Posts Tagged ‘edip cansever’

En iyi 10 a?k ?iiri…

{ Posted on Oca 26 2010 by konuk maddeciler }
MADDELEYEN: Ça?da? Seichter Öncelikle, ?iir be?enisinin, okuyucunun o anki içerisinde bulundu?u ruhsal yap? ile dogrudan ili?kili oldu?unun alt?n? çizmek isterim. Ve de asl?nda bu durumun, tüm sanat dallar? için de geçerli oldu?unun zaten birçok ki?i taraf?ndan bilindi?ini de çok iyi bilirim. ...Read More »