En yarat?c? 7 (pardon 8) blog… (mim)

{ Posted on Oca 31 2010 by deniztan }

Madde Ba??ml?s?’na bir ödül geldi. Zillosh‘a çok te?ekkür ediyoruz bizi de yarat?c? bloglar aras?nda gördü?ü için. ?imdi zannediyorum ki bu bi mim, e?er öyle ise, bu da benim ilk mimim oluyor. Tam ne yapmam gerekti?ini bilmiyorum ama mimin format? bu bloga da gayet uydu?undan es geçmek istemedim do?rusu. ?imdi bizi ödüllendiren yaz?ya göre ?unlar? yapmam icap ediyor:

Sizi ödüllendirene te?ekkür edin. (ettim)
Sizi ödüllendirenin blog linkini yay?nlay?n. (yay?nlad?m)
Ödülün logosunu yay?nlay?n. (a?a??da)
Kendiniz hakk?nda 7 ilginç ?ey yaz?n… (daha a?a??da)
7 yarat?c? blogger ödüllendirin. (daha da a?a??da)
7 blogun linkini yay?nlay?n. (daha da a?a??daki yaz?n?n içinde)
Ödüllendirdiklerinizi haberdar edin. (edicem)

_ok_i

Hemen ba?layal?m o zaman. Önce kendim hakk?nda 7 ilginç ?eyi yazay?m. Buyrunuz, gerisay?mla sayal?m bakal?m:

7. Küçükken asansör bo?lu?una dü?tü?üm için 15 ya??ma kadar asansöre binmeyi reddettim.

6. 3 say?s?ndan ve sadece 3’e bölünebilen say?lardan ho?lanmam. Bu nedenle bir ?eyi 3 kere yapmamaya dikkat ederim, 3 tane kiraz yemem mesela, mutlaka 4’e tamamlar?m.

5. Bisiklete binmeyi bilmiyorum.

4. Hayatta en sevdi?im ?ey papaz eriktir.

3. Burun delikleri yukar? do?ru aç?k insanlara kar?? önyarg?l?y?m.

2. Calculus’e hastay?m. Her ?eyi türev, e?im minvalinde de?erlendiririm.

1. Patates k?zartmas? sevmem.

?imdi geldik zurnan?n zort dedi?i yeree…. Yaz?n?n en heyecanl? k?sm? olan 7 yarat?c? blog ödüllerimizi vermeye. Bloglar? s?ralamaya ba?lamadan önce birkaç not dü?mek isterim: S?ralama yapm?yorum bu sefer haberiniz olsun. Ayr?ca, tabii ki Türkçe içerikli bloglardan seçtim bloglar?m?. Ve yine ayr?ca, pek çok sevdi?im blog olmas?na ra?men blogosferde, burada yazd?klar?m içeri?inde farkl?la?an, daha yarat?c? bir formata yönelen bloglard?r efenim. ??bu nedenledir ki ki?isel bloglar, ne bileyim kurumsal bloglar filan pek yok. Sevmedi?imden diil yani. Buyrunuz o halde, buradan yak?n?z:

Her gün biri
?imdi bu blog bir y?l içinde her gün ba?ka bir yazar?n yazmas?n? esas ald???ndan, fikir olarak süper yarat?c? bir blog bence. Benim de hatta bir gün yazm?? oldu?um bu blogu, takip etmeyi bir süredir ihmal ettim gerçi nedense. O yüzden içerik olarak, ana fikirdeki orijinaliteyi koruyabildiler mi bilemiyorum ama blogun özü, yarat?c? olarak tan?mlanmay? kesinlikle hak ediyor.

hergun

Daily e-motion
Madde Ba??ml?s?’nda da yazar olan Asl? Topçu‘nun mini minicik blogu. Daha çok komik aforizmalar, günlük anektodlar, güzel laf oyunlar? içeren bu blogu ?ahsen ben yazar gözüyle, süper yarat?c? buluyorum. Üstelik çekirdek gibi, ç?t ç?t okunuveriyor.

daily

5posta
Yani bir ?ey söylemeye gerek bile yok, bilen zaten biliyor bu blogu. Yarat?c?l?k nerede demezsiniz gerçi ama ben yine de fikrimi söyleyeyim. Bu blogun porno, seks gibi kolayl?kla ucuzla?abilecek bir konuyu ?ahane bir uslupla ve de gayet kaliteli bir ?ekilde sunmas?n? son kertede yarat?c? bulmaktay?m. Zannederim ki pek çok insan ayn? görü?ü payla??yor olmal? ki, yorumcular osbirci ergen gençlikten ziyade, düzgün düzgün konu?abilen adamlar ve kad?nlar.

