Posts Tagged ‘kavga’

En k?sa 10 kelime ile kad?nlar?n kavgada söylemek istedikleri…

{ Posted on Nis 17 2010 by konuk maddeciler }
Tags : , , ,
Categories : Dilbilim, Kad?nlar
MADDELEYEN: aynebilim Ah biz kad?nlar... Biliyorum hepimizin en çok sevdi?i ?ey konu?mak, konu?mak, konu?mak... O ha bire konu?an, anlatt?kça anlatan bizler bazen öyle kelimeler sarf ederiz ki siz bile ?a?ar kal?rs?n?z azl???na... Ama az ve öz konu?tuk diye sevinmeyin. Küçük ama ...Read More »

En büyük 20 FF Meydan Muharebesi…

{ Posted on Eki 16 2009 by deniztan }
Friendfeed bu aralar en büyük hobim...di. S?k?nt?dan filan i?te tak?l?yodum, ama birden s?tk?m s?yr?ld?, accountu siliverdim. Ama bu demek de?il ki ff hakk?nda yaz? yazabilemem. Neticesinde oran?n eski üyelerinden biri olarak, kavga geçmi?ini, husumetleri vs... baya iyi biliyorum, mahallenin muhtar? ...Read More »

En yayg?n 20 FF trendi…

{ Posted on Eki 01 2009 by deniztan }
Efendim, ?imdi ad?na friendfeed derler bir ortam?m?z var. Böyle çok bi sosyal filan. Kavgas? gürültüsü de eksik olmuyor tabii. ?imdi bu ortamda ister istemez kemikle?en bir tak?m davran?? biçimleri oluyor, e bir süre sonra da bu trendleri, pek çok insanda ...Read More »

En garantili 10 taktikle bir kad?n? kaybetmek…

{ Posted on Oca 27 2009 by miocaro }
Tags : , ,
Categories : iliskiler, Taktikler
Kad?nlar, erkekler ve ili?kiler söz konusu oldu?unda, do?adaki erkekler ço?unlukla suskunla??r veya hiçbir espri de?eri olmayan komikliklerin arkas?na saklan?rken; kad?nlar daha çok sanki y?llard?r a??zlar? koli band?yla bantlanm?? da bir punduna uydurup kurtulmu?larcas?na açarlar a??zlar?n? yumarlar gözlerini. ??te bugünkü ikinci ...Read More »

En garantili 10 taktikle bir adam? kaybetmek… (?STEK)

{ Posted on Oca 27 2009 by Asl? Topçu }
?STEYEN: ?SMA?L EMRAH DEM?RAYAK "Evdeki bir erkek sokaktaki iki erkekten iyidir." atasözleri ile kavrulurken, "ulan iyi olanlar hep mi kap?lm???" derken, tabiri caizse mum ile ararken… Erkekleri nas?l kaybedece?imizin maddelerini yap?yoruz. Allah bize ak?l fikir versin. (Ama belki iyi olanlar? kapm?? ...Read More »

En affedilmez 10 ?ey…

{ Posted on Oca 06 2009 by deniztan }
Bu ara k?zg?n?m insanlara. O yüzden liste de bu, kusura bakmay?n art?k. Bu postta yazanlardan bir tak?m ?eyleri de üstüne al?nan olursa da, nat may faking prablim, really. Hatta isterseniz kimi kast etti?imi aç?k aç?k ?uraya yazabilecek raddedeyim an itibariyle. ...Read More »