Posts Tagged ‘deniz tan’

En güzel Madde Ba??ml?s? maddeleri

{ Posted on Ara 16 2009 by deniztan }
Efenim, kas?m ay? blogumuzun y?ldönümüydü. Eh böyle önemli bir günde bir "Best of" olsun, bir kompiley??n olsun yapmasak olmaz. Gönül isterdi ki gününü kaç?rmayay?m ama kaç?rd?m çünkü bu aralar böyle bir ihmalkar, böyle bir uyuz hallerdeyim. Neyse efenim, seneye gününde ...Read More »

En Deniz Tan 10 sinema filmi

{ Posted on Tem 22 2009 by konuk maddeciler }
Maddecimiz; Ömer, uzun zaman k?l? k?rk yararak haz?rlad??? Deniz Tan maddelemesiyle kar??n?zda... ?imdi efenim, ba?l?ktan da fark edece?iniz üzere Deniz Tan Han?m? maddeleyece?iz bugün, hatta yetmez maddeleyip üzerine de film edelim kendisini diyorum. Fikrin kendileri tam olarak ?urada ortaya ç?k?verdiyse de ...Read More »