5posta

Baba olmak
Hiç konum de?il bu benim, çocu?um yok, kocam yok. Ama i?te anne bloglar?n?n g?rla gitti?i bir ortamda bir baban?n da söyleyecek ?eyleri oldu?unu bu kadar güzel, ho? bir uslupla, kaliteli bir ?ekilde sunan bu blogu çok takdir ediyorum. Bunu bugüne kadar yapan çok fazla blog olmamas?n?, ebeveynli?in annelerin tekeline b?rak?lmas?n? da esefle k?n?yorum efenim.

baba olmak

Kim lan bu hayat?m?n erke?i?
Blog aç?klamas?nda diyor ki: “Erkeklere harcad???m vakti ilime yat?rsayd?m, mutfak aletleriyle atomu parçalam??t?m.” Ahahaha, i?te öyle bi blog bu. Genelde erkekleri analiz eden, kad?n-erkek ili?kilerini “bilimsel” olarak irdeleyen bu blogumuzun dili o kadar e?lenceli ki, ben ?ahsen gülmekten ölüyorum okurken.

kimlan

Öptüm bay!
3 arkada??n sahibisi oldu?u bu blog, bir nevi ?ikayet mektuplar? blogu. Kardan hap?uru?a, facebook chat’inden k?r?lacak e?yalara her ?eye ama her ?eye, komik bir dille sayd?ran bi blog kendisi. Üstelik de okuyucular?n?n ?ikayet mektuplar?na da yer vermeye ba?lad?klar?ndan beri, hem interaksiyon artt?, hem de herkesin sayd?rmak istedi?i ?eylere sayd?rabilmesi için güzel bir tesis sa?lanm?? oldu. Bir nevi amme hizmeti. Blogun temel özelli?i ?u formatta olmas?: “Sevgili xyz, sayd?r sayd?r sayd?r. Öptüm bay!” Çok e?lenceli.

optum

Jokerler
?ki arkada??n yazd???, mizah ve geyik yüklü, süper komik bi blog. Son zamanlarda gördü?üm en komiklerden diyebilirim. “?çerik olarak mizah yaz?lar? yaz?yorlar i?te, yarat?c? say?lmaz” demeyin, yaz?lar?n içerdi?i mizah o kadar yarat?c? ki bile?inin hakk?yla bu listede kendileri. Ama gururlu, ama ma?rur.

jokerler

Dijilay Abla (ekstra madde bu.)
Ne yapabilirim, yaz?y?y? yay?na ald?ktan sonra akl?ma geldi. Daha çok ekleme yapar?m ben bu yaz?ya bu gidi?le… :) Neyse Dijilay Abla, bir nevi dijital ortam?n Güzin Ablas?, dijital ortamdaki her tür soruya yan?t veriyor. Okumas? çok e?lenceli, dil güzel, fikir de gayet yarat?c?.

dijilay

Böyle i?te, üzerime dü?en tüm görevleri hakk?yla yerine getirdim bence, ?imdi topu att?klar?m dü?ünsün, ehehe.


22 Responses to “En yarat?c? 7 (pardon 8) blog… (mim)”

 1. arkada? arkada?a k?yak geçiyor…

 2. Arkadas kiyagi konusunda… Pek sayilmaz cunku cok iyi blog yazan, cok arkadasim var ama bu listeyi yaparken onlari almak yerine; son donemde farkettigim, az bilinen ya da yeni bloglari veya bence gercekten farkli bi icerik sunanlari almaya calistim ki bu bloglar da ke?fedilsin. Listede gercek hayatta tanismamis oldugum cok isim var, hatta hemen hemen hepsi oyle. Kaldi ki guzel bloglar bunlar, bi faydam dokunursa sevinirim. Zaten konu yaraticilikti, en faydali, en kaliteli, en profesyonel, en bilmemne bloglar sorulsaydi bambaska bir liste cikabilirdi.

