En garip 30 hayvan…

{ Posted on Oca 19 2009 by deniztan }
Tags : ,
Categories : Enteresan seyler, Hayvanlar

Evet… Psikoloji, insanlar, al??veri? falan derken biraz da hayvanlar alemine e?ilmenin zaman?. Kald? ki tüm sosyal web platformlar?nda gördü?üm üzere ?irin hayvanlar baya ilgi çeken bi konu. Burada görece?iniz tüm hayvanlara ?irin diyemece?im gerçi ama enteresan olduklar? muhakkak. Evet, al?n?z size, az bilinen, pek tuhaf, pek uzayl? bir tak?m hayvan arkada?lar?m?z…

30. Nerem do?ru ki hayvan?: Deve
?imdi tabii size deve garip gelmez. Çünkü hayat?m?z?n içinden bi hayvan. Kendisini tan?r?z, biliriz, sigara paketlerimizi süsler, kumsallarda çocuk gezdirir. Evet de elinizi kalbinize koyup ?u hayvana bi al?c? gözüyle bakt?n?z m? allasen? Yani nedir o öyle? Hörgüçler, komik bi surat falan? Tan?masak, mesela bu bi ya?mur orman? hayvan? falan olsa, eh yani bu ne be deriz. O zaman kay?rmayal?m, kendisini listemize alal?m lütfen. Ayr?ca kendisi bile demi? “nerem do?ru ki” diye. Yalan m? söylüyo çocuk?

29. Ortaya kar???k hayvan?: K?z?l panda
“Merhaba, benim ad?m panda. Ama ben bir pandadan çok tilkiye benzerim. Ayr?ca miniminicikim. Kunduzlar gibi bi de kuyru?um var. Bambu yer dururum. Hiç de pandaya benzemem.” Evet böyle bi hayvanc?k i?te bu k?z?l panda, Himalayalar bölgesinde tak?lan bu ?am?iksuratl? hayvan garip çünkü herkesi and?r?yo. Hani çocuklar vard?r bi bak?nca aa tam annesi dersin, bi bakarsin babas?n?n kopyas?. bu da oyle, bi t?pk? bir tilki, bi ayn? rakun, bi bak?yon pandams?… Enteresan.

28. Dizayn hatas? hayvan?: Zürafa
Evet yine bir klasikle kar??n?zday?m. Sevimli ve bir o kadar da acaip görünümlü hayvan dostumuz Zürafa. Sanki özellikle boynu kolayl?kla k?r?ls?n diye böyle dizayn edilmi? gibi duran bu hayvan?n halen do?al seleksiyona u?ramam?? olmas?n? ?a?k?nl?kla kar??lamaktay?m. Hay?r bi de kendisi, iyi niyetli, efendiden bi hayvan. Çok da sevimli. Ama be zürafa karde?, böyle orant?s?z, böyle garip olunur mu? Beneklerin, boynuzumsu ?eylerin, ve uzuuuuuun boynun. O ha?in aslanlar maslanlar ç?t diye k?rmazlar m? seni? K?rmas?nlar yaz?k, çok ?irinsin.

27. Cep hayvan?: Kanguru
Sen de hep bildi?imiz hayvanlar? koyuyon demeyin, ben napiim samimi oldu?umuz, tan?d???m?z hayvanlar aras?nda da garipler varsa? ?imdi bu kanguru garip diil de ne? Kollar? küçücük, cebi var. Töbe töbe. At?yorum, uzayl?lar dünyam?za gelse, ilk bunu görse “ne biçim lan bu dünyal?lar” demez mi, der! Hay?r bi de utanmadan boks moks da yap?yo bu.

26. “Hazrooool!” hayvan?: Meerkat
Kalabal?k aileleri seven bu hayvanc?klar?n hayattaki görevi kazmakt?r. Bak?n?z:

Bunlar hep kazar, kazar, kazar, sonra birden hazrola geçip, aya?a kalkar, “h?? neler oluyor” dercesine etrafa bakar, sonra “aman tanr?m! kazacak çok i? birikti, kazmal?y?m kazmal?y?m.” diye i?inin ba??na döner. ?ap?ik.

