Posts Tagged ‘polisiye’

En heyecanl? 15 Agatha Christie…

{ Posted on Ara 30 2008 by deniztan }
Çocuklu?umdan beri Agatha Christie'yi çok severim. Baz?lar? ona ikinci s?n?f bir yazar muamelesi yapsa da, ben zaman?n?n çok ötesinde, son derece üretken ve çok ak?ll? bir kad?n oldu?unu dü?ünüyorum. Ayr?ca, türünde bir dönüm noktas? olu?turdu?unu da her zaman söylerim, evet. ...Read More »