Archive for the ‘Aile’ Category:

En 10 numara benim annem…

{ Posted on May 06 2010 by Asl? Topçu }
Yukar?daki ba?l??a bak?p "neden en 10 numara da 11 numara de?il diyebilecek", kendisinden bir tane daha olsa cihan-? feth edebilecek çok sevgili annemi anlatmak için 10 madde. how can i get my ex girlfriend back 10. O bir sansür sava?ç?s? Sansüre sansür grubunu ...Read More »

En güzel 10 çocuk kitab?…

{ Posted on Eyl 13 2009 by konuk maddeciler }
MADDELEYEN: MEL?SA UNAT Çocuk kitaplar? içimizdeki çocuk yan... Huzursuz hissetti?imizde, i? ya?am?n?n h?rslar?ndan bunald???m?zda, ikili ili?kilerde ç?kmaza girdi?imizde okunas? kitaplar çünkü tüm bu s?k?nt?lar?n çözümünü içlerinde bar?nd?r?yorlar. A?a??daki liste bizim en çok sevdi?imiz çocuk kitaplar?. Dönem dönem de?i?ebiliyor. Belki farkl? ...Read More »

En baba 10 Ye?ilçam karakteri…

{ Posted on Haz 21 2009 by deniztan }
Babalar günü olur da biz Madde Ba??ml?s? olarak hiç unutur muyuz sevgili babalar?m?z?! Bu en sevdi?imiz, ?eker adamlar, en ?eker halleriyle bana sorarsan?z Türk sinemas?nda resmedilmi?lerdir. Binbir çe?it sevimli baba karakteri yarat?lm??, tip tip babalar sunulmu?tur izleyenlere. He bunca baba ...Read More »

En ünlü 15 anne sözü…

{ Posted on May 10 2009 by deniztan }
Bugün Anneler Günü... Madde Ba??ml?s? olarak can?m?z, ci?erimiz, bi tanecik annelerimizi unutmak olmaz. ??te bu yüzden sizlere annelerin, kah bizi korumak ad?na, kah sinirle söyledi?i bazen komik, bazen ?eker ama hep özünde iyi niyetli, özdeyi? niteli?indeki sözlerinden bir demet sunuyoruz ...Read More »