En Güzel 10 Röyksopp Electronica”s?

{ Posted on Ağu 03 2009 by Tolga Sirkeci }

Norveç hayranl???m sebebiyle tan??t???m bir grup Röyksopp. Nedir bu Norveç kerameti arkada?, zira memleketten bo? müzik ç?km?yor. Bi” bak?y?m bunlar nas?lm?? diye yava? yava? dinlemeye ba?lad?ktan sonra 4 sene içerisinde hunharca, bokunu ç?kar?rcas?na sevdim onlar?. Deniz Tan bilir mesela günde kaç kere kulakl???mdan Röyksopp sesi geldi?ini. Konserlerinde Svein drum machine”ni al?yor, Torbjorn da synthsizer’?. Ondan sonra çok acayip ?eyler oluyor zaten. E madem bu kadar seviyorum, bi” maddelemeyi hak ettiler diye dü?ündüm ve kollar? s?vad?m. Gayet ki?isel bi” ?ekilde, en sevdi?im 10 Röyksopp electronica”s?. Buyrun… (Ha bu arada, çok ele aya?a dü?mü?, diskoteklerde falan çalan baz? ?ark?lar? da var. Bu duruma çok feci k?l?m, hususi listeye alm?yorum o ?ark?lar?.)

royksopp_drawing

10. The Girl and the Robot

2009 ç?k??l? Junior’dan. Bir kad?nla bir robotun a?k?n? anlatan bir ?ark?. 80’lerin disco ?ark?lar? gibi bir ritmi var, o yüzden çok ho?uma gidiyor. Robyn’in ?ahane güzelli?i ve acayip güzel sesi de bu ?ark?ya eklenince dinlemesi de,  geri vokalde bol bol Svein’in sesini  duymak da pek bir e?lenceli oluyor.


Röyksopp Feat Robyn – The Girl And The Robot / NEW
Yükleyen PeteRock. – Öne ç?kan müzik videolar?n? izleyin.

10

9. Follow My Ruin

2005 ç?k??l?, bence tarihin gelmi? geçmi? en iyi birkaç albümünden birisi olan The Understanding albümünden, çok leziz bir parça. Garip bir havas? var ?ark?n?n, mutluyken daha da mutlu, mutsuzken daha da mutsuz ediyor. Ama özellikle bahar aylar?nda hafif hafif canlanan bünyeye çok iyi geliyor.

Follow My Ruin

8. Eple

Röyksopp’un 2001 ç?k??l? ilk albümü Melody A.M’den. Vokal falan yok ?ark?da, gözlerini bir yere kilitleyip dinliyorsun ?ark?y?. ?ark?n?n ba??ndan sonuna kadar devam eden aksak ritimler beni her dinleyi?imde çok acayip ediyor. Özellikle k???n, yorgan?n alt?nda, elde nescafeyle çok iyi gidiyor.


Röyksopp – Eple
Yükleyen vinz_sordid. – Yüksek çözünürlüklü video keyfini ya?ay?n!

3447050375_50e469eaeb

7. Vision One

Yeni albüm Junior’dan, dinleyince allak bullak eden bi’?ey. ?ark? öyle bir?eyden girip öyle bi’ yerde bitiyor ki ?ark? her bitti?inde ben aptal oluyorum. Ancak bu ?ark?n?n en öldürücü yan?, Anneli Drecker’?n über süper a?m?? bitirmi? vokali.

3447882700_ab271e9d20

6. Beautiful Day Without You

Yine  The Understanding albümünden, temposu falan acayip güzel bir ?ark?. Sevdi?im nadir erkek vokalli ?ark?lardan. Ara?t?rd?m ettim çok net veriler elde edemedim ama ?ark?n?n vokali Svein san?r?m. The Understanding’in içinde oldu?u için bu da direk k?? parças?, hüzün ?ark?s?, tribe ba?lama ?ark?s?. Ama ben en çok bu ?ark?n?n ad?n? seviyorum. :)


Royksopp “Beautiful Day without You”
Yükleyen Kitsuney. – Yüksek çözünürlüklü video keyfini ya?ay?n!

3447070805_8fbe204236

5. Röyksopp Forever

Junior’daki en a??r parça san?r?m. Böyle yazl?k, e?lenceli bir albümün içine böyle çok feci bi’ downtempo, at ?eyinde kelebek gibi görünse de ?ark? gerçekten çok acayip. Direk al?p uçurup götürüyor. E tabi bitince de ald??? yere geri b?rakm?yor. Ondan sonra çabalay?p duruyorsun.

3381557903_e8082489b5

4. Circuit Braker

?ark? ba?tan sona çok güzel bi’ tempoda gidiyor. Erlend Oye denen insan evlad?n?n o pek muhterem ve muhte?em sesi bi’ sar?yor, bi’ daha b?rakm?yor. Sözleri de acayip güzel. Nihayetinde nefis bir ?ark?. Neden? Çünkü The Understanding’te…

Erlend

3. Sparks

Sparks o kadar a??r bir ?ark? ki, her dinleyi?te resmen ac? çektiriyor, ama her seferinde mutlu ediyor. Huzurlu bir ac? sanki. Ac? çekiyorsun ama pe?ini de b?rakam?yorsun. Stockholm sendromu gibi biraz. Üstüne bir de Anneli’nin yumu?ac?k sesi. ?skandinavya’dan olmayan birisi kesinlikle böyle bir ?ark? yapamaz. Buram buram k??, bo?luk, derinlik…

“Can I be so alone?”


Royksopp – Sparks
Yükleyen beurberry30. – Di?er müzik videolar?na göz at?n.

drecker

2. Alpha Male

Yava? yava? ba?l?yor ?ark?. Yava? yava? h?zlan?yor. Yava? yava? h?zland?ktan sonra öyle bir yerde patl?yor ki ?ark?, bir anda ?uuru kapan?yor insan?n. Arabada falansan ?ark? koptu?u anda istemsizce gaz pedal?na falan bas?yorsun. Bir rivayete göre bir uça??n hareket etmeye ba?lay?p tam havalanmas?yla Alpha Male’?n de hareketlenip kopmas? birebir örtü?üyormu?. Onu denk getirince çok acayip hissediyormu? insan. ?lk f?rsatta ben de deneyece?im.

royksopp

1. Triumphant

The Understand’in aç?l?? parças?. Anlam?; zafer sarho?lu?unun hüznü…


Royksopp – triumphant
Yükleyen Dagoba54. – Di?er müzik videolar?na göz at?n.

3420047297_523dd844dd


4 Responses to “En Güzel 10 Röyksopp Electronica”s?”

  1. Alpha Male cand?r…

  2. Alpha male candan öte canand?r. Follow My Ruin daha ön s?ralarda olabilirmi? fakat bu muazzam çal??ma kar??s?nda bunun pek fazla bir önemi yok. Gözlerim ya?ard?.

  3. yeni albümden vision one a?m?? bir ?ark?. bir tane bo? parças? olmayan tap?n?las? grup röyksopp..

  4. circuit breaker’? 4. s?raya koymak kesinlikle büyük ac?mas?zl?k olmu? :)

Post a Comment