  Ha tabii bir de mecburen liste benim bildigim bloglardan olusuyor ama zaten bu mimin amaci da insanlarin bildikleri guzel bloglari paylasmasi degil mi? Mesela ben de bir suru yeni blog kesfettim bu mim ile. Fena mi?

 3. Öptümbay! tuttum ama nas?l yaz? gönderebiliriz onu payla?mam??lar. Yok mu böyle bir?ey?

 4. Sevgili Ömer Kayap?nar, ?ikayet mektubunu optumbay@gmail.com‘a gönderiyorsun. Biz kendi aram?zda korkunç ciddiyette toplant?lar düzenliyoruz ve sana olur ya da olmaz diyoruz. Sonra bir bak?yorsun ?ikayetin yay?nlanm??, hayat bayram olmu? (:
  Yorumun için te?ekkürler bu arada, çok öptük.

 5. http://img5.imageshack.us/img5/8743/76127046.jpg

  Karikatürü mant??? ile ilerleyen 5posta n?n bu listede bulunmas?n? ve Yüce Zerey’in bunu olumlu bulmas?n? hicapla kar??lad?m.

  K?lavuzu Atatürk olan?n burnu b… tan kurtulmaz diyen tavuklarla domuzlarla ili?kiyi gösteren pedofili bir blog bu güzel listede olmamal?yd?.

  Yüce Zerey’i k?n?yorum. Di?er arkada?lara tebrikler sunuyorum

 6. Çok anonim,
  Yüce Zerey ad?na cevap vermeyeyim ama kendi ad?ma 5posta hakk?ndaki sözlerinize kesinlikle kat?lm?yorum. Blogu ne kadar detayl? incelediniz bilemeyece?im, belki çok yüzeysel bir bak??la böyle alg?lamak mümkün olabilir ama esas?nda, cinselli?in farkl? boyutlar?n?, hayli düzgün bir uslupla anlatan tematik bir blogdur kendisi. Siyasi yaz?lar?na gelirsek, anlat?lmak istenenin pek de o özetledi?iniz kadar basit oldu?unu dü?ünmüyorum, biraz daha dikkatli incelemenizi öneririm.
  ?nsanlar?n sizin be?enmedi?iniz ?eyleri be?enmesi de k?nama sebebi olmamal? diye dü?ünüyorum.
  Yine de te?ekkür ederiz.

 7. Yüce Zerey’e hitaben yazm??t?m ama 3. ki?i olarak kat?lm??s?n?z madem

  Sizin türleri bozmaya çal??an insanlara destek veren entellektualiteniz dikkate al?nmayacak derecede hicap verici buluyorum. 5 fortta arkada??n blo?unu be?enmiyorum i?reniyorum bu da benim yorumum :)

  ?yi günler diliyorum :)

 8. iyi de benim blogumda, benim yazd???m bir yaz?n?n alt?nda, benim yaz?mla ilgili bir yorum yaparsan?z bu Yüce Bey’den çok beni ba?lar. Sonuçta 5posta’y? seçen benim. Ayr?ca siz de demi?siniz “bu listede olmamal?yd?” diye. Dolay?s?yla 3. ki?i filan de?ilim, yorumun muhatab? direkt benim, üzgünüm.
  Yüce Bey’e ele?tiriniz varsa, yeri pek buras? de?il, yukar?daki yorumdaki linki izleyerek isterseniz twitter üzerinden kendisine ula?abilirsiniz.
  Elbette ki sizin görü?ünüz, yorumunuz zaten yer de verdik görü?ünüze. Bir ?ey de demedik, ben neden kat?lmad???m? belirttim sadece.

 9. Twittire girmesine Yüce beye söylemesine kalmadan zaten ula?acak yerlere çok acele :) yemeden içmeden ivedi ula?t?rm??s?n?z ff de gördü?üm kadar? deniz han?m…

  ?nsan genleri ile oynayan ak?mlar , resimler veya ki?iler pe?inde gidenler çocuklar?na bugün akrep geni kar??m?? hormonlu sebzeler yedirir. Yar?n kanser olur…Yoksa cinsellik bloglar? de?il sorun…

  Sonra bu sapk?nl?klarla ne gen kal?r ne insan ne hayvan insan kendi türünü yer… Yol buraya do?ru gidiyor. Bu ak?mlar? bende çok tehlikeli buluyorum. Atatürk’e hakaret etmeyi ise bu ülkede ho? kar??lam?yoruz.

