Archive for the ‘Psikoloji’ Category:

En Ruh Modifiye Eden 7 Yöntem

{ Posted on Ara 10 2011 by konuk maddeciler }
En Ruh Modifiye Eden 7 Yöntem için yorumlar kapalı
Tags : , , , ,
Categories : Psikoloji
MADDELEYEN: Mahir Efe Falay Ay bugün ço" down oldu??m beaan.. / Üff amma pis kafa yapt? bee, de?i?tir ?unu kanka! / A tam kopkop ?eymi? bu haddi eller havaya!! / Ammaaaan sabahlar olmas?n anam#@!? ?nsanlar ilginç ?eyler vesselam. Bir yöntem koyuyorsun, t?k ...Read More »

En Aya?? Hiç Öyle Olmayan 4 Kaz

{ Posted on May 24 2011 by konuk maddeciler }
En Aya?? Hiç Öyle Olmayan 4 Kaz için yorumlar kapalı
MADDELEYEN: Mahir Efe Falay how to get your ex backEfenim, Madde Ba??ml?s?'nda bir uzman?m?z konuk! Psikolog Mahir Efe Falay, davulun sesi uzaktan ho? gelir türündeki, halk aras?nda haval? görünen ama i?in asl? pek de öyle olmayan psikolojik bozukluklar? bizlere güzel güzel ...Read More »

En bunal?ml? anlarda yap?lmamas? gereken 10 ölümcül hareket

{ Posted on Ara 10 2010 by konuk maddeciler }
MADDELEYEN: Cansu Elter how to get your girlfriend backDeniz'in notu: Bu ara iyice tembelle?tik, hiç do?ru düzgün yazam?yoruz evet. Neyse ki arkada?lar yard?m?m?za ko?uyorlar. ??te h?z?r gibi yeti?en Cansu, gündemimize cuk oturan bir parçayla sizler için söylüyor: Bunal?mdayken neleri yapmamakta fayda ...Read More »

En kolay anla??l?r 10 savunma mekanizmas?…

{ Posted on May 19 2009 by deniztan }
?d, ego, supergo... yani di?er bir deyi?le alt benlik, benlik, üst benlik. Bu terlik tam benlik! Tabii id biraz primatvari, süperego da henüz ula??lamam?? bir mertebede seyredince insan?n bütün derdi yüzeydeki ego ilen oluyor ?u hayatta. Aman egoya bi halel ...Read More »

En enteresan 7 psikolojik çal??ma…

{ Posted on Oca 10 2009 by deniztan }
Psikoloji dünyas? hayli ilgimi çekti?inden, bu konuyla ilgili bir listeyle kar??n?zday?m efenim. Hep geyik, hep light'l?k olmaz ya, biraz da ciddile?elim, de?il mi ama? ?nsanlar?n davran?? biçimlerini, nedenlerini, niçinlerini anlamaya çal??an bu ha?in psikolojik çal??malar, etik nedeniyle sert ele?tirilere maruz ...Read More »

En affedilmez 10 ?ey…

{ Posted on Oca 06 2009 by deniztan }
Bu ara k?zg?n?m insanlara. O yüzden liste de bu, kusura bakmay?n art?k. Bu postta yazanlardan bir tak?m ?eyleri de üstüne al?nan olursa da, nat may faking prablim, really. Hatta isterseniz kimi kast etti?imi aç?k aç?k ?uraya yazabilecek raddedeyim an itibariyle. ...Read More »

En paranoya kurduran 10 telefon konu?mas?…

{ Posted on Oca 05 2009 by Asl? Topçu }
Bu maddelemeyi ili?kilerin her evresi için de?il, daha birbirini yeni tan?yan ve birbirinin hayat?na müdahele kavram?n? henüz olu?turmam?? cicim aylar? çiftleri üzerinden kuruyorum. Yani bir nevi cicim aylar?n?n en kas?k k?sm? oluyor bu paranoya kurduran telefon görü?meleri. Çünkü yüz yüze ...Read More »

En psikopat 6 psikopat…

{ Posted on Ara 14 2008 by deniztan }
Psikopatlar, seri katiller ve bir insan? bu kadar manyak olmaya ne iter konusunda hastal?kl? bir merak?m oldu?undan, bu konudaki ara?t?rmalar?m? sizlerle payla?mak isterim. Buyrunuz listemiz... 6. Seung-Hui Cho Listemizin ilk girisi, 16 Nisan 2007 tarihinde, 32 kisinin ölümü ve 25 ki?inin yaralanmas?yla ...Read More »