Archive for the ‘Çocuk’ Category:

En komik 7 çocukluk sanr?s?…

{ Posted on Ağu 21 2010 by konuk maddeciler }
Tags : ,
Categories : Çocuk
how can i get my ex back MADDELEYEN: Meltem "Porcupine" Kuruta? Çocukken hepimiz bir ?eyleri yanl?? anlam???zd?r, yanl?? yorumlam???zd?r. Ben de kendimden ve çevremde gördü?ümden bir kaç?n? maddeleyeyim dedim, ama ho?görünüz ki bu liste asl?nda oldukça eksiktir. Tamamlay?n?z efendim. 7. Televizyondakilerin de bizi ...Read More »

En tehlikeli 25 kötü çocuk…

{ Posted on Ağu 03 2010 by konuk maddeciler }
deniz'in notu: Korku Sitesi, bir süre önce Yasin 'devilboy' Karakaya'n?n benimle ileti?ime geçmesi sayesinde, geç de olsa ke?fetti?im ?ahane bir site... Bu kadar özenli, bu kadar konu-spesifik, bu kadar kapsaml? site azd?r do?rusu. ?çinde korku sinemas?ndan hayalet hikayelerine, vampirlerden zombilere ...Read More »

En 10 numara benim annem…

{ Posted on May 06 2010 by Asl? Topçu }
Yukar?daki ba?l??a bak?p "neden en 10 numara da 11 numara de?il diyebilecek", kendisinden bir tane daha olsa cihan-? feth edebilecek çok sevgili annemi anlatmak için 10 madde. how can i get my ex girlfriend back 10. O bir sansür sava?ç?s? Sansüre sansür grubunu ...Read More »

En güzel 10 çocuk kitab?…

{ Posted on Eyl 13 2009 by konuk maddeciler }
MADDELEYEN: MEL?SA UNAT Çocuk kitaplar? içimizdeki çocuk yan... Huzursuz hissetti?imizde, i? ya?am?n?n h?rslar?ndan bunald???m?zda, ikili ili?kilerde ç?kmaza girdi?imizde okunas? kitaplar çünkü tüm bu s?k?nt?lar?n çözümünü içlerinde bar?nd?r?yorlar. A?a??daki liste bizim en çok sevdi?imiz çocuk kitaplar?. Dönem dönem de?i?ebiliyor. Belki farkl? ...Read More »

En Sevdi?im 5 Bilgisayar Oyunu… (23 Nisan Özel)

{ Posted on Nis 23 2009 by konuk maddeciler }
MADDELEYEN: Yusuf Tan Demirel, 13 ya??nda. Ad?m Yusuf. 8. s?n?f ö?rencisiyim oyunlara da baya?? merakl?y?m, günümüzde teknoloji sürekli geli?iyor bir sürü ?eyin yenisi ç?k?yor fakat baz? ?eyler de?i?mez yani bence de?i?mez ve bu oyunlar da benim de?i?mezlerim. Bir oyundaki en önemli ...Read More »

En e?lenceli 25 çocukluk oyunu…

{ Posted on Oca 19 2009 by Asl? Topçu }
Tags :
Categories : Çocuk, Oyun
Çocuk oyunu demedim, çocukluk oyunu dedim. Çünkü ?u an çocuklar muhtemelen bunlar?n teknolojik mutasyonik versiyonlar?n? oynuyorlard?r. O yüzden "çocukluk oyunlar?" bunlar, ama asla çocuk oyunca?? de?il. "Çocuk oyunca??" söylemi, çocuk oyunlar?ndan türemi?se e?er, çok yanl?? türemi?. Zira çocuk oyunlar? kendi ...Read More »

En kahraman 10 kahraman…

{ Posted on Oca 10 2009 by elmaaltshift }
Uçan, gözlerinden ???n ç?karanlar, veya sinirlenip ye?ile dönü?en, a?lar?yla kötüleri yakalayanlar, elinden b?çak ç?kar?p, zihin gücüyle kar??s?ndakini ala?a?? edenler... Yani k?sacas? hepsi buradan, içimizden, yan?ba??m?zdan tipler. Belki bir gazeteci veya muhabir, belki bir mühendis, bir bilimadam? ama ço?u okumu? etmi? ...Read More »