En saçma 10 bat?l inanç…

{ Posted on Oca 15 2009 by Asl? Topçu }
Tags :
Categories : batil inanclar

Bat?l inanç falan deyip geçmeyin. 1500’e yak?n bat?l inanç varm??. Bir de bunlar? günlük hayatlar?na yedirmi?, her gün uygulayan insanlar var. Hepsine inan?l?p uyguland??? dü?ünülünce bunlar insan? ya paranoyak yapar ya da psikopat. Bakal?m neymi? bu en yayg?n ve saçma bat?llar.

10.Elinden b?çak al?rken tükürme

Bu kadar anti hijyenik bu kadar saçma ve bu kadar yayg?n uygulanan bat?l inanç yoktur san?r?m. Bu tükürme i?i de çok ilginç. Hani hay?r zaten kar??ndaki ile kavga edecektin, içinde ona kar?? kin toksinleri var da onlar? mu d??ar? at?yorsun.

9.Evde ?emsiye açmama

Altyap?s? mant?kl?, sonucu gerizekal?. ?imdi bak ne güzel teori kurmu?sun, evde ?emsiye açman?n bir mant??? yok diye. U?ursuzluk getiriri ne diye sonuna ekliyorsun? “?emsiye açma evde, ne gerek var” de geç.

8.Merdiven alt?ndan geçmeme

?imdi tabi ki merdiven alt?ndan geçerken merdivenin dü?ebilme olas?l??? var. Ama öyle dü?ünürsen, ohooo, yolda yürürken kafana saks? dü?me olas?l??? daha çok var.

7.Gece t?rnak kesmeme

Lanetli geceler için bir bat?l inanç daha! Sorgulayacak kadar bile ba?lant? kuram?yorum. O kadar.

6.Kula??n ç?nlamas?

Sonucunda da ?öyle bir cümle gelir, “aaa beni mi konu?uyordunuz, ben de neden kula??m ç?nlad? diyorum.”

5.Sa? ayakla kap?dan ç?kma


Hep sa?, hep sa?… Basketbol”da sa? turnike atmak kolay, sol turnike atmak zor. Takacaksan sa?”a yüzük tak, sola takarsan seni evli sanarlar… Sa? salim git, sa? salim gel… Sa? eline verdi?ini, sol elin görmesin. Ne bu solun çekti?i yaa (ayr?ca politikada da aynen.) ??te bir de en son olarak, sa? ayakla kap?dan ç?k, i?in düzgün gitsin. Acaba solda bizim göremedi?imiz ters bir ?ey mi var, bütün insanlar sa? profilinden mi güzel ç?k?yor yani. Ben de inad?ma sol aya??mla ç?k?yorum evden, sol elimle yemek yiyiyorum.

4.Sa? el ka??n?nca para gelmesi

Sol el ka??n?nca da para gitmesi. Gene sa?, gene sa?.

3.Ellerini ba?lamama


Ellerini ba?lama, k?smetin ba?lanmas?n… Ellerini ba?lay?nca sanki burnunu kar??t?r?yorsun gibi bir tepki vermeler. Vallahi psikolojimiz bunlardan bozuluo çocukkenden itibaren. Heh ba?lamad?m ellerimi, nerde k?smet?

2.Asl?lar aras?nda dilek tutma

?ki yak?n arkada??m?n daha ismi Asl? oldu?u için ba??m?za habire gelen hadise. Putla?t?r?l?yoruz resmen. Ortamda iki Asl? varsa insanlar hazine bulmu? gibi araya girip dilek tutuyor. Yani bunu kim uydurmu?, nedenmi? hiçbir fikrim yok… Allah ak?l fikir versin. (Bak?n?z: iki asl? aras?nda dilek tutan deniztan)

