Archive for the ‘Hayvanlar’ Category:

En felaket yolculu?un 10 nedeni

{ Posted on Ara 29 2009 by Asl? Topçu }
Categories : Diger, Geyik, Hayvanlar, Ki?isel, Ya?am
?yi yolculuklar madde ba??ml?lar?. Her sabah Kozyata??-Taksim aras? 1,5 saatlik yapt???m seyahat esnas?nda takdir edersiniz ki inan?lmaz e?leniyor, belediyeye kucak dolusu öpücükler yolluyorum. Bu içime s??mayan sevgimin nedenlerini de size anlatmak isterim, 10- Çamur Kartal-Kozyata?? hatt?na metro yap?l?yor. Ne kadar ?ahane de?il ...Read More »

En tan?nm?? 15 tav?an…

{ Posted on Oca 20 2009 by Zeynep Kaytanci }
Efendim, ?imdi bu tav?anlar da nereden ç?kt?? Ne diyeyim ki; tav?an bu, hoplak bir hayvan, ç?k?veriyor öyle birden... Ama özellikle son günlerde internet ortam?nda s?k s?k kar??m?za ç?kan sempatik tav?an karde?ler, bizi bu mühim konuya parmak basmaya itti. O zaman ...Read More »

En garip 30 hayvan…

{ Posted on Oca 19 2009 by deniztan }
Tags : ,
Categories : Enteresan seyler, Hayvanlar
Evet... Psikoloji, insanlar, al??veri? falan derken biraz da hayvanlar alemine e?ilmenin zaman?. Kald? ki tüm sosyal web platformlar?nda gördü?üm üzere ?irin hayvanlar baya ilgi çeken bi konu. Burada görece?iniz tüm hayvanlara ?irin diyemece?im gerçi ama enteresan olduklar? muhakkak. Evet, al?n?z ...Read More »