Posts Tagged ‘sansuresansur’

En anla??lmas? gereken 10 hususla 22a?ustos mevzuat?

{ Posted on May 04 2011 by deniztan }
Alan adlar?na sansür dediler, 138 kelime yassah dediler. Sonra yok dediler, yanl?? anlad?n?z, bilgilendirmeydi o. Tam o geçti dedik, 60'? a?k?n siteden olu?an bir liste gönderildi servis sa?lay?c?lara, kapa bunlar? dendi. Bakt?k ki listede, bebek gayr?menkul, ek?i sözlük gibi isimler… ...Read More »

En yay?lmas? gereken hareket: SansüreSansür Yay! Hareketi

{ Posted on May 10 2009 by miocaro }
Link: Link: Yay! Hareketi, ad? üstünde, yaymaktan geliyor. Sanal ortamda, gerçek hayatta, elimizden geldi?ince tepkimizi yaymak anlam?n? içeriyor. Bu do?rultuda, elimizde çe?itli malzemelerimiz ve yönetmen arkada??m?z ?lkay Kopan"?n çekti?i videolar?m?z var. 11 May?s itibariyle, videolar?m?z?, manifestomuzla beraber bloglar?m?zda yay?nlayarak, ortak bir ...Read More »

En büyük 10 sanal sansür ay?b?…

{ Posted on May 06 2009 by deniztan }
Kusura bakmay?n, geyik ya da komik yazamayaca??m bu sefer. Zira hepimizin unuttu?u, art?k kan?ksad???, yad?rgamad??? bir konu hakk?nda yazmak istiyorum: ?nternetteki sansür, evet. Biz ki internet kullanan, bilen, yazan, okuyan insanlar?z, biz bile umursam?yoruz art?k. O kadar hayat?m?z?n gerçe?i oldu ...Read More »