Posts Tagged ‘cinayet’

En perili 15 ev…

{ Posted on Oca 26 2009 by deniztan }
Efenim bugün biraz parapsikolojiye e?ilelim dedim. Perili evler, hayaletler falan... Enteresan konular bunlar. Buyrun bakal?m, perili s?fat?n? kazanm?? 15 enteresan ev... 15. Perili Kö?k (Yusuf Ziya Pa?a Kö?kü), Türkiye Listemizin ilk giri?i bizden. Bu binay? bilirsiniz, Hisar'da Bo?az'a tepeden bakan, yak?n zamanda ...Read More »

En heyecanl? 15 Agatha Christie…

{ Posted on Ara 30 2008 by deniztan }
Çocuklu?umdan beri Agatha Christie'yi çok severim. Baz?lar? ona ikinci s?n?f bir yazar muamelesi yapsa da, ben zaman?n?n çok ötesinde, son derece üretken ve çok ak?ll? bir kad?n oldu?unu dü?ünüyorum. Ayr?ca, türünde bir dönüm noktas? olu?turdu?unu da her zaman söylerim, evet. ...Read More »

En psikopat 6 psikopat…

{ Posted on Ara 14 2008 by deniztan }
Psikopatlar, seri katiller ve bir insan? bu kadar manyak olmaya ne iter konusunda hastal?kl? bir merak?m oldu?undan, bu konudaki ara?t?rmalar?m? sizlerle payla?mak isterim. Buyrunuz listemiz... 6. Seung-Hui Cho Listemizin ilk girisi, 16 Nisan 2007 tarihinde, 32 kisinin ölümü ve 25 ki?inin yaralanmas?yla ...Read More »