Archive for the ‘Ki?isel’ Category:

En olmazsa olmaz 20 Hindistan deneyimi…

{ Posted on Nis 02 2011 by deniztan }
Bilenler biliyordur, uzunca bir Hindistan seferinden yeni döndüm. Haz?r bu seyahatin an?lar? tazeyken ve madde ba??ml?s?'n? iyice bo?lam??ken f?rsat? de?erlendirip, ?öyle güzel bir maddeleme yapay?m dedim., Bu sefer bir de de?i?iklik var, foto?raflar oradan buradan toplama de?il, ben ve ...Read More »

En 10 numara benim annem…

{ Posted on May 06 2010 by Asl? Topçu }
Yukar?daki ba?l??a bak?p "neden en 10 numara da 11 numara de?il diyebilecek", kendisinden bir tane daha olsa cihan-? feth edebilecek çok sevgili annemi anlatmak için 10 madde. how can i get my ex girlfriend back 10. O bir sansür sava?ç?s? Sansüre sansür grubunu ...Read More »

En felaket yolculu?un 10 nedeni

{ Posted on Ara 29 2009 by Asl? Topçu }
Categories : Diger, Geyik, Hayvanlar, Ki?isel, Ya?am
?yi yolculuklar madde ba??ml?lar?. Her sabah Kozyata??-Taksim aras? 1,5 saatlik yapt???m seyahat esnas?nda takdir edersiniz ki inan?lmaz e?leniyor, belediyeye kucak dolusu öpücükler yolluyorum. Bu içime s??mayan sevgimin nedenlerini de size anlatmak isterim, 10- Çamur Kartal-Kozyata?? hatt?na metro yap?l?yor. Ne kadar ?ahane de?il ...Read More »

En korkutucu 10 soru (?STEK)…

{ Posted on Ağu 23 2009 by deniztan }
Tags : , ,
Categories : Geyik, istek maddeler, Ki?isel
Çok sevgili arkada??m Meltem Muzmuz demi? ki: Benim için cevaplar?n? duymaktan korktu?umuz sorular? maddeleyin. Peki dedik takribi bi 5 ay kadar önce ama tembellik i?te, ba?a bela... neyse efenim sonra oturdum bi gün yazmaya, bakt?m ki binlerce soru var cevaplar?n? ...Read More »

En Güzel 10 Röyksopp Electronica”s?

{ Posted on Ağu 03 2009 by Tolga Sirkeci }
Norveç hayranl???m sebebiyle tan??t???m bir grup Röyksopp. Nedir bu Norveç kerameti arkada?, zira memleketten bo? müzik ç?km?yor. Bi" bak?y?m bunlar nas?lm?? diye yava? yava? dinlemeye ba?lad?ktan sonra 4 sene içerisinde hunharca, bokunu ç?kar?rcas?na sevdim onlar?. Deniz Tan bilir mesela günde ...Read More »

En güzel 25 The Cure ?ark?s?…

{ Posted on May 25 2009 by deniztan }
Efenim böyle punk m? desem gotik mi, ?ark?lar?n? dinlerken gülsem mi a?lasam m?, ne desem bilemedi?iminin grubu The Cure, nihayet Madde Ba??ml?s? ekranlar?nda huzurlar?n?zda! Evet, kendileri ?ahane ?ark?lar yazmalar?n?n yan? s?ra ayn? zamanda, ?ahane de üretken bir grup olduklar? için, ...Read More »

En dudak uçuklatan 3 rüyam….

{ Posted on Ara 27 2008 by Asl? Topçu }
Tags : ,
Categories : Ki?isel
Kendileri beni ürküten ya da ?a??rtan rüyalar olsa da, s?k? bir Vam?k Volkan takipçisi olarak, bütün rüyalar?ma bilinçalt? ile ba?lant?l? bir aç?klama yapabiliyorum. Ama suyumu da içmeyi ihmal etmiyorum. Ne de olsa modernin yan?nda geleneksel güzel duruyor.3. Aral?k kap?Uyurken gözlerimi ...Read More »