Archive for the ‘Madde Ba??ml?s? Özel’ Category:

En yarat?c? 7 (pardon 8) blog… (mim)

{ Posted on Oca 31 2010 by deniztan }
Madde Ba??ml?s?'na bir ödül geldi. Zillosh'a çok te?ekkür ediyoruz bizi de yarat?c? bloglar aras?nda gördü?ü için. ?imdi zannediyorum ki bu bi mim, e?er öyle ise, bu da benim ilk mimim oluyor. Tam ne yapmam gerekti?ini bilmiyorum ama mimin format? bu ...Read More »

En güzel Madde Ba??ml?s? maddeleri

{ Posted on Ara 16 2009 by deniztan }
Efenim, kas?m ay? blogumuzun y?ldönümüydü. Eh böyle önemli bir günde bir "Best of" olsun, bir kompiley??n olsun yapmasak olmaz. Gönül isterdi ki gününü kaç?rmayay?m ama kaç?rd?m çünkü bu aralar böyle bir ihmalkar, böyle bir uyuz hallerdeyim. Neyse efenim, seneye gününde ...Read More »

En Deniz Tan 10 sinema filmi

{ Posted on Tem 22 2009 by konuk maddeciler }
Maddecimiz; Ömer, uzun zaman k?l? k?rk yararak haz?rlad??? Deniz Tan maddelemesiyle kar??n?zda... ?imdi efenim, ba?l?ktan da fark edece?iniz üzere Deniz Tan Han?m? maddeleyece?iz bugün, hatta yetmez maddeleyip üzerine de film edelim kendisini diyorum. Fikrin kendileri tam olarak ?urada ortaya ç?k?verdiyse de ...Read More »

En birinci ?ampiyon Madde Ba??ml?s?

{ Posted on May 01 2009 by miocaro }
Evet pek sevgili okurlar?m?z, kar demedik, k?? demedik, sabah?n körü, gecenin yar?s? dur durak bilmeden maddeledik. Siz de o kadar i?inizin gücünüzün aras?nda ü?enmediniz kalkt?n?z buralara kadar geldiniz okudunuz, yorum, istek yapt?n?z, yar??t?k destek oldunuz, motive ettiniz, bizim de?erli madde ...Read More »

En Birinci Avatar Yar??mas? Sonuçland?

{ Posted on Nis 10 2009 by miocaro }
1. Geleneksel Madde Ba??ml?s? Avatar Yar??mas? sonuçland?. Duygu dolu anlar ya??yor, kazananlar? tebrik ediyor, tüm kat?l?mc?lar?m?za da buradan göz ya?lar? içinde te?ekkürlerimizi sunuyoruz. ??te ödülleri götüren yar??mac?lar?m?z; ?lginç Avatar Kategorisi: 1. Burak Karg?n 2. Elifile 3. Seval Ünver Komik Avatar Kategorisi 1. Elifile 2. Fatih Mehmet Y?lmaz 3. Burak ...Read More »

En Bilinmeyen Yönleriyle MaddeBa??ml?s? Yazarlar?

{ Posted on Mar 30 2009 by miocaro }
Kimdir bunlar? Ne yaparlar? ?nler mi? Cinler mi? Gerçekten var m? bu yazarlar? Yoksa siz mi uydurdunuz bunlar?? Ya da birer sanal dünya yarat??? m? binary koddan olu?an? DenizTan bunlar? bir dolapta sakl?yor da laz?m olduklar?nda m? ortaya ç?kar?yor? Onlar? ...Read More »

En Yarat?c?/Ilginç/Komik Avatar Görseli Yar??mas?

{ Posted on Mar 12 2009 by miocaro }
Avatar Yar??mam?z?n Kat?l?mc?lar? 3 ayr? kategoride yar??maya ba?lad?lar. Buyrun oyunuzu kullan?n?n, siz karar verin, hangi avatarlar?n 1. olaca??na. Elektrikler kesilmezse oylar?n?z? say?p, 1.leri belirleyece?iz. Yar??mam?z?n galiplerini neler bekliyor neler? Az sonra  :)) 1. Geleneksel MaddeBa??ml?s? Yar??mas? ba?lam??t?r. ?imdi diyorsan?z ki; "ayol ...Read More »

En merak edilen anket sonuçlar? 2… (ANKET)

{ Posted on Şub 16 2009 by deniztan }
Efenim, size dedik ki "en çok ne hakk?nda madde görmek istersiniz?" 35 ki?i oy vermi? ve ?unlar? demi?: 6. Urban Menü: Ya?am, ?ehir, al??veri? (5%)5. Showbiz Menü: Sinema, TV, müzik (5%)4. Entellektüel Menü: Genel kültür, tarih, edebiyat (11%)3. Omni Menü: ...Read More »

En merak edilen anket sonuçlar? 1… (ANKET)

{ Posted on Oca 27 2009 by deniztan }
Efenim, en karizma ve en m?ym?y Lost karakterleri listelerimizin yaratt??? tart??malar üzerine, bi de size soral?m dedik ve sorduk: "Sizce en karizma Lost karakteri hangisi?"39 oy aras?nda s?ralamam?z ?öyle oldu:5. Ben (% 2)4. Di?er (% 6)3. Jack (% 7)2. Sawyer ...Read More »