Archive for the ‘Tatil – Destinasyonlar’ Category:

En olmazsa olmaz 20 Hindistan deneyimi…

{ Posted on Nis 02 2011 by deniztan }
Bilenler biliyordur, uzunca bir Hindistan seferinden yeni döndüm. Haz?r bu seyahatin an?lar? tazeyken ve madde ba??ml?s?'n? iyice bo?lam??ken f?rsat? de?erlendirip, ?öyle güzel bir maddeleme yapay?m dedim., Bu sefer bir de de?i?iklik var, foto?raflar oradan buradan toplama de?il, ben ve ...Read More »

En ya?anas? 10 macera…

{ Posted on Eyl 13 2009 by konuk maddeciler }
MADDELEYEN: Elvan Karaabal? Editörün notu: Konuk maddecimiz bize bu yaz?y? göndermi? ama giri? yaz?s? göndermemi?. Bendeniz de format merakl?s?, obsesif bi ki?ilik oldu?umdan buraya sanki giri? yaz?s?ym?? gibi görünecek i?bu notu dü?meyi gerekli buldum. ??te sizlere Elvan'?n kaleminden, kimi ...Read More »

En Madde Ba??ml?s? 10 Chicago Maddesi

{ Posted on Ağu 03 2009 by miocaro }
Evet evet biliyorum say?n okuyucu, uzun bir ara oldu ancak bir yandan yaz rehaveti, bir yandan maddenin ta??nma i?leri derken i?te koskoca Temmuz ay? da kaynad? gitti arada. Ve zaman ne kadar h?zl? geçiyor farkettiniz mi? (ehehehe) Maddedeki ilk yaz?m? ...Read More »

En Ya?an?las? 10 Kent (istek)

{ Posted on Nis 07 2009 by miocaro }
De?erli okuyucumuz Cengiz Gürsoy bizden en ya?an?las? 10 kent maddelemesini istemi?. (sormay?n bir sürü istek var. DenizTan bizi gece gündüz uykusuz, yemeksiz, susuz,  çal??t?r?yor.) Maddelemeden önce kent nedir? ?ehir nedir? bu ikisinin var m? fark?? buna bir göz atal?m. ?ehir, ...Read More »

En gerekli 10 ?ss?z ada e?yas?…

{ Posted on Oca 07 2009 by deniztan }
Dünyan?n en kli?e sorusu: Iss?z adaya dü?seniz yan?n?za ne al?rd?n?z? Pek çok insan bilgisayar, cep telefonu gibi ?arj? bitecek cevaplar veriyor. Olmaaaz! Pek çok insan ise kap kacak, ip, kalem gibi, adada kendi kendinize kolayl?kla edinebilece?iniz (hindistan cevizi kabuklar?, deniz ...Read More »