En bo? 14 ifade…

{ Posted on Ara 01 2011 by konuk maddeciler }
Tags : , , , ,
Categories : Geyik, Kli?eler

MADDELEYEN: Ali R?za Esin

Konu?ma s?ras?nda, gündelik hayatta edilen baz? laflar, baz? söylemler var ki, dü?ününce ne manas?z asl?nda! Bunlara örnek çok tabii ama konuk maddecimiz, Ali R?za'c???m?z akla ilk gelen bu saçma laflar? bak?n bizler için nas?l maddelemi?. Bunlar? maddelemekle de kalmam??, bu ifadelerin kendisinde uyand?rd??? hisleri de anlatm??!

14. Olmay?nca olmuyor.
E, olmay?nca olmaz ki zaten. ?ekspir bile olduramam??, sen nas?l olduracaks?n? Anl?yorum gerçi.

13. Sana bi' ?eycikler demem
Peki, deme. Dememi? ol veya… Yaln?z, yeri geldi de söylüyorum, bu ifadenin t?pk?s? baz? durumlar söyleme ve söylenme hayat?m?za Akif Beki'den çok önce girmi?tir. Kendisi bilmez. Kendini bilmez mi dedim ben? Dememi?im.

12. Ya, ne demezsin
Buna bir?ey demiyorum.

11. Hiçbir ?ey istemiyorum
E, istiyorsun ya i?te can?m karde?im. ?stememeyi istiyorsun. ?stememeyi istemek te istemek. O laf?n geli?i öyle deme bak; dü?ün bir istersen.

10. Bir ?ark? vard? hani… Neydi o?
Biz nerden bilelim? Hay?r, nas?l bilebiliriz ki o ?ark?n?n ne oldu?unu sen bile bilmiyorken? N'apal?m, tüm pleylistimizi gözden mi geçirelim? Say say bitmez ki? Konu?madan önce biraz daha dü?ün istersen. Bak, dilinin ucundaym?? zaten, konu?aca??na ona dikkat et de genzine kaçmas?n! Gerçi kaçsa da bir zarar? yok, dert etme.

09. Geldim geldim!
Hay?r, henüz gelmemi?sin. Burada de?ilsin; her neredeysen hâlâ oradas?n. Ha, “Varmak üzereyim…” de, can?m?z? ye! Asansör gönderelim, seni als?n oldu?un yerden. Tamam tamam, bekliyoruz. Acele etme.

08. Güzele ne yak??maz?
Bilmem? Ne yak??maz?

07. K?zlar çok güzel!
Konuya neresinden bakt???na ba?l?.

06. Yan?ndaki arkada??n m??
Hay?r.

05. Uçaktan inince haber ver.
Olur.

04. Ya ?imdi ya hiç
Sen söylerken geçti o ?imdi. ?imdi olsa olur mu? Ya ?imdi? ?imdi? Peki.

03. Sen ne demek istiyorsun?
Anlad???n? anl?yorum.

02. Varla yok aras?
Saydam m? yani? Ya vard?r ya yoktur o. “Ha var ha yok” de, olsun veya bitsin.

how can i get my ex back

01. Seni seviyorum!
Ben de.

zp8497586rq


4 Responses to “En bo? 14 ifade…”

  1. Bence en bo? laf : uyuyor musun? :DDDD

  2. seni seