Archive for the ‘Geyik’ Category:

En Geri Dönülmez 10 Durum

{ Posted on Ara 25 2011 by konuk maddeciler }
Tags : , , , , ,
Categories : Geyik
MADDELEYEN: Karga ile kedi Hayatta baz? anlar var ki, geri dönemiyorsun, olan olmu? oluyor. Zaman zaman hepimizin ya?ad???, "s?çt?k!" anlar? olarak da özetleyebilece?imiz bu durumlar? konuk maddecimiz Karge ile Kedi bizler için özetliyor. Buyrunuz bakal?m... 10. Kahve Bir Hatad?r Bir kafede yaln?z oturuyorsun. ...Read More »

En bo? 14 ifade…

{ Posted on Ara 01 2011 by konuk maddeciler }
Tags : , , , ,
Categories : Geyik, Kli?eler
MADDELEYEN: Ali R?za Esin Konu?ma s?ras?nda, gündelik hayatta edilen baz? laflar, baz? söylemler var ki, dü?ününce ne manas?z asl?nda! Bunlara örnek çok tabii ama konuk maddecimiz, Ali R?za'c???m?z akla ilk gelen bu saçma laflar? bak?n bizler için nas?l maddelemi?. Bunlar? maddelemekle ...Read More »

En etkili 8 sosyal medya abazas? tekni?i…

{ Posted on Ağu 25 2010 by konuk maddeciler }
MADDELEYEN: Davut Topcan how to make your ex want you back Deniz'in notu: Davut dedi ?urada yazd???m ?eyleri madde'ye koysana, hayhay dedim, bir giri? yaz?s? alay?m senden. Allem etti, kallem etti o ihale bana kald?. O halde buyrun bakal?m, yak???kl? bi erke?in ...Read More »

En iyi otomobil kulland???n? zannetmenin 9 yolu…

{ Posted on May 25 2010 by konuk maddeciler }
MADDELEYEN: erkin (aka raistlinc) how can i get my ex girlfriend back Araba kullanmak dünyan?n en kolay i?i, hele ba?kalar?na hayat? zindan ederek yapman?n keyfi, paha biçilemez. 9. "Siyasi görü?üne ayk?r? olsa bile SOL ?eridi kullan" Her ko?ulda en sol ?eridi kullanmal?s?n. O ?erit ...Read More »

En kli?e 10 kad?n kavga ç?karma nedeni…

{ Posted on Nis 11 2010 by konuk maddeciler }
MADDELEYEN: Ya?mur Erengül get your ex back ?imdi say?n baylar, siz bizi hiç anlayamad???n?z? iddia ediyosunuz ya; hadi size bi kolayl?k yapay?m ve en temel 10 kavga sebebini ve nedenlerini aç?klamaya çal??ay?m. Ha bunlardan sonra kad?nlar? anlar m?s?n?z? Mümkün ihtimal dahilinde de?il ...Read More »

En felaket yolculu?un 10 nedeni

{ Posted on Ara 29 2009 by Asl? Topçu }
Categories : Diger, Geyik, Hayvanlar, Ki?isel, Ya?am
?yi yolculuklar madde ba??ml?lar?. Her sabah Kozyata??-Taksim aras? 1,5 saatlik yapt???m seyahat esnas?nda takdir edersiniz ki inan?lmaz e?leniyor, belediyeye kucak dolusu öpücükler yolluyorum. Bu içime s??mayan sevgimin nedenlerini de size anlatmak isterim, 10- Çamur Kartal-Kozyata?? hatt?na metro yap?l?yor. Ne kadar ?ahane de?il ...Read More »

En yayg?n 20 FF trendi…

{ Posted on Eki 01 2009 by deniztan }
Efendim, ?imdi ad?na friendfeed derler bir ortam?m?z var. Böyle çok bi sosyal filan. Kavgas? gürültüsü de eksik olmuyor tabii. ?imdi bu ortamda ister istemez kemikle?en bir tak?m davran?? biçimleri oluyor, e bir süre sonra da bu trendleri, pek çok insanda ...Read More »

En korkutucu 10 soru (?STEK)…

{ Posted on Ağu 23 2009 by deniztan }
Tags : , ,
Categories : Geyik, istek maddeler, Ki?isel
Çok sevgili arkada??m Meltem Muzmuz demi? ki: Benim için cevaplar?n? duymaktan korktu?umuz sorular? maddeleyin. Peki dedik takribi bi 5 ay kadar önce ama tembellik i?te, ba?a bela... neyse efenim sonra oturdum bi gün yazmaya, bakt?m ki binlerce soru var cevaplar?n? ...Read More »

En talihsiz 10 tesadüf

{ Posted on Nis 09 2009 by Zeynep Kaytanci }
Tags : , ,
Categories : Geyik
Tesadüfün talihlisi talihsizi olur mu demeyin, bazen i?te o pi?mi? tavu?un ba??na gelmeyen ?eyler geliveriyor insan?n ba??na. ?ahsen çok ?ansl? bir insan olmad???m ve bu tesadüfler meselesi de çokça kafam? kurcalad??? için bari bu talihsiz listeyi de ben haz?rlayay?m dedim. ...Read More »

En büyük 15 geyik…

{ Posted on Oca 21 2009 by deniztan }
Tags : , , ,
Categories : Geyik, Kli?eler
Geyik hayat?n e?lencesi bana sorarsan?z… Geyik olmasa ve hep derin ve manal? konu?sak hayat hep derin, manal? ve bir o kadar da s?k?c? olurdu. ??te bu nedenle en çok yap?lan, en büyük, en bo?, en ipe sapa gelmez ve dolay?s?yla ...Read More »