1.Kara kedi görünce saç?n? tutma, tükürme, vs…

Bunun çok üst versiyonunu salak bir arkada??mla ben çok fena deneyimliyorduk. Bize ?öyle denmi?ti “kara kedi görünce saç?n? tut v
e ku? görene kadar b?rakma, yoksa ba??na çok fena bir ?ey gelir.” Hadi tükürme felan her an yap?labilecek bir ?ey. Ama ku? bulma… Kaç kere gece vakti kara kedi görüp, ku? bulmaya çal??t?k. Bulamay?nca da kom?unun muhabbet ku?una dadand?k. “Pardon kedi gördük de, ku?unuza bakmam?z laz?m.” ?yi; sap?k, psikopat çocuk sanmad?lar bizi… ??te dedim ya çok salakt?k.


64 Responses to “En saçma 10 bat?l inanç…”

 1. aslilar arasindaki fotodaki deniztan mi : ) eglendim okurken tesekkurler.

 2. ta kendisi! :))

 3. h?mm bu ellerini ba?lama meselesi asl?nda atalar?m?z?n nas?l süper isabetli bir tespiti. de biz k?smeti do?rudan ve sadece, bir e?, bir kar?? cins olarak yorumlad???m?zdan böyle saçma geliyor.

  oysa beden dilini dü?ünsek, elleri kollar? ba?lamak, insan?n kendisini ileti?ime kapatmas? demektir. ve belki de biz böyle elimizi kolumuzu ba?lay?nca misal bizi yolda görüp filminde rol vermek isteyecek olan yönetmen, bizi öyle görünce ay diyor bu kapatm?? kendisini, ?imdi bunu ileti?ime açmak için u?ra?amayaca??m diyor içinden ve çekip gidiyor yan?m?zdan. e bu durumda da biz bir nevi k?smetimizi kapatm?? oluyoruz i?te.

  lilith

 4. 5.Sa? ayakla kap?dan ç?kma bi kere bu islamda var öyle sallayarak konu?ma

  bide o sa?dan ç?kma de?il sol ayakla ç?k?p sa? ayakla girmek
  bunlar sünnettir bat?l inanç de?il

  bide sen orada sol elle yiyorum o da bat?l inanç de?il gerizekal?
  adam gibi ö?ren neyin ne oldu?unu bil ondan sonra konu?

 5. say?n yok ki?isi,

  sanal ortamda ona buna hönkürerek, küfrederek, öfke ile sald?ranlar?n gerçek hayatta cinsel sorunlarla bo?u?tuklar?na, ezik, kendine güvensiz, zavall? insanlar olduklar?na dair de bir inan?? var.

  siz ne diyorsunuz? bildi?iniz bir konu gibi geldi de bana…

  ha bir de blogun yazarlar?ndan biri olarak, hakeret dolu yorumlar? yay?nlamamak gibi de bir inan???m var mesela benim. anlatabildim mi?

  Bi daha olmas?n çocu?um. hadi bakiim.

 6. çok saçma bir site

 7. bunlar günümüz de kullan?l?yor saçma denmez bat?l inançla

 8. bence hepiniz gerizekal?s?n?z ecem,ilkay ve baz?lar? mal mal ?eyler yapmay?n bunlar?n 9 tanesi sadece ba?t?l inanç akl? olan herkes bunu bilir cnm ençok bulaf?m ecemmm eee

 9. bu ba?t?l inançlar çok saçma

 10. saçmal?k…gerçekten var m? böyle bir ?ey… ben denedim hiç bir ?ey olmuyor. saçma bat?l inanç dedi?iniz bu ben daha saçmalar?n? biliyorum…

 11. bat?l inanç dedi?iniz buysa,yalan dedi?imiz ?ey ne oluyor anlamad?m.

 12. saçma ama tsk ler

 13. ne kadar saçma bir ?ey bunlar asl?nda ben kara kedi görünce bitlenirim diye saç?m? tutard?m küçükken ama art?k çok saçma geliyor bana bu yaaa…..