25. C?rtlak hayvan?: Coqui
?imdi efenim Puerto Rico’nun sembolü olan bu miniminicik kurbaaa, “kokiiii!” diye cirtlak bir sesle bagirmasiyla unludur. Garip olan ise, hayvanin neredeyse mikroskobik olmasidir.

Ayr?ca bu kurbagacik, agaclarda yasar. Ben Portoriko’dayken (ay havam bats?n!) kendisini cok duymakla birlikte, bi turlu goremedim. Oysa ki butun agac yapraklarina da baktim.

24. Sinsi sinsi gülerim hayvan?: Shoebill
Leylekimsi bi ku? olan bu hayvanc?k, belki de kelaynakt?r, olabilir mi aceba?? Emin olamad?m. Neyse, bu hayvan?n surat?ndan fesatl?k akmaktad?r ve ben ?ahsen kendisiyle kar??la?sam hayatta kendisine güvenmem. Püüü, s?r?tma len!

23. Burnu büyük hayvan?: Tapir
Domuzun, ki kendisi de hayli enterestink bi hayvanciktir, turevi bi hayvan tapir kardesimiz. Hee i?te ööle, daha fazla dicek bi ?eyim yok, resimleri annatsin kendini. Bu arada endangered haa, dikkate edin tapirlere, çirkin diye a?a??lamay?n.

22. Neredeyse patl?cak hayvan?: Kiwi
Yeni Zelandasindan bi hayvancik geliyor: Kiwi. Ne komik bi hayvancik bu hem de, tombalak bi sey boole, kucucuk de bi kafa. ?irin misin len? Neyse ?irin deyip de fazla m?nc?klamay?n, bu da endangered. Haa bi de ku? olmas?na ra?men uçam?yo ?ap?ik.

21. ??neci hayvan?: Narwhal
Zannederim kendisi bir tür balina, ama ne balina! Kafas?nda koskocaman bi i?ne tak?l?yo abi. Ulen, sen zaten yeterince büyük ve intimideyting de?il miydin, ey balina? Bi de o i?neye ne gerek vard??

20. Kalk?k burun hayvan?: Solenodon
Zehirli, ak?amc? bi böcekyiyen. S?çan?ms? bi ?ey. Duydu?uma göre hayvanlar aleminde herkes, kendisinin resmini götürüp, “ahan da bu burundan istiyom!” diyomu? plastik cerrahlara. Gözleri de pek çipil çipil… Buna da pek güven duyamad?m ben ?ahsen.

19. Barnak kadar hayvan?: Monito del monte
Küçük da? maymunu. ?ili ve Arjantin’de ya??yolarm??. Küçücük bi ?ey bunlar, fare kadar. Ay ama ?una bi bakar m?s?n?z? Ben buna k?yamam yaaaaaaaaa. Bu ne böyle manga gözü gibi dolu dolu gözler falan?

Ay içim parçaland? beeee. A?lama yavrum, a?lama çocu?um, annat bana derdini sen. Hablas espanol?

18. Pofuduk terlik hayvan?: Angora rabbit
?nsan?n içindeki elmira’y? ortaya ç?karan bi tav?anc?k. Bildi?iniz gibi angora kazaklar, bunlar?n tüylerinden yap?l?yo. Ama yani bu tav?anla ben sokakta kar??lassam zannederim kendisini m?nc?k manya?? yapar?m. Gerçi kesin çok pire vard?r üstünde.

17. Büyükbaba hayvan?: Saiga antelope
Kazakistan mazakistan, o bölgelerde tak?lan bu komik antilopumuz, bence esprili bi ki?ili?e sahip olsa gerek. Çünkü surat? böyle komik komik espriler yapan büyükbabalara benziyo bana sorarsan?z.

16. Karikatür hayvan?: Long beaked echidna
Yaaa manyak m?s?n ama bilader sen? Ne biçim bi ?eysin öyle. Kirpi gibisin ama ellerin kocaman, sonra burnun bi acaip. Sankim birileri kirpi karikaturu yapmi? gibi, çok enteresan.

