Archive for the ‘Moda’ Category:

En güzel 10 hostes üniformas?

{ Posted on Şub 12 2013 by deniztan }
THY'nin Dilek Hanif taraf?ndan tasarlanan yeni kabin ekibi üniforma tasar?m önerileri büyük tart??ma yaratt?. Her ne kadar henüz kabul edilmemi? olsa da, böyle bir tasar?m?n sunulmu? olmas?, verilen brief'in ne do?rultuda oldu?una ve ç?kacak i?lerin tarz?na dair bir i?aret... Geleneksel motiflerin ...Read More »

En trendy 10 hastal?k…

{ Posted on Ara 01 2009 by konuk maddeciler }
MADDELEYEN: Ya?mur Erengül Milletçe bay?l?r?z hasta olmaya, hastal???m?z? abartmaya. Ba??m?z a?r?maz beynimiz a?r?r, s?rt?m?z a?r?maz ci?erlerimizde tümor vard?r (tobe tobeeeeeeeee), üzülmek ne haddimize direkt depresyonday?z. Ama bu hastal?klar?n da dönem dönem yükselen trendleri var. Trendler ço?u zaman fikir liderleri ve d?? ...Read More »