Posts Tagged ‘distopya’

En Fantastik 4 Distopya

{ Posted on Kas 26 2011 by konuk maddeciler }
MADDELEYEN: Mahir Efe Falay Herkes gelece?e iyimser bakm?yor. Kimileri de bu bak??lar?n? edebiyata döküyor. Bir nevi karamsar peygamber bunlar. Asl?nda güzel de görmü? rahmetliler. 2. kitab?n yazar? Aldous Huxley yaa 30'lu y?llarda genetik mühendisli?i ve aktif kullan?m?n? öngörmü?. Ya da 1. ...Read More »

En ?yi 20 Karanl?k Gelecek Filmi

{ Posted on Mar 05 2009 by kasim zorlu }
Tags : , ,
Categories : Bilim, Sinema
?nsanlar? kitlesel olarak robotla?t?rma, totaliter- fa?ist dünya hükemetleri, insanl??? k?r?p geçiren salg?nlar, nükleer sava?lar, genetik teknolojiler, toplumsal kaos - ?iddet içeren ve gelecekte geçen hikayelere sahip filmler tüm sinemaseverleri derinden etkilemi?tir.Tek kanall? dönemde bile TV"de bu tür filmler nadir de ...Read More »