Posts Tagged ‘anneler günü’

En 10 numara benim annem…

{ Posted on May 06 2010 by Asl? Topçu }
Yukar?daki ba?l??a bak?p "neden en 10 numara da 11 numara de?il diyebilecek", kendisinden bir tane daha olsa cihan-? feth edebilecek çok sevgili annemi anlatmak için 10 madde. how can i get my ex girlfriend back 10. O bir sansür sava?ç?s? Sansüre sansür grubunu ...Read More »

En ünlü 15 anne sözü…

{ Posted on May 10 2009 by deniztan }
Bugün Anneler Günü... Madde Ba??ml?s? olarak can?m?z, ci?erimiz, bi tanecik annelerimizi unutmak olmaz. ??te bu yüzden sizlere annelerin, kah bizi korumak ad?na, kah sinirle söyledi?i bazen komik, bazen ?eker ama hep özünde iyi niyetli, özdeyi? niteli?indeki sözlerinden bir demet sunuyoruz ...Read More »