Archive for the ‘Sosyal medya’ Category:

En ciddi 10 potansiyel sosyal medya tehlikesi…

{ Posted on Haz 10 2010 by deniztan }
En ciddi 10 potansiyel sosyal medya tehlikesi… için yorumlar kapalı
how to get my ex back Yaz?y? buraya alamayaca??m... Ama sizi de eli bo? göndermeyece?im ve Me?gul Sinyali için yazd???m yaz?ya link verece?im, buyrunnn burdan: En ciddi 10 potansiyel sosyal medya tehlikesi. Neden böyle? Eh o yaz?, oraya yazd???m bi yaz?, oraya ...Read More »

En alt?n 10 feed konusu ile Friendfeed'de takipçilerini art?rmak…

{ Posted on Nis 13 2010 by konuk maddeciler }
MADDELEYEN: Alev how to get my ex back Ey güzel FF insan?! Bin oldu, binbe?yüz oldu derdine art?k bir son vermek için, herkesin minimum üçbin abonesi olmal? diyerek yola ç?kt?m ve sizlere alt?n de?erinde bir "Abonetoplar Feedler" listesi haz?rlad?m. Büyük emekler, ciddi ...Read More »

En yarat?c? 7 (pardon 8) blog… (mim)

{ Posted on Oca 31 2010 by deniztan }
Madde Ba??ml?s?'na bir ödül geldi. Zillosh'a çok te?ekkür ediyoruz bizi de yarat?c? bloglar aras?nda gördü?ü için. ?imdi zannediyorum ki bu bi mim, e?er öyle ise, bu da benim ilk mimim oluyor. Tam ne yapmam gerekti?ini bilmiyorum ama mimin format? bu ...Read More »

En büyük 20 FF Meydan Muharebesi…

{ Posted on Eki 16 2009 by deniztan }
Friendfeed bu aralar en büyük hobim...di. S?k?nt?dan filan i?te tak?l?yodum, ama birden s?tk?m s?yr?ld?, accountu siliverdim. Ama bu demek de?il ki ff hakk?nda yaz? yazabilemem. Neticesinde oran?n eski üyelerinden biri olarak, kavga geçmi?ini, husumetleri vs... baya iyi biliyorum, mahallenin muhtar? ...Read More »

En yayg?n 20 FF trendi…

{ Posted on Eki 01 2009 by deniztan }
Efendim, ?imdi ad?na friendfeed derler bir ortam?m?z var. Böyle çok bi sosyal filan. Kavgas? gürültüsü de eksik olmuyor tabii. ?imdi bu ortamda ister istemez kemikle?en bir tak?m davran?? biçimleri oluyor, e bir süre sonra da bu trendleri, pek çok insanda ...Read More »

En ünlü 10 ?nternet Y?ld?z?

{ Posted on May 17 2009 by kasim zorlu }
?nternet hayat?m?z?n vazgeçilmez bir parças?. ?nternetin gündelik hayat?m?za bu kadar i?lemesinde etkili olan unsurlar?n ba??nda kendilerini çe?itli ?ekillerde internet arac?l??? ile ifade etmi? ve ünlü olmu? insanlar geliyor. Bu listemizde fenomen haline gelip  ortal??? kas?p kavuran forward mail zincirlerinin ba?rolünde ...Read More »

En birinci ?ampiyon Madde Ba??ml?s?

{ Posted on May 01 2009 by miocaro }
Evet pek sevgili okurlar?m?z, kar demedik, k?? demedik, sabah?n körü, gecenin yar?s? dur durak bilmeden maddeledik. Siz de o kadar i?inizin gücünüzün aras?nda ü?enmediniz kalkt?n?z buralara kadar geldiniz okudunuz, yorum, istek yapt?n?z, yar??t?k destek oldunuz, motive ettiniz, bizim de?erli madde ...Read More »

En geyik 10 Facebook davranis biçimi…

{ Posted on Şub 04 2009 by miocaro }
Tags : , ,
Categories : internet, Sosyal medya
Hayat?m?z oldu internet. Teknoloji sever insanlar olarak bir itiraz?m?z yok tabii. Pek çok kolayl?k sa?l?yor tamam da biz biraz kendimize göre yeniden ?ekillendiriyoruz sanki bu sosyal a?lar? filan. Akla ilk hangisi geliyor? Tabi ki feys. N'apt?k ettik feysbuku da sonunda ...Read More »

En iyi 10 facebook platformu…

{ Posted on Oca 08 2009 by Asl? Topçu }
Tags : , ,
Categories : Flört, internet, Sosyal medya
Öncelikle bu bireysel bir analiz. Yani ?öyle: Ben waffle"? iki f?nd?k, yar?m kivi, e?it miktarda beyaz ve bitter çikolata ve baharat k?vam?nda kestane çe?itlili?inde yerim. ??te bu kadar bireysel. Buradan yola ç?karak (ki yola ç?kmak için iyi bir nokta de?il ...Read More »