Posts Tagged ‘üniforma’

En güzel 10 hostes üniformas?

{ Posted on Şub 12 2013 by deniztan }
THY'nin Dilek Hanif taraf?ndan tasarlanan yeni kabin ekibi üniforma tasar?m önerileri büyük tart??ma yaratt?. Her ne kadar henüz kabul edilmemi? olsa da, böyle bir tasar?m?n sunulmu? olmas?, verilen brief'in ne do?rultuda oldu?una ve ç?kacak i?lerin tarz?na dair bir i?aret... Geleneksel motiflerin ...Read More »