Archive for the ‘iliskiler’ Category:

En etkili 8 sosyal medya abazas? tekni?i…

{ Posted on Ağu 25 2010 by konuk maddeciler }
MADDELEYEN: Davut Topcan how to make your ex want you back Deniz'in notu: Davut dedi ?urada yazd???m ?eyleri madde'ye koysana, hayhay dedim, bir giri? yaz?s? alay?m senden. Allem etti, kallem etti o ihale bana kald?. O halde buyrun bakal?m, yak???kl? bi erke?in ...Read More »

En “mutluyum” denilebilecek 9 an…

{ Posted on May 18 2010 by konuk maddeciler }
MADDELEYEN: Ya?mur Erengül get your ex back Bu aralar mutluluk olay?na takt?m ben. Nedir mutluluk, ne zaman mutlu hissedersin kendini diye bi sorgulad?m kendimi. Bu yaz?y? da Çe?me"de en yak?n arkada?lar?mdan biriyle güne? alt?nda buz gibi bira içerken, daha mutlu bir an ...Read More »

En kli?e 10 kad?n kavga ç?karma nedeni…

{ Posted on Nis 11 2010 by konuk maddeciler }
MADDELEYEN: Ya?mur Erengül get your ex back ?imdi say?n baylar, siz bizi hiç anlayamad???n?z? iddia ediyosunuz ya; hadi size bi kolayl?k yapay?m ve en temel 10 kavga sebebini ve nedenlerini aç?klamaya çal??ay?m. Ha bunlardan sonra kad?nlar? anlar m?s?n?z? Mümkün ihtimal dahilinde de?il ...Read More »

10 y?l a??k kalmak için en olmazsa olmaz 10 neden

{ Posted on Eyl 20 2009 by Wrzl }
Categories : ask, iliskiler
Ba?l?k sizi yan?ltmas?n. Bu yaz? 10 y?l?n? bugün doldurmu? iki ki?inin bir olma hikayesinden yola ç?karak yaz?lm??t?r. Kelimelerin ifade edebildi?i kadar?yla nas?l oluyor da bir insana 10 y?l her gün bir öncekinden daha da fazla a??k olunabiliniyor anlatmak istedim. Bunu ...Read More »

En büyük 10 a?k hatas?…

{ Posted on Ağu 10 2009 by konuk maddeciler }
Tags : ,
Categories : ask, iliskiler, Taktikler
MADDELEYEN: Ya?mur Erengül A??k olmak gerçekten çok gerekli bir aksiyon mu öncelikle onu tart??mak gerekir bence ama hadi bunun da yemek , içmek gibi hayati bir ihtiyaç oldu?unu varsayal?m... (daha yeni denedim de ac?l? süreç malum ☺) A??k oldun, karn?n kelebekler vadisi ...Read More »

En ilaç tesirli 15 ayr?l?k-sonras? ?ark?s? – Kad?nlar için (?STEK)

{ Posted on May 29 2009 by deniztan }
?STEYEN: Burcu Sarar Sevgiliden ayr?l?nca hemen ko?up melankolik melankolik ?ark?lar dinlemek hiç ak?l kar? de?il, zaten depresyondas?n?z, bir de üstüne mutlu iken bile sizi mahvedecek ?ark?lar dinlemek neden? "Seni hala ne çok seviyom, vah bana vahlar bana" konseptli ?ark?lar heeeeç bi ...Read More »

En geyik ötesi 10 hatun etkileme/götürme cümlesi…

{ Posted on Şub 19 2009 by elmaaltshift }
Kimimiz kad?n, kimimiz erkek. En ortak yan?m?z birbirimizi götürmemiz. Sonras?nda da s?k?l?p evlenmemiz, ard?ndan da çoluk çocuk vs. ??te bu süreç içerisinde ya?an?lan, erkeklerin cinsi latiflerle cinsi münasebet ya?amak için yapt?klar? maymunsal nidalar? mercek alt?na alcaz. Buyrun... Read More »

En ha?in 10 sevme tekni?i… (?STEK)

{ Posted on Şub 06 2009 by Asl? Topçu }
Tags : , ,
Categories : ask, Flört, iliskiler, Seks
?STEYEN: GARGAR "Kar??tlar?n birbirleri ile olan sürekli çarp??malar?, do?a içinde sonsuz bir devinim ve geli?me sa?lar." HerakleitosNe yapm?? Herakleitos burada? Kosmosdan varl??a geçi?lilik sa?lam??. EE kosmos kimlerden olu?uyor? Kad?n ve erkeklerden. Kad?n ve erkek nedir? Kar??tt?r. Peki ne yapar bu kar??tlar? ...Read More »

En garantili 10 taktikle bir kad?n? kaybetmek…

{ Posted on Oca 27 2009 by miocaro }
Tags : , ,
Categories : iliskiler, Taktikler
Kad?nlar, erkekler ve ili?kiler söz konusu oldu?unda, do?adaki erkekler ço?unlukla suskunla??r veya hiçbir espri de?eri olmayan komikliklerin arkas?na saklan?rken; kad?nlar daha çok sanki y?llard?r a??zlar? koli band?yla bantlanm?? da bir punduna uydurup kurtulmu?larcas?na açarlar a??zlar?n? yumarlar gözlerini. ??te bugünkü ikinci ...Read More »

En garantili 10 taktikle bir adam? kaybetmek… (?STEK)

{ Posted on Oca 27 2009 by Asl? Topçu }
?STEYEN: ?SMA?L EMRAH DEM?RAYAK "Evdeki bir erkek sokaktaki iki erkekten iyidir." atasözleri ile kavrulurken, "ulan iyi olanlar hep mi kap?lm???" derken, tabiri caizse mum ile ararken… Erkekleri nas?l kaybedece?imizin maddelerini yap?yoruz. Allah bize ak?l fikir versin. (Ama belki iyi olanlar? kapm?? ...Read More »