Archive for the ‘Özel günler’ Category:

En 10 numara benim annem…

{ Posted on May 06 2010 by Asl? Topçu }
Yukar?daki ba?l??a bak?p "neden en 10 numara da 11 numara de?il diyebilecek", kendisinden bir tane daha olsa cihan-? feth edebilecek çok sevgili annemi anlatmak için 10 madde. how can i get my ex girlfriend back 10. O bir sansür sava?ç?s? Sansüre sansür grubunu ...Read More »

En güzel Madde Ba??ml?s? maddeleri

{ Posted on Ara 16 2009 by deniztan }
Efenim, kas?m ay? blogumuzun y?ldönümüydü. Eh böyle önemli bir günde bir "Best of" olsun, bir kompiley??n olsun yapmasak olmaz. Gönül isterdi ki gününü kaç?rmayay?m ama kaç?rd?m çünkü bu aralar böyle bir ihmalkar, böyle bir uyuz hallerdeyim. Neyse efenim, seneye gününde ...Read More »

En Deniz Tan 10 sinema filmi

{ Posted on Tem 22 2009 by konuk maddeciler }
Maddecimiz; Ömer, uzun zaman k?l? k?rk yararak haz?rlad??? Deniz Tan maddelemesiyle kar??n?zda... ?imdi efenim, ba?l?ktan da fark edece?iniz üzere Deniz Tan Han?m? maddeleyece?iz bugün, hatta yetmez maddeleyip üzerine de film edelim kendisini diyorum. Fikrin kendileri tam olarak ?urada ortaya ç?k?verdiyse de ...Read More »

En ?ahane 22 MJ ba?yap?t?…

{ Posted on Haz 30 2009 by konuk maddeciler }
MADDELEYEN: Gülnur Öztürk ?ki gün önce sevgili Deniz Tan, bu yaz?y? haz?rlamam?z için teklifte bulundu?unda toparlan?p duygular?m? ifade edebilece?imi dü?ünmü?tüm. Sand???mdan çok daha zor bir i?e soyunmu?um asl?nda. Günlerdir haberlerini izlememeye, ?ark?lar?na kulaklar?m? t?kamaya çal??t???m Michael Jackson'?n ac?s? öyle büyümü? ki ...Read More »

En ölümsüz 10 Michael Jackson aksesuar?…

{ Posted on Haz 26 2009 by deniztan }
Michael Jackson'? zaman?nda ya?am?? insanlar için, gidi?i ba?ka bir anlama büründü. Sanki çocu?uz da, elimizden oyunca??m?z al?nd?. Öyle bir duygusalla?ma, öyle bir nostalji hissi... Ama i?te, tek kanall? televizyonlar?nda Smooth Criminal'? seyredip, "oha lan nas?l yapm??lar onu oyle" diye dumur ya?amay?, ...Read More »

En baba 10 Ye?ilçam karakteri…

{ Posted on Haz 21 2009 by deniztan }
Babalar günü olur da biz Madde Ba??ml?s? olarak hiç unutur muyuz sevgili babalar?m?z?! Bu en sevdi?imiz, ?eker adamlar, en ?eker halleriyle bana sorarsan?z Türk sinemas?nda resmedilmi?lerdir. Binbir çe?it sevimli baba karakteri yarat?lm??, tip tip babalar sunulmu?tur izleyenlere. He bunca baba ...Read More »

En ünlü 15 anne sözü…

{ Posted on May 10 2009 by deniztan }
Bugün Anneler Günü... Madde Ba??ml?s? olarak can?m?z, ci?erimiz, bi tanecik annelerimizi unutmak olmaz. ??te bu yüzden sizlere annelerin, kah bizi korumak ad?na, kah sinirle söyledi?i bazen komik, bazen ?eker ama hep özünde iyi niyetli, özdeyi? niteli?indeki sözlerinden bir demet sunuyoruz ...Read More »

En Sevdi?im 5 Bilgisayar Oyunu… (23 Nisan Özel)

{ Posted on Nis 23 2009 by konuk maddeciler }
MADDELEYEN: Yusuf Tan Demirel, 13 ya??nda. Ad?m Yusuf. 8. s?n?f ö?rencisiyim oyunlara da baya?? merakl?y?m, günümüzde teknoloji sürekli geli?iyor bir sürü ?eyin yenisi ç?k?yor fakat baz? ?eyler de?i?mez yani bence de?i?mez ve bu oyunlar da benim de?i?mezlerim. Bir oyundaki en önemli ...Read More »

En Magnum 10 Foto?raf

{ Posted on Nis 09 2009 by miocaro }
Cep telefonu kameras?yla film çekebildi?imiz bir zamanda, foto?raf dersine ne gerek var can?m, ben de çekiyorum zihniyeti pekçok okumu? beyne nüfuz etmi?ken, tutamad?m kendimi say?n okuyucu, hedef kitlemizi daraltmak pahas?na bu yaz?y? haz?rlad?m. Ba?l?k yan?ltmas?n sizi, burada görece?iniz foto?raflar illaki ...Read More »

En vahim 20 a?k semptomu…

{ Posted on Şub 04 2009 by deniztan }
Tags : ,
Categories : ask, Karga Mecmua, Özel günler
Malumunuz, ?ubat ay? sevgililer günü falan... Benim de bu aralar konseptim bu. Art?k bi süre cynical maddelerim yerine, yap?? yap?? bi romantizme maruz kalabilirsiniz benden, kusura bakmay?n?z. Mart ay? yakla??yo ya ondand?r diyerek, konuyu kapat?yorum, ahahay. Geldi bahar aylar?, gev?edi ...Read More »