Archive for the ‘Diger’ Category:

En felaket yolculu?un 10 nedeni

{ Posted on Ara 29 2009 by Asl? Topçu }
Categories : Diger, Geyik, Hayvanlar, Ki?isel, Ya?am
?yi yolculuklar madde ba??ml?lar?. Her sabah Kozyata??-Taksim aras? 1,5 saatlik yapt???m seyahat esnas?nda takdir edersiniz ki inan?lmaz e?leniyor, belediyeye kucak dolusu öpücükler yolluyorum. Bu içime s??mayan sevgimin nedenlerini de size anlatmak isterim, 10- Çamur Kartal-Kozyata?? hatt?na metro yap?l?yor. Ne kadar ?ahane de?il ...Read More »

En ya?anas? 10 macera…

{ Posted on Eyl 13 2009 by konuk maddeciler }
MADDELEYEN: Elvan Karaabal? Editörün notu: Konuk maddecimiz bize bu yaz?y? göndermi? ama giri? yaz?s? göndermemi?. Bendeniz de format merakl?s?, obsesif bi ki?ilik oldu?umdan buraya sanki giri? yaz?s?ym?? gibi görünecek i?bu notu dü?meyi gerekli buldum. ??te sizlere Elvan'?n kaleminden, kimi ...Read More »