Archive for the ‘Kad?nlar’ Category:

En k?sa 10 kelime ile kad?nlar?n kavgada söylemek istedikleri…

{ Posted on Nis 17 2010 by konuk maddeciler }
Tags : , , ,
Categories : Dilbilim, Kad?nlar
MADDELEYEN: aynebilim Ah biz kad?nlar... Biliyorum hepimizin en çok sevdi?i ?ey konu?mak, konu?mak, konu?mak... O ha bire konu?an, anlatt?kça anlatan bizler bazen öyle kelimeler sarf ederiz ki siz bile ?a?ar kal?rs?n?z azl???na... Ama az ve öz konu?tuk diye sevinmeyin. Küçük ama ...Read More »

En kli?e 10 kad?n kavga ç?karma nedeni…

{ Posted on Nis 11 2010 by konuk maddeciler }
MADDELEYEN: Ya?mur Erengül get your ex back ?imdi say?n baylar, siz bizi hiç anlayamad???n?z? iddia ediyosunuz ya; hadi size bi kolayl?k yapay?m ve en temel 10 kavga sebebini ve nedenlerini aç?klamaya çal??ay?m. Ha bunlardan sonra kad?nlar? anlar m?s?n?z? Mümkün ihtimal dahilinde de?il ...Read More »

En tan?mlanamayan 16 kad?n ?v?r z?v?r?… (?STEK)

{ Posted on Nis 02 2010 by deniztan }
Efenim, bi gün ortaya öyle bi laf att?m, bilmeden ne biçim bi yaraya parmak basm???m. FF erkekleri dedi ki, "Abla alla r?zas? için maddele bize bu objeleri, kad?nlar bahsediyor, biz de mal mal bak?yoruz. ?yi bi ?ey mi diyolar, küfür ...Read More »

En güzel 10 eski zaman y?ld?z? (1950'ler)…

{ Posted on Mar 16 2010 by deniztan }
Evet sevgili okuyucular, bir zaman önce söz verdi?im üzere, eski zaman y?ld?zlar?n?n ikinci bölümü nihayet huzurlar?n?zda. Ayr?m?, ilk parlad?klar? y?llara göre almaya çal??sam da tabii ki asl?nda bu biraz kar???k bir kronoloji, zira 1940'lar?n y?ld?zlar? 1950'lerde de var veya tam ...Read More »

En güzel 10 eski zaman y?ld?z? (1940’lar)…

{ Posted on Kas 05 2009 by deniztan }
1930- 1950'li y?llar aras?nda parlam?? Hollywoood y?ld?zlar?n?n ?????na, havas?na, nas?l derler aura's?na hastay?m. Böyle sanki güzel olman?n d???nda bu dünyadan de?illermi? gibi bir zerafet, bir eda... Siyah-beyaz filmlerin etkisi midir, o zaman?n k?yafetleri midir, o dönem Hollywood'unun görkemi midir nedir ...Read More »

En seksi 15 kad?n oyun kahraman?…

{ Posted on May 08 2009 by konuk maddeciler }
MADDELEYEN: Dragon Reborn Film dünyas?n?n, müzik dünyas?n?n en güzel, en seksi sanatç?lar? seçilir de oyun dünyas?n?n seçilmez mi? Her ne kadar kanl? canl? olmasalar da onlarla geçirdi?imiz zaman? unutmak mümkün mü? Oyun geli?tiricileri erkek kahramanlar? her zaman a??r ve etkileyici z?rhlar ...Read More »

En ilginç 10 feti?

{ Posted on Nis 25 2009 by elmaaltshift }
Tags : ,
Categories : Enteresan seyler, Erkekler, Kad?nlar, Seks
Biraz zor bir konu olacak gibi ama du bakal?m.. ?imdi efendim ilk önce feti?izmin ne anlama geldi?inden bahsetmemiz laz?m. "Cinsel feti?izm, ilk olarak Alfred Binet taraf?ndan Le fétichisme dans l"amourde tan?mlanan ama kökeni daha eskilere dayanan, cans?z bir nesnenin veya ...Read More »

En kötü 11 hediye (Kad?nlar için)… (?STEK)

{ Posted on Oca 13 2009 by Asl? Topçu }
?STEYEN: ?SMA?L EMRAH DEM?RAYAK "Ah te?ekkür ederim hayat?m, çok be?endim…" "Gerçekten mi, bak bulana kadar çok zaman harcad?m." "Aaa tabi ki harika…" Beyler bu diyalo?u kaç kere ya?ad?n?z? Peki kaç tanesi gerçekti? Bilmek imkans?z… Gelin bu sene için sevgilinize gerçekten iyi ...Read More »

En paranoya kurduran 10 telefon konu?mas?…

{ Posted on Oca 05 2009 by Asl? Topçu }
Bu maddelemeyi ili?kilerin her evresi için de?il, daha birbirini yeni tan?yan ve birbirinin hayat?na müdahele kavram?n? henüz olu?turmam?? cicim aylar? çiftleri üzerinden kuruyorum. Yani bir nevi cicim aylar?n?n en kas?k k?sm? oluyor bu paranoya kurduran telefon görü?meleri. Çünkü yüz yüze ...Read More »

En çekici 20 kad?n…

{ Posted on Kas 26 2008 by deniztan }
Tags : , ,
Categories : Güzellik, Kad?nlar
Sex sells, evet. ??te bu yüzden, yani tamamen bir pazarlama tuzagi olarak ve bloguma musteri cekmek amaciyla ilk listemi son derce yuzeysel bir konuda yapmaya karar vermis bulunuyorum. bu nedenle de, kad?n halimle bana bile çü? dedirten, bence en çekici, ...Read More »