Posts Tagged ‘film’

En güzel 10 soundtrack a?k ?ark?s?…

{ Posted on Şub 22 2010 by konuk maddeciler }
Tags : , ,
Categories : ask, Müzik, Sinema
MADDELEYEN: Ya?mur Erengül Mutlaka 10"dan fazla ?ahane a?k ?ark?s? vard?r ama ben tak?nt?l? kad?n?m sard?m ya bir kere illa 10 olacak! Neyse itiraf etmem gerekirse ben iyi bir müzik dinleyicisi de?ilim. Genelde sadece melodiyi bilirim; kim söylemi?, niye söylemi?, ne zaman söylemi? ...Read More »

En c?lk? ç?km?? 10 a?k filmi/roman? kli?esi …

{ Posted on Ağu 17 2009 by deniztan }
Efenim, a?k filmiymi?, dizisiymi?, roman?ym??... Bunlarda kar??m?za hep çe?itli formüller, kli?eler ve tabii engeller ç?kar. ?öyle normal bir büyük a?k ya?anamazm?? hayatta gibi, büyük a?k olmas? için illa bu kli?elerin testinden geçmesi gerekiyormu? gibi bir durum var ortada. Gerçi belki ...Read More »

En suluz?rtlak 40 film (?STEK)…

{ Posted on Haz 20 2009 by deniztan }
Baz? filmler güldürür, baz?lar? korkutur, baz?lar? ise a?lat?r. Amaç tabii hep ayn?, katharsis, yani duygular?m?z? de?arj etmek diyebiliriz. ??te Duygu arkada??m?zdan gelen istek maddelememizin konusu da bu: Salya sümük a?latan filmler. Benim ?ahsi favorim bir janr olmamakla birlikte, aralarda süper ...Read More »

En Unutulmaz 10 Film Repli?i

{ Posted on May 28 2009 by kasim zorlu }
Tags : , ,
Categories : alinti, Sinema
Bu listeyi ilk oturu?umda bitirmeyi hedefliyorum. Bu kadar motive olmam? sa?layan ?ey az önce izledi?im "Terminator Salvation" fimi oldu.  Kendimi ortalama bir sinefil saym???md?r. Bir yandan da maddeleme tak?nt?m giderek ba??ml?l??a  dönü?üyor. Listeyi yapmak akl?ma filmden hemen ç?kt?ktan sonra  aceleyle ...Read More »

En Bonus 20 Soundtrack (istek)

{ Posted on Nis 22 2009 by miocaro }
?stek yaz?s?na gelen isteklerle co?an, kendini kaybeden bir madde ba??ml?s? yazar?n a??r?doz bonusudur. Umar?z seversiniz say?n okuyucu. 20. Anatomy Of A Murder (1959), Duke Ellington Otto Preminger'in, Wendell Mayes'in "best sellers" roman?ndan sinemaya uyarlad??? bu film bir klasik hem de pek çok ...Read More »

En harika 40 soundtrack (istek) (2.Bölüm)

{ Posted on Nis 22 2009 by miocaro }
Sevgili ?nci Vardar ve Müge Cerman"dan gelen bu güzel istek ald? ba??n? gidiyor. AMAN D?KKAT Bu maddeleme TAR?H SIRASINA göre yap?lm??t?r. 20 Soundtrackken yo?un ilginiz, bask?n?z nedeniyle ??mar?p 40 olmu?tur. 30. The Bridge on the River Kwai (1957) 1957 y?l? yap?m? ...Read More »

En harika 40 soundtrack (istek) (1.Bölüm)

{ Posted on Nis 16 2009 by miocaro }
Sevgili okuyucular?m?z Müge Cerman ve ?nci Vardar'dan gelen istek, uzun zamand?r heyecandan heyecana o ar?iv diskinden di?er cd mezarl???na savurup durmakta. Ba?lang?çta 40 tane diye yola ç?kt?ysam da sonradan ikna ettim kendimi elemek gerekti. Bu eleme i?i de beni çok ...Read More »

En beklenmedik sona sahip 25 film (?STEK)…

{ Posted on Nis 16 2009 by deniztan }
Efenim yine bir sinema yaz?s? ve yine bir istekle huzurlar?n?zday?z. Gül?ah Ayhan istemi? bu maddelemeyi, eh bizim de boynumuz k?ldan ince tabii... Buyrun bakal?m size en tahmin edilemez, en ?a??rt?c? ve bunu hiiiç ucuza kaçmadan yapan, sa? gösterip, soldan vuran ...Read More »

En korkutucu 30 film…

{ Posted on Nis 07 2009 by deniztan }
Tags : , , , , , ,
Categories : Sinema
Korku filmlerini sevmek enteresan bir ?ey. ?nsan neden kendini germek ister, rüyalar?na girsin, evde yaln?z kalamas?n, radyatör ç?t?rt?s?ndan havalara z?plas?n ister, bunu neden kendine yapar bilinmez. Zannediyorum, tragedyalardaki a?lama, komedyalardaki gülme iste?i gibi bir katarsis sa?l?yor korkmak da ya da ...Read More »

En etkilenmi? 10 Türk Filmi…

{ Posted on Mar 18 2009 by Asl? Topçu }
Tags : , ,
Categories : Sinema
Orjinallik de neymi?? Bu filmler çok iyiymi?. 10. Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler Bir k?sm? küçük çocuklardan, bir k?sm? da gerçek cücelerden olu?an "14 kollu dev, 7 cüceler" ve tam Pamuk Prenses k?vam?nda olan Zeynep De?irmencio?lu"nun masal?n?n anlat?ld??? filmdir. Küçükken neden cücelerin ...Read More »