Archive for the ‘Müzik’ Category:

En kötü 10 Eurovision ?ark?m?z…

{ Posted on May 26 2012 by deniztan }
Tags :
Categories : Müzik
Uzun zamand?r gündemi yakalayan, ?öyle hareketli bir maddeleme yapm?yorduk. Haz?r eurovision yar? finalleri ard?m?zda kalm??, finaller ise yar?n iken, rüzgardan faydalanay?m ve gelmi? gelmi? -bence- en kötü ?ark?lar?m?z? bir maddeleyeyim dedim. Ü?enmezsem akabinde en iyi 10 da gelecek. Buyrun bakal?m... 10. ...Read More »

En dolu dolu 10 "Fuck you" ?ark?s?…

{ Posted on Eyl 24 2010 by deniztan }
Tags : , , ,
Categories : Müzik
Efenim, zaman zaman insan?n içinden ?öyle dolu dolu bir siktir çekmek geliyor, gelmez mi? ?ster sevgilimize, ister arkada??m?za, ister sisteme, ister boka püsüre ama i?te oluyor böyle bi ihtiyaç, inkar etmeyelim. ??te öyle zamanlarda, biz a?z?m?z? bozmak istemez isek diye, ...Read More »

En iyi 20 Beatles ?ark?s?…

{ Posted on Nis 09 2010 by konuk maddeciler }
MADDELEYEN: wicca how to get my ex back Beatles hayranl???m ve en sevdi?im ?ark? hangisi diye dü?ünmeye ba?lamamla bir s?ralama yapmaya ve ard?ndan da en iyi 20 Beatles ?ark?s?n? maddelemeye karar verdim. Önce, en sevdi?im 20 ?ark?y? yazarken vazgeçtim. Çünkü 20 Beatles ...Read More »

En güzel 10 soundtrack a?k ?ark?s?…

{ Posted on Şub 22 2010 by konuk maddeciler }
Tags : , ,
Categories : ask, Müzik, Sinema
MADDELEYEN: Ya?mur Erengül Mutlaka 10"dan fazla ?ahane a?k ?ark?s? vard?r ama ben tak?nt?l? kad?n?m sard?m ya bir kere illa 10 olacak! Neyse itiraf etmem gerekirse ben iyi bir müzik dinleyicisi de?ilim. Genelde sadece melodiyi bilirim; kim söylemi?, niye söylemi?, ne zaman söylemi? ...Read More »

En iyi 10 canl? performans…

{ Posted on Oca 24 2010 by konuk maddeciler }
Tags : , ,
Categories : Müzik
MADDELEYEN: Yalk? Alçay Bu aralar kafama göre do?ru düzgün bir konser etkinli?i bulamazken, canl? performanlara bo?dum kendimi. Ama bir anda da a?a??daki gibi bir listeyi sürekli dinledi?imi-izledi?imi farkettim… bu liste olu?turulurken her videoda dikkat edilen noktalar farkl? oldu… ...Read More »

En anlams?z 10 Türkçe ?ark? sözü…

{ Posted on Oca 21 2010 by konuk maddeciler }
MADDELEYEN: s1m0ne Geçenlerde friendfeed'de yazd???m bir ?ark? sözü üzerine, hadi dedim bu anlams?zl?klar? bir maddeleyeyim. Bu ilk maddelemem, çok heyecanl?y?m. Dinlerken lay lay lom ya da off ulen off diye dinledi?imizden midir nedir, baz? ?ark? sözleri var ki; cümleyi okudu?umuzda hiç ...Read More »

En Güzel 10 Röyksopp Electronica”s?

{ Posted on Ağu 03 2009 by Tolga Sirkeci }
Norveç hayranl???m sebebiyle tan??t???m bir grup Röyksopp. Nedir bu Norveç kerameti arkada?, zira memleketten bo? müzik ç?km?yor. Bi" bak?y?m bunlar nas?lm?? diye yava? yava? dinlemeye ba?lad?ktan sonra 4 sene içerisinde hunharca, bokunu ç?kar?rcas?na sevdim onlar?. Deniz Tan bilir mesela günde ...Read More »

En güzel 15 Türkçe rock cover’?…

{ Posted on Tem 10 2009 by konuk maddeciler }
Tags : , ,
Categories : Müzik, Türk i?i ?eyler
MADDELEYEN: Ömer Karap?nar Pek say?n Wrzl Özer Bey'in o pek nadide "cover" listesinden sonra ben de gaza gelip "Türkçe Rock Cover"lar? madde madde yazay?m dedim. ?imdi öncelikle "cover" falan ne oluyor, yenir mi içilir mi hepsini güzelce belirtmi?ken Wrzl Özer Bey, ...Read More »

En ?ahane 22 MJ ba?yap?t?…

{ Posted on Haz 30 2009 by konuk maddeciler }
MADDELEYEN: Gülnur Öztürk ?ki gün önce sevgili Deniz Tan, bu yaz?y? haz?rlamam?z için teklifte bulundu?unda toparlan?p duygular?m? ifade edebilece?imi dü?ünmü?tüm. Sand???mdan çok daha zor bir i?e soyunmu?um asl?nda. Günlerdir haberlerini izlememeye, ?ark?lar?na kulaklar?m? t?kamaya çal??t???m Michael Jackson'?n ac?s? öyle büyümü? ki ...Read More »

En ölümsüz 10 Michael Jackson aksesuar?…

{ Posted on Haz 26 2009 by deniztan }
Michael Jackson'? zaman?nda ya?am?? insanlar için, gidi?i ba?ka bir anlama büründü. Sanki çocu?uz da, elimizden oyunca??m?z al?nd?. Öyle bir duygusalla?ma, öyle bir nostalji hissi... Ama i?te, tek kanall? televizyonlar?nda Smooth Criminal'? seyredip, "oha lan nas?l yapm??lar onu oyle" diye dumur ya?amay?, ...Read More »