 10. Say?n Piyale…
  E ama siz de her ?eyde bir art niyet ar?yorsunuz? Yüce Bey’e söyledim, biri size k?zm?? diye, evet, e çünkü buralara yorum yaz?nca anonim bey, ben de mesaj? ilettim sadece. Dikkatli bakt?ysan?z, pek de kötü bi ?ey yok, bizim yüzümüzden sizi k?nayanlar var diyor. Yalan m??

  Hormonlu sebzeler, akrep genleri vs. ba?lant?s?n? anlamad?m. 5posta genetik modifikasyonla m? ilgileniyormu??

  Atatürk’e hakaret edildi?ini dü?ünülen yaz? hangisi acaba? Benim hat?rlad???m Kemalizme ele?tirel bir gözle bakan bir yaz? var ama onda da bir hakaret hat?rlam?yorum. Orada anonimin bir abartmas? var gibi geliyor bana.

  5posta standart herkese hitap eden bir blog de?il, tematik bir blog ve konusu hayli marjinal. Ben seçti?i konudan çok, konuyu i?leyi? tarz?n? özellikle yarat?c? ve zekice buluyorum. Ama dedi?im gibi, herkese seslenebilecek bir blog de?il.

  Her neyse, isterseniz 5 posta’n?n blogunda yaz?n yorumlar?n?z?. Ben arada elçi olmayay?m, kimsenin ad?na konu?mayay?m, birebir tart???n. daha güzel olmaz m??

  Hala hormonlu sebzeleri dü?ünüyorum. Hormonlu sebzelerden ahlaki yozlu?a, sapk?nl??a giden yol… Bu konuyla ilgili bir yaz? yazsa biri ke?ke.

 11. Sonu nereye gidecek çok merak ediyorum bu tart??man?n. ?imdi kad?nlarla köpekleri, tavuklarla da erkekleri çiftle?tirdi?im gizli laboratuar?m ortaya m? ç?kt? yani?

  Ba?kalar?n?n mekan?nda bu ?ekilde yer kaplamaktan son derece rahats?z oluyorum. Gen modifikasyonu ve türlerin kar???m? ile ilgili sorular?n?z? direk bana, benim blogumda yönlendirin.

 12. Tart??ma bitmi?tir. Vicdanlar?n?zla ba?ba?as?n?z…

  PERDE!!

 13. Merhaba,

  Öncelikle ismini bile verme cesareti olmayan bir ki?inin herhangi bir k?namas?n? kabul etmem.

  Bu k?nama talebinin içeri?ine bakt???m?zda “Karikatürü mant??? ile ilerleyen 5posta n?n bu listede bulunmas?n? ve Yüce Zerey”in bunu olumlu bulmas?n?” ?eklinde bir ifade var. Bu subjektif bir yorumdur. Burada Google Reader dan Madde Ba??ml?s?n?n yapm?? oldu?u DERLEME (bloglar?n içerikleri vs de?il) be?enildi?i için share edilmi? akabinde otomatik olarak ba?l? olan twitter da da ç?km??t?r. Bunun neresinde 5 posta blogunu olumlu buldu?um var anlamad?m.

  ?nsanlar? k?narken daha dikkat etmek gerekir.

 14. Kimi insanlar de?eler ve vicdandan kimi insanlar ki?iler ve reytingden bahseder.

  Duru?umuz önemli tabi… Hay?rl?s? olsun

  iyi iyi gene memleket kötüye gidiye …

  Ayd?nlar? alk??l?yorum …

 15. Piyale,
  fazlasiyla dramatiklestiriyorsun ve soylenenleri carpitiyorsun. Burada reytingden bahseden yok. Benim umrumda degil boyle seyler.
  5postayi kisi olarak da severim ama tanimasaydim da blogunu begenirdim. Zira sizin aksinize ben onyargi ile yaklasmak yerine bu adam ne diyor, ne anlatmaya calisiyor diyorum. Yuzeysel degerlendirmelerin otesini gormek lazim.
  Ha yok ben boyle goruntulere dogrudan yaftayi basarim diyorsaniz, o sizin bileceginiz is ama kalkip da kinaye ile “yasasin aydinlar” turu soylemler de komik duruyor. Zira evet, o kaliplarin otesini gorup, biraz dusunmekte fayda var.
  Vicdan? Pardon da sevisme goruntuleri ya da cinsel fantaziler benim vicdanimi rahatsiz etmiyor. Sizi niye ettigini de anlamadim. Haa hasta cocuklar vs. Ise konumuz ederdi ama degil. O garip baglanti sizin kafanizda ve onyargilarinizda var olan, hayali bir baglanti.
  Burada kalkip vicdanli iyi insani oynamak istiyorsaniz buyrun ama kimsenin vicdanini basmakalip onyargilarinizla sorgulamak size dusmez. Kimsenin degerlerini bilemezsiniz ve sandiginizin aksine pornoyu kinadiniz diye bu sizi benden veya 5postadan daha vicdanli yapmaz. Reyting kaygisi diyorsunuz da benim bloguma gelip, tribunlere oynayan sizsiniz.

 16. ?lkönce ?unu söylemek istiyorum. Böyle zevzekliklerle yorumlar k?sm? me?gul edilerek ilkönce yaz?da bahsi geçen 6 bloga haks?zl?k yap?l?yor. Tamamen konu d???, seviyesi son derece dü?ük argümanlarla insanlara ”ahlak’ dersi” vermeye mi çal???yorsunuz siz? Kimsiniz siz allaha?k?na? Ele?tirinizi yapars?n?z, ki yapt?n?z. Sonra da o kahrolas? çenenizi tutars?n?z.

  MaddeBa??ml?s? veya 5 Posta size zorla m? okutuluyor? Mecbur mu b?rak?l?yorsunuz? Anonim ve Piyale’nin burada yapmaya çal??t???, bir ortamda en çok nefret uyand?ran kendi norm ve anlay??lar?n? standartm?? gibi kabul ettirmeye çal??mak. Böylelikle bir ”mahalle bask?s? olu?turmak”. Hadi oradan !!! Hadi !!!

  Konuyla alakas? olmayan ki?ilere alakas?z yerlerde sald?rmay?n. Anonim’in bahsetti?i ”türlerin kar???m?” gibi z?rvalar?n sebebi olan payla??mlar herkese aç?k Friendfeed’de yap?lm?? ?eyler. Varsa itiraz?n?z, söyleyecek laf?n?z, orada yapard?n?z.

 17. takip edilmeye de?er tavsiyeler var. te?ekkürler…

 18. selam sizi,
  ben bi te?ekkürler diyip ç?k?cam asl?nda, ortama yabanc?y?m.
  baya oldu bu post edileli ve sayenizde yeni okuyucular?m oldu, pek sa?olun.

  bundan 10 y?l önce, insanlar?n gönlünce yazmas?, yaz?lar?n? insanlara kolayca ula?t?rmas?, okur yorumlar?n? ve fikirlerini görmesi an?nda mümkün de?ildi. bi gazeteye yamanmak, iki sat?r yazmak için do?an medyalamalar?n?n kap?lar?nda sürünmek zorunda olmad???m?z için, ?ükür yarebbi.

  interneti seviyorum ve küçük bloglar?, boomdeyada bomdeyada…

  lol,
  d.

 19. 3 konusunda ters yönde bi tak?nt?m var yaz?n? okuyunca tersi yönde de olsa benim gibi biri daha varö?? dedim…

 20. ters yönde derken pixie, burun deliklerinden bahsediyoruz di mi? senin dedi?in nas?l, anlamad?m ben :)

 21. Ben zaten Bili?imci de?ilim.Bende 3-4 tane blog yapt?m.Ama bunlar? görünce benimki blog bile say?lmaz.Çok ho? ve manal? bloglar.Ba?ar?lar dilerim.

 1. 1 Trackback(s)

 2. 5 Posta - Amerikan?n en ba?ar?l? erotik magazin dergisi, bloglar ve yeni medya

Post a Comment