Posts Tagged ‘A?k’

En “mutluyum” denilebilecek 9 an…

{ Posted on May 18 2010 by konuk maddeciler }
MADDELEYEN: Ya?mur Erengül get your ex back Bu aralar mutluluk olay?na takt?m ben. Nedir mutluluk, ne zaman mutlu hissedersin kendini diye bi sorgulad?m kendimi. Bu yaz?y? da Çe?me"de en yak?n arkada?lar?mdan biriyle güne? alt?nda buz gibi bira içerken, daha mutlu bir an ...Read More »

En kli?e 10 kad?n kavga ç?karma nedeni…

{ Posted on Nis 11 2010 by konuk maddeciler }
MADDELEYEN: Ya?mur Erengül get your ex back ?imdi say?n baylar, siz bizi hiç anlayamad???n?z? iddia ediyosunuz ya; hadi size bi kolayl?k yapay?m ve en temel 10 kavga sebebini ve nedenlerini aç?klamaya çal??ay?m. Ha bunlardan sonra kad?nlar? anlar m?s?n?z? Mümkün ihtimal dahilinde de?il ...Read More »

En iyi 10 a?k ?iiri…

{ Posted on Oca 26 2010 by konuk maddeciler }
MADDELEYEN: Ça?da? Seichter Öncelikle, ?iir be?enisinin, okuyucunun o anki içerisinde bulundu?u ruhsal yap? ile dogrudan ili?kili oldu?unun alt?n? çizmek isterim. Ve de asl?nda bu durumun, tüm sanat dallar? için de geçerli oldu?unun zaten birçok ki?i taraf?ndan bilindi?ini de çok iyi bilirim. ...Read More »