Posts Tagged ‘stres’

En trendy 10 hastal?k…

{ Posted on Ara 01 2009 by konuk maddeciler }
MADDELEYEN: Ya?mur Erengül Milletçe bay?l?r?z hasta olmaya, hastal???m?z? abartmaya. Ba??m?z a?r?maz beynimiz a?r?r, s?rt?m?z a?r?maz ci?erlerimizde tümor vard?r (tobe tobeeeeeeeee), üzülmek ne haddimize direkt depresyonday?z. Ama bu hastal?klar?n da dönem dönem yükselen trendleri var. Trendler ço?u zaman fikir liderleri ve d?? ...Read More »

En çok sinirlendiren 10 dandik gündelik ya?am ?eyi…

{ Posted on Oca 25 2009 by kasim zorlu }
Tags : , ,
Categories : Gündem, is yasami, sehirler
Dandik, konformist ?ehir ya?am?m?zda ev ve i? aras?ndaki rutinde çok küçük ?eyler sinirlendirebiliyor bizi. Dünyan?n çe?itli yerlerinde kan gövdeyi götürmekte, insanlar açl?ktan ölürken bizler ?ehrin katmanlar?nda nevrotik gelgitler ya??yoruz. Zevk ve zerafet içinde ya?amay? ve çal??may? seçti?imiz binalarla, parças? oldu?umuz ...Read More »