 14. ama genede yard?mc? oldunuz üdevim i?in saolun te?ekkürler yaww

 15. h?mm bide gerçekten var m? böle ?eyler yazan olmu? yorumlara tabi kide yok as?l sen saçmalama k?z?m….

 16. ecem denen k?z yorumcu arkada? sen salak m?s?n da bat?l inançla dalga geçilmez diyorsun la slk ad? üztünde bat?l inanç dinde var say?lmayan yani günümüzde böle ?eyler olmayan sn hiç gördün mü bir aslan?n geceleri t?rnak kesti?ini yada at?n kara kedi görünce saç?n? tuttu?unu :) güldürme allah a?k?na ……

 17. :) :) :) :) :) :) :) :) :) :)

 18. eylül denen yorumcu arkada? çoooook hakl?s?n walla….

 19. sara denen yorumcu arkada? sen slks?n pek anlamazs?n öünkü yalan bir bat?l inanç de?ildir o gerçekten dinde vard?r ve günaht?r

 20. GÜZEL OLMAMI?

 21. zaman?nda herkes salak d? arkada?lar

 22. i?renç zaten bunlara inan saf ben bu siteye yanl?zca ödev yapmak için geldim arad???hiç güzel bi?ey yokk :) :) :) 😀 😀 😀 😀 😀 😀 😀 😀 😀 😀 😀 😀 😀 😀 😀 😀 😀 😀 😀 😀 😀

 23. yaww çok saçma hepsii denedim bi?iy olmuyo ama ödewime yard?mc? oldunuz te?ekkürler.

 24. çok saçma 😀 ama i?ime yarad? saol =)

 25. saçma ama sa?olun 😀

 26. bnce çoq yard?mc? oldu daha çoq olsayd? daha manyk olurdu saqolunn 😉

 27. bu kadr da saçmal?k olmaz xp .d

 28. insanlar böyle salakça ?eylere inan?yorsa way bizm halimize xp .d

 29. saçma ama sa?olun

 30. insanlar böyle saçmal?klara inan?yorsa bi insandan maymun do?abilece?inede inans?nlar xp .d

 31. aynen öle bo?unam? baty?l inaç demi?ler

 32. saçma olmu? çok saçma abart?l? ?eyler ?akam? yap?yorlar ya,insanlar? kand?r?yorlar zavall? insanlar da inan?yor buna öylemi???????yaz?k çokkkkyaz?k/olmamas? gereken i?ler bunlar kesin biri ç?karm??t?r bu saçmal???

 33. bat?l inançlar çok saçma 😛 😛 😛 😛 😛 😛 😛 😛 😛 😛 😛 😛 😛 😛 😛
  😀 😀 😀 😉 😉 😉 :) :) :) :v :v :v

 34. saol:)

 35. cok sacma yaaaaaaaaaaaaaaaa

 36. sak?n inanmay?n ad? üstünde bat?r inaç

 37. öyle demeyin günaht?r 😀 :O 😕

 38. ÇOK SALAKÇA 3<

 39. :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) çok komikte var saçmada var

 40. Baz? ?nan??larda Maymuna Taparlar 😀 Maymun Onlara Ahirette Ne Verebilirki En fazla Muz 😀

 41. bu ne biçimi? ya çok saçma ve komik de?il mi? t?????? be?enmedim.

 42. gerçektende saçmaym?? ama bat?l inançtan çok yorumlar saçma :)

 43. elaleme söverek ma?lk yapmay? gerizekal? mallarrrrrrrr

 44. çokk saçma yhaa :)

 45. ulan ödevim olmasa grmezdim bu siteye bide arkada?lar bunlara inanmay?n hepsi korkaklar?n uydurduu ?eyler bnce 😀

 46. gerçekten sa? ayak bir sünnettir bunu bat?l inanç aras?na koymak bence bir saçmal?k?r özellikle en saçmalar?n aras?na koymak bir saçmal?kt?r
  niçin tuvalete sol ayakla girmek bir sünnettir de camiye girerken sa? ayakla girilir
  sizce bilimsel bir aç?klamas? var m??
  tabi ki var!!!
  vücutta a??rl???n merkezi sol taraftad?r(yani sol aya?a)bu yüzden tuvalete sa? ayakla girersek a??rl?k öne do?ru gider ve belki de tuvalette ölebiliriz
  ama sol ayakla girersek a??rl?k merkezi ayn? oldu?u için dü?me ihtimalimiz azal?r
  K?M TUVALETTE ÖLMEK ?STER
  VE
  K?M CAM?DE ÖLMEK ?STEMEZ???
  SON B?R ?EY DE ?U
  temizli?i sol elle yapman?n da bilimsel bir aç?klamas? var
  sol elin mikroplara kar?? dayan?kl? oldu?u bilimsel olarak kan?tlanm??t?r
  BUNLAR KULAKTAN DOLMA DE??LD?R HER ?EY B?L?MSELD?R
  ben bunlar? asla bir hakaret anlam?nda yazmad?m
  sadece bilgi için
  ve yorumumu bir ?iirle bitirmek istiyorum

  ?lim ilim bilmektir
  ?lim kendin bilmektir
  Sen kendini bilmezsin
  Bu nice okumakt?r

  Okumaktan murat ne
  Ki?i Hak’k? bilmektir
  Çün okudun bilmezsin
  Ha bir kuru ekmektir

  Okudum bildim deme
  Çok taat k?ld?m deme
  E?er Hak bilmez isen
  Abes yere gelmektir

  Dört kitab?n mânâs?
  Bellidir bir elifte
  Sen elifi bilmezsin
  Bu nice okumakt?r

  Yi?irmi dokuz hece
  Okursun uçtan uca
  Sen elif dersin hoca
  Mânâs? ne demektir

  Yunus Emre der hoca
  Gerekse bin var hacca
  Hepisinden iyice
  Bir gönüle girmektir

 47. ço?u hurafe arkada?lar ama sa? ayakla ç?kma meselesi dini inan?? olarak kabul ediliyor. bi de gece t?rnak kesmemenin sebebi eskiden gece yeterince ???k olmad???ndan insanlar parmaklar?na zarar veriyormu? kesilmez diye diye bugüne gelmi? olabilir.. ama ne kadar saçma gelirse gelsin insanlar?n inançlar?na sayg? duymak gerekir yarg?lama hakk?m?z yok..

 48. bu olaylar çok saçma yaahaa

 49. in?allah yaz?mdan bir ?ey ç?karm??s?n?zd?r.

 50. çok innand?r?c?

 51. saçma saçma seyler inananlarda bu sözler kadar ezik olur?

 52. bence de çok ?açma

 53. musa arkada??m ve bir kaç arkada??m denedim olmad? diyosunuz mal m?s?n?z zaten olmaz çünkü ad? üstünde bat?l inanç yha

 54. bat?l inançlar çok saçma evet ama baz? ?eyleri mesela yemek yemeyi sa? elle yemek sünnettir sol elle yemek yenmez ..

 55. evet bunlar baz?lar? gerçekten bat?l inanç ama sa? elle yemek yemek vs. her i?i sa?la yapmak sünnettir

 56. ödevime bu site yard?mc? oldu. bu arada can: hosland?m

 57. çok saçma hiçbirine inanmay?n 😛

 58. kedi fena

 59. bu ne ya cok sacma b?s?y bunlar

 60. yalan lan

 61. hahahahaha çok komik ve de çok saçma ödevim olmasa gelmezdim zaten bir i?ime de yaramad? ama e?lendim 😀

 62. yaa ödevim için gerekliydi do?rusu yanl??? beni ilgilendirmez sizde ciddiye al?p birbirinize laf yeti?tiriyosuynuz haa 😀

 63. bugüne kadar en gördü?üm en düzgün ve reklams?z site

 64. iyii iyii 😀 saçmaa ama

Post a Comment