Archive for the ‘Kli?eler’ Category:

En tipik 10 emlakç? tan?mlamas?…

{ Posted on Oca 25 2012 by deniztan }
En tipik 10 emlakç? tan?mlamas?… için yorumlar kapalı
Emlak piyasas? bir çe?it hobim. Yani internetten bakay?m, sokakta emlakç? görürsem vitrinlerinde fiyatlar? inceleyeyim, gitti?im ülke ve ?ehirlerde insanlara emlak durumunu soray?m... Böyle aktivitelerim var i?te, neden bilmiyorum. San?r?m babaannem zaman?nda "?urdan (Levent) bi ev alsak" diyip de, "yok ya ...Read More »

En bo? 14 ifade…

{ Posted on Ara 01 2011 by konuk maddeciler }
Tags : , , , ,
Categories : Geyik, Kli?eler
MADDELEYEN: Ali R?za Esin Konu?ma s?ras?nda, gündelik hayatta edilen baz? laflar, baz? söylemler var ki, dü?ününce ne manas?z asl?nda! Bunlara örnek çok tabii ama konuk maddecimiz, Ali R?za'c???m?z akla ilk gelen bu saçma laflar? bak?n bizler için nas?l maddelemi?. Bunlar? maddelemekle ...Read More »

En kli?e 10 kad?n kavga ç?karma nedeni…

{ Posted on Nis 11 2010 by konuk maddeciler }
MADDELEYEN: Ya?mur Erengül get your ex back ?imdi say?n baylar, siz bizi hiç anlayamad???n?z? iddia ediyosunuz ya; hadi size bi kolayl?k yapay?m ve en temel 10 kavga sebebini ve nedenlerini aç?klamaya çal??ay?m. Ha bunlardan sonra kad?nlar? anlar m?s?n?z? Mümkün ihtimal dahilinde de?il ...Read More »

En yayg?n 20 FF trendi…

{ Posted on Eki 01 2009 by deniztan }
Efendim, ?imdi ad?na friendfeed derler bir ortam?m?z var. Böyle çok bi sosyal filan. Kavgas? gürültüsü de eksik olmuyor tabii. ?imdi bu ortamda ister istemez kemikle?en bir tak?m davran?? biçimleri oluyor, e bir süre sonra da bu trendleri, pek çok insanda ...Read More »

En c?lk? ç?km?? 10 a?k filmi/roman? kli?esi …

{ Posted on Ağu 17 2009 by deniztan }
Efenim, a?k filmiymi?, dizisiymi?, roman?ym??... Bunlarda kar??m?za hep çe?itli formüller, kli?eler ve tabii engeller ç?kar. ?öyle normal bir büyük a?k ya?anamazm?? hayatta gibi, büyük a?k olmas? için illa bu kli?elerin testinden geçmesi gerekiyormu? gibi bir durum var ortada. Gerçi belki ...Read More »

En kli?e 15 reklam görseli…

{ Posted on Mar 18 2009 by deniztan }
Tags : , , , ,
Categories : Foto?raf, Kli?eler, Reklam
Efenim, mesle?imiz reklamc?l?k... E kli?eler de kolay yol tabii, hele ki soyut kavramlar? anlatmak için akla hemen gelen, bir tak?m imajlar var. Herhalde tam da bu nedenle dünyan?n her taraf?nda i?bu imajlar deli gibi kullan?l?yor. Ba?l?kta reklam dedik ama web sitesi, ...Read More »

En geyik ötesi 10 hatun etkileme/götürme cümlesi…

{ Posted on Şub 19 2009 by elmaaltshift }
Kimimiz kad?n, kimimiz erkek. En ortak yan?m?z birbirimizi götürmemiz. Sonras?nda da s?k?l?p evlenmemiz, ard?ndan da çoluk çocuk vs. ??te bu süreç içerisinde ya?an?lan, erkeklerin cinsi latiflerle cinsi münasebet ya?amak için yapt?klar? maymunsal nidalar? mercek alt?na alcaz. Buyrun... Read More »

En büyük 15 geyik…

{ Posted on Oca 21 2009 by deniztan }
Tags : , , ,
Categories : Geyik, Kli?eler
Geyik hayat?n e?lencesi bana sorarsan?z… Geyik olmasa ve hep derin ve manal? konu?sak hayat hep derin, manal? ve bir o kadar da s?k?c? olurdu. ??te bu nedenle en çok yap?lan, en büyük, en bo?, en ipe sapa gelmez ve dolay?s?yla ...Read More »

En gerekli 10 ?ss?z ada e?yas?…

{ Posted on Oca 07 2009 by deniztan }
Dünyan?n en kli?e sorusu: Iss?z adaya dü?seniz yan?n?za ne al?rd?n?z? Pek çok insan bilgisayar, cep telefonu gibi ?arj? bitecek cevaplar veriyor. Olmaaaz! Pek çok insan ise kap kacak, ip, kalem gibi, adada kendi kendinize kolayl?kla edinebilece?iniz (hindistan cevizi kabuklar?, deniz ...Read More »