En bunal?ml? anlarda yap?lmamas? gereken 10 ölümcül hareket

{ Posted on Ara 10 2010 by konuk maddeciler }
MADDELEYEN: Cansu Elter how to get your girlfriend backDeniz'in notu: Bu ara iyice tembelle?tik, hiç do?ru düzgün yazam?yoruz evet. Neyse ki arkada?lar yard?m?m?za ko?uyorlar. ??te h?z?r gibi yeti?en Cansu, gündemimize cuk oturan bir parçayla sizler için söylüyor: Bunal?mdayken neleri yapmamakta fayda ...Read More »

En kusurlu 11 ilk bulu?ma hareketi

{ Posted on Kas 09 2010 by konuk maddeciler }
Tags : , , , ,
Categories : ask, Flört, Taktikler
MADDELEYEN:  Erkin "Raistlin" Korkmaz how can i get my ex backDaha önce direksiyon konusundaki tespitleriyle konu?umuz olan Erkin, bu sefer de ilk randevu konusunu sizler için maddeliyor efenim. 11. Yemekte risk alma Bulu?acag?n?z ki?inin yemek zevkini ö?renmeden mekan tercihi yapmay?n. Misal size göre ...Read More »

En Bi ?ey On Uzun Yol Raconu

{ Posted on Eki 27 2010 by konuk maddeciler }
MADDELEYEN: Ozan Tortop how can i get my ex back?imdi ben kaç zamand?r Madde Ba??ml?s? için bir ?ey yazmak istiyordum, lakin konumum nedeniyle çocuk kitaplar? falan da yazamayacakt?m. Sonra akl?ma reklamc? bir dostun "Reklamc? kamyoncu gibidir, reklamc? ajans?nda yatar, kamyoncu ...Read More »

En uzak durulmas? gereken 10 herif türü…

{ Posted on Eki 24 2010 by konuk maddeciler }
MADDELEYEN: Siminya how to make your ex want you back ?u 10 ?ekil heriften uzak dur diyece?im o?ul... Gerçi o?ul, buraya kadar zahmet oldu ama nasihatlerim sana de?il k?z karde?ine... 10. Yetkili birileriyle görü?mek istiyorum erke?i (homoyetkiuns gotuein kosus) Onu uzunca ?öyle anlatabilirim: Dünya ...Read More »

En dolu dolu 10 "Fuck you" ?ark?s?…

{ Posted on Eyl 24 2010 by deniztan }
Tags : , , ,
Categories : Müzik
Efenim, zaman zaman insan?n içinden ?öyle dolu dolu bir siktir çekmek geliyor, gelmez mi? ?ster sevgilimize, ister arkada??m?za, ister sisteme, ister boka püsüre ama i?te oluyor böyle bi ihtiyaç, inkar etmeyelim. ??te öyle zamanlarda, biz a?z?m?z? bozmak istemez isek diye, ...Read More »

En etkili 8 sosyal medya abazas? tekni?i…

{ Posted on Ağu 25 2010 by konuk maddeciler }
MADDELEYEN: Davut Topcan how to make your ex want you back Deniz'in notu: Davut dedi ?urada yazd???m ?eyleri madde'ye koysana, hayhay dedim, bir giri? yaz?s? alay?m senden. Allem etti, kallem etti o ihale bana kald?. O halde buyrun bakal?m, yak???kl? bi erke?in ...Read More »

En komik 7 çocukluk sanr?s?…

{ Posted on Ağu 21 2010 by konuk maddeciler }
Tags : ,
Categories : Çocuk
how can i get my ex back MADDELEYEN: Meltem "Porcupine" Kuruta? Çocukken hepimiz bir ?eyleri yanl?? anlam???zd?r, yanl?? yorumlam???zd?r. Ben de kendimden ve çevremde gördü?ümden bir kaç?n? maddeleyeyim dedim, ama ho?görünüz ki bu liste asl?nda oldukça eksiktir. Tamamlay?n?z efendim. 7. Televizyondakilerin de bizi ...Read More »

En tehlikeli 25 kötü çocuk…

{ Posted on Ağu 03 2010 by konuk maddeciler }
deniz'in notu: Korku Sitesi, bir süre önce Yasin 'devilboy' Karakaya'n?n benimle ileti?ime geçmesi sayesinde, geç de olsa ke?fetti?im ?ahane bir site... Bu kadar özenli, bu kadar konu-spesifik, bu kadar kapsaml? site azd?r do?rusu. ?çinde korku sinemas?ndan hayalet hikayelerine, vampirlerden zombilere ...Read More »

En çekici ve yak???kl? 10 vampir…

{ Posted on Tem 01 2010 by konuk maddeciler }
MADDELEYEN: Müge Çerman how to get your ex back Ekranda gördü?üm a?lam?? suratl? genç adam, hiç de bu zamana dek izledi?im çekici vampirlere benzemiyordu. Robert Patisson yeni filmiyle bu hafta vizyonda ya, sa??m solum, önüm arkam bu a?lak vampirin görüntüleriyle dolu. San?r?m ...Read More »

En ilginç hikayeli 10 ?ngilizce deyi?…

{ Posted on Haz 18 2010 by konuk maddeciler }
MADDELEYEN: Saniye Demirel how can i get my ex back Blogumuzun tatl? ?ngilizce ö?retmeni, sevgili Saniye Demirel tekrar sahalara döndü ve yine ?ahane bir maddelemeyle huzurlar?n?za ç?kt?. Bu sefer de ?ngilizcede hikâyesi en ilginç deyimleri/ deyi?leri/ sözcükleri maddeledi. Buyrun bakal?m... 10. Not my ...Read More »