Posts Tagged ‘hata’

En Geri Dönülmez 10 Durum

{ Posted on Ara 25 2011 by konuk maddeciler }
Tags : , , , , ,
Categories : Geyik
MADDELEYEN: Karga ile kedi Hayatta baz? anlar var ki, geri dönemiyorsun, olan olmu? oluyor. Zaman zaman hepimizin ya?ad???, "s?çt?k!" anlar? olarak da özetleyebilece?imiz bu durumlar? konuk maddecimiz Karge ile Kedi bizler için özetliyor. Buyrunuz bakal?m... 10. Kahve Bir Hatad?r Bir kafede yaln?z oturuyorsun. ...Read More »

En bunal?ml? anlarda yap?lmamas? gereken 10 ölümcül hareket

{ Posted on Ara 10 2010 by konuk maddeciler }
MADDELEYEN: Cansu Elter how to get your girlfriend backDeniz'in notu: Bu ara iyice tembelle?tik, hiç do?ru düzgün yazam?yoruz evet. Neyse ki arkada?lar yard?m?m?za ko?uyorlar. ??te h?z?r gibi yeti?en Cansu, gündemimize cuk oturan bir parçayla sizler için söylüyor: Bunal?mdayken neleri yapmamakta fayda ...Read More »

En büyük 10 a?k hatas?…

{ Posted on Ağu 10 2009 by konuk maddeciler }
Tags : ,
Categories : ask, iliskiler, Taktikler
MADDELEYEN: Ya?mur Erengül A??k olmak gerçekten çok gerekli bir aksiyon mu öncelikle onu tart??mak gerekir bence ama hadi bunun da yemek , içmek gibi hayati bir ihtiyaç oldu?unu varsayal?m... (daha yeni denedim de ac?l? süreç malum ☺) A??k oldun, karn?n kelebekler vadisi ...Read More »

En hatal? 10 tahmin…

{ Posted on Tem 13 2009 by deniztan }
Tags : , ,
Categories : alinti, Bilim, Karga Mecmua, Tarih
Sanatç?s?ndan politikac?s?na, bilim adam?ndan i? adam?na… Herkes arada gelece?e yönelik tahminler yapar, öngörülerde bulunur. Gelin görün ki, insan bu tahminlerinde bazen yan?labiliyor. Zira dünyan?n en zeki adam? da olsan?z, öngörü bir noktada t?kanabiliyor. Gelin, tarih boyunca yap?lm?? bu tahminlerden kafay? ...Read More »

En s?k yapt???m?z 15 ?ngilizce hatas?…

{ Posted on Nis 05 2009 by konuk maddeciler }
MADDELEYEN: SAN?YE DEM?REL Ö?renciler anadillerinde olmayan bir kavram ile kar??la?t?klar?nda bu kural?n "mant?ks?z" oldu?unu söylerler; ç?karlar i?in içinden ama kaz?n aya?? o kadar kolay de?il! Dil ö?retiminde kar??la??lan belki de en büyük güçlük mant?k kavram?n?n ülkelere ve bunun bir yans?mas? ...Read More »

En kötü 11 hediye (Kad?nlar için)… (?STEK)

{ Posted on Oca 13 2009 by Asl? Topçu }
?STEYEN: ?SMA?L EMRAH DEM?RAYAK "Ah te?ekkür ederim hayat?m, çok be?endim…" "Gerçekten mi, bak bulana kadar çok zaman harcad?m." "Aaa tabi ki harika…" Beyler bu diyalo?u kaç kere ya?ad?n?z? Peki kaç tanesi gerçekti? Bilmek imkans?z… Gelin bu sene için sevgilinize gerçekten iyi ...Read More »