Archive for the ‘Dilbilim’ Category:

En ilginç hikayeli 10 ?ngilizce deyi?…

{ Posted on Haz 18 2010 by konuk maddeciler }
MADDELEYEN: Saniye Demirel how can i get my ex back Blogumuzun tatl? ?ngilizce ö?retmeni, sevgili Saniye Demirel tekrar sahalara döndü ve yine ?ahane bir maddelemeyle huzurlar?n?za ç?kt?. Bu sefer de ?ngilizcede hikâyesi en ilginç deyimleri/ deyi?leri/ sözcükleri maddeledi. Buyrun bakal?m... 10. Not my ...Read More »

En k?sa 10 kelime ile kad?nlar?n kavgada söylemek istedikleri…

{ Posted on Nis 17 2010 by konuk maddeciler }
Tags : , , ,
Categories : Dilbilim, Kad?nlar
MADDELEYEN: aynebilim Ah biz kad?nlar... Biliyorum hepimizin en çok sevdi?i ?ey konu?mak, konu?mak, konu?mak... O ha bire konu?an, anlatt?kça anlatan bizler bazen öyle kelimeler sarf ederiz ki siz bile ?a?ar kal?rs?n?z azl???na... Ama az ve öz konu?tuk diye sevinmeyin. Küçük ama ...Read More »

En -Oha- Dedirten Atasözleri

{ Posted on Nis 05 2010 by konuk maddeciler }
Tags : , ,
Categories : Dilbilim, Türk i?i ?eyler
MADDELEYEN: Tuna & Irmak how to get your ex back Ne demi? atalar?m?z, "Üzüm üzüme baka baka karar?r." Biz de dedik yazal?m bir ?eyler. Ne yazsak ne yazsak derken koca bir ampul beliriverdi ufukta: Gün Yüzüne Ç?kmam?? Atasözleri! A?aç ya? iken e?ilirlerin, ...Read More »

En tan?mlanamayan 16 kad?n ?v?r z?v?r?… (?STEK)

{ Posted on Nis 02 2010 by deniztan }
Efenim, bi gün ortaya öyle bi laf att?m, bilmeden ne biçim bi yaraya parmak basm???m. FF erkekleri dedi ki, "Abla alla r?zas? için maddele bize bu objeleri, kad?nlar bahsediyor, biz de mal mal bak?yoruz. ?yi bi ?ey mi diyolar, küfür ...Read More »

En s?k yapt???m?z 15 ?ngilizce hatas?…

{ Posted on Nis 05 2009 by konuk maddeciler }
MADDELEYEN: SAN?YE DEM?REL Ö?renciler anadillerinde olmayan bir kavram ile kar??la?t?klar?nda bu kural?n "mant?ks?z" oldu?unu söylerler; ç?karlar i?in içinden ama kaz?n aya?? o kadar kolay de?il! Dil ö?retiminde kar??la??lan belki de en büyük güçlük mant?k kavram?n?n ülkelere ve bunun bir yans?mas? ...Read More »

En Amerikan 15 söylem…

{ Posted on Oca 10 2009 by deniztan }
Tags : , , ,
Categories : Dilbilim
??te ingilizcem var ama konu?ma dilini k?v?ram?yom'cular için e?siz bir kaynak eser! Amerikan dilinin bu en guzide ünlem ve deyimleriyle, siz de bir amerikal? gibi konu?abileceksiniz. Lakin bir noktaya dikkat çekmek isterim ki, salak bir amerikal? gibi konu?man?z çok olas?.15. ...Read More »