15. Toplama parçal? hayvan?: Patagonian Cavy
Efenim sanayiye gittik, bi tav?an bi e?ek kalm??t?. Biz de bunu yapt?k. Sanki yani, öyleymi? gibi.

14. Kabuklu tüy hayvan?: Pink fairy armadillo
Armadillo denen nane, zaten acaip, bu türü daha da bi enteresan. Ne desem bo? yani. Bilgi vereyim bari, kar?nca yemeyi sever kendisi. Arjantinden kat?l?yor listemize.

13. Mürekkep lekesi hayvan?: Soft shelled turtle
Allam yarappim. Kablumba?a dedik ba?r?m?za bast?k da bu neeee! Sanki biri kabu?unu soymu? gibi bi ?ey. Ayr?ca bunlar?n yumu?ak görünümüne aldanmay?n, çok feci güçlü bir çeneleri var imi?, ben söyleyenlerin yalanc?s?y?m, ?ahsen test etmedim. Neyse ki.

12. Kocakulak hayvan?: Long ear jerboa
Yaaa ama bi?ii demiim diyorum, sonra bu manyak geliyo kar??ma… O?lum sen ne ayaks?n? Tav?an m?s?n fare misin? ?imdik bu, bir tip çöl faresi. Bana sorarsan?z, ayaklar? da vücudu kumlara de?ip yanmas?n diye böyle süspansiyonlu. Tabii bu benim ?ahsi fikrim, bilemiceeem.

11. Paspas hayvan?: Sloth (tembel hayvan)
Ne bir sevenim vaaaar ne seven bir kalbim… Ellerim ba?r?mda peri?an kald????m. Birgün de?il sana hergün yalvard?????m. Duymad?n sesimi, sürünüüüüyorum… Evet kar??n?zda bi manyak hayvan daha! ?smi tembel hayvan? olan bi hayvandan ne beklicen, ahan da i?te bunun gibi k?ç?n? kald?rmaya ü?enen, sürünen bi hayvanc?k olur. Heç güney amerikali bi hayvana yak???yo mu, c?k c?k c?k. nerde Samba ate?i?

10. Vücud uzvu hayvan?: Olm
Olm, çok manyak bi hayvan bu lan. Kendisi Slovenya’n?n simgesi bi hayvanc?k. ?smi “human fish” anlam?na gelen bi tur salamander. neden human fish? zira derisi ayn? insan derisi gibi. Ayr?ca da minik kollar?na dikkatinizi çekerim.

9. Semizotu hayvan?: Leafy seadragon
Heee bunun annesi deniz at?, babas? semiz otu, evek. Daha ne diim.

8. Elf hayvvan?: Axolotl
Bu daha önce 10 numarada gördü?ümüz olm ilen çok kar??tr?lsa da ayr? bi hayvan. Bu da bi tip salamander ama surat? ne kadar da melaike gibin yahu. Resmen gülüyo.

7. Üstüne basm??lar hayvan?: Blobfish
Avusturalya’n?n derin sular?nda ya?ayan bu sümükümsü bal?k, kasa ihtiyaç duymaz çünkü hayattaki amac? öylece durup, yenilebilir bi ?eyin yan?ndan geçmesini beklemektir. Armut pi?, a?z?ma dü?, evet. Böylece, zaten az bulunan oksijeni fazla harcamam?? olur. Pek sevilesi, ?irin bi hayvan say?lmaz bence.

6. Pokemon hayvan?: Dumbo octopus
Buyrun size bir derin su hayvan? daha. ??te Pokemon‘lar?n ve hatta Myazaki‘nin ilham kayna?? bi hayvan. Direk al bunu bi animasyona koy, oldu i?te, karakter tasarlamaya bile gerek yok.

5. Karadenizli u?a?um hayvan?: Proboscis Monkey
Anaaaam, o ne biçim burun beee! Karadenizlilerin pabucunu dama att?r?r. Bi tür maymun olan bu hayvanda ne biçim, sanki insan gibi bi surat var. Alla allaa, çok garip bak vallaha.

4. Hüsnü hayvan?: Aye aye
Madagaskar’l? bu hayvan gece avlanan bir tür bi ?eydir. Tabii ben de böyle görünsem, ben de pek gündüz d??ar? ç?kmam bence, hayvan naaps?n.

3. Pipi hayvan?: Naked mole rat
Allah?mmmm, ilk üçe geldik, hayvanlar harbi iyice gariple?ti. Bu da bi çe?it fare ama bana sorarsan?z pornolarda ba?rol kapabilecek seviyede bi arkada?. Gerçekten de bir pipiye di? taksan bu olur herhal. Çok çirkin bi hayvancaaz yahu. Bir tak?m insanlar bunu pet diye besliyo san?r?m, ulen pipinle (ya da sevgilinin pipisiyle) oyna daha iyi diil mi? En az?ndan bi yere kaçmaz. Bak yine manyak manyak konu?turuyonuz beni.

2. Döt deli?i hayvan?: Star-nosed mole
Peeh, yumurtaya can veren allam, neettin sen böyleeeeee? Bu bir tür köstebek ama… gerçekten bu nedir yahu? Görünüm itibariyle bir numeroyu hak eden bu hayvan, bir numeromuzun üstün ve des?rad??? özellikleri nedeniyle burada. Yaln?z böyle ay? gibi göründü?üne bakmay?n, küçücük bi ?ey bu asl?nda (15 – 20 cm).

Annecim. Midem buland? vallaha.

1. Ki?ilik bunal?m? hayvan?: Platypus (Ornitorenk)
??teeeeeeeee huzurlar?n?zda me?hur ornitorenk! Yumurtlayan tek memeli. Kunduz gibi olup da gagas? olan bi hayvan. Ayaklar? perdeli. Yüzüyo, yürüyo, bi uçam?yo. Ayr?ca zehirli. Ve de meme ucu olmadan süt verebilen bi hayvan. Yani evet, süt direk deriden ç?k?yo. Bi de utanmadan elektrik sensörleri var. E ben daha ne diim sana be hayvan? Hay?r tüm bunlar?n yan?nda, bi de deli gibi ?irinsin.


11 Responses to “En garip 30 hayvan…”

 1. süper acaip maddeler olmu?lar bunlar. çok acaip yani ?imdi dü?ünüyorum, ?öle bi göz gezdiriyorum tekrar. acaipten ba?ka dicek bi?i bulam?yorum.

  zaten kimse de dicek bi?i bulamam?? galiba.

  lilith

 2. dünyan?n en harika en komik ve en güzel hayvanlar? bu sitede
  buna bütün ve bütün kalbimle inan?yorum.

 3. arkada?lar bende Axolotl varr çok tatl?lar tam dört tane 😀 bana yard?mc? olursan?z fotolar?n? koyabilirimm

 4. aaa ben görmek isterim, isterseniz bilgi@maddebagimlisi.com adresine mail atabilirsiniz.
  ya da http://www.tinypic.com sitesine yükleyip, linki buraya yap??t?rabilirsiniz.

 5. eyw. karde? süper bi paylas?m olm? bbide ceren han?m acaba nerden axolotl bulduunuzu sorabilirmiim lütfen cewap werin cünkü ben bu canl?larla 4 y?ldr ilgilenebiliorm daa bi kere yak?ndan görebildm LÜTFEN CEREN HANIM BANA ?STER BU S?TEDEN ?STER MA?L?MDEN E-MA?L OLARAK ATAB?L?RS?N?Z
  duhanicoz@hotmail.com

 6. anlat?m çok komik olmu? :)))

 7. çok tuhaflar !!!

 8. süper olmu? anlat?m mükemmel üstüne basm??lar hayvan? çok i?renç midem kalkt??!!!!!!!!!

 9. gecenin bu saatinde nas?l bulduysam buray? yazd?klar?n? okuduktan sonra kat?la kat?la güldüm allahta seni güldürsün çok ak?c? ve serbest bir üslup kullanm??s?n çok ho?uma gitti sonuna kadar okumadan kapatamad?m

 10. olum bu da ne ………………………………………….. ama fare hakatten ?ey…ii?rennnnnnnnç

 11. bu neee??? biçimmmmmmmmmmmmmmmm

Post a Comment