Konuk maddeciler


Konuklar?m?z olmasa çok s?k??t???m?z, yaz? giremedi?imiz, akl?m?za bir maddeleme gelmedi?i durumlarda halimiz nice olurdu! Hepsi birbirinden güzel, renkli maddeleriyle blogumuza konuk olan ve buraya farkl? bir soluk getiren, kendi birikimlerini, yazmak istediklerini payla?an tüm konuk maddecilerimize çok te?ekkür ediyoruz.

ip-address-doormat2

Kap?m?z “ben de maddelemek” istiyorum diyen konuk yazarlara her daim aç?k… Bu nedenle akl?na bi maddeleme fikri gelen ama sürekli de yazmakla u?ra?mak istemeyen insanlar? bekleriz. Yaz?n?z? bilgi@maddebagimlisi.com adresine, ad?n?z-soyad?n?z (ya da mahlas?n?z), varsa kullanmak istedi?iniz görselleriniz ya da linkler ve yine varsa, site/blog linkiniz ile birlikte gönderirseniz, yazar kadromuz taraf?ndan uygun bulundu?u takdirde en k?sa sürede yay?na al?nacakt?r.

Kurallar ise basit: Geri say?m olacak, ba?l?k “en” ile ba?layacak. Konu serbest, akl?n?za ne gelirse ama imlaya dikkat ederseniz ayr?ca seviniriz :)

Bugüne kadar bize destek vermi? konuk maddecilerimiz ise kronolojik olarak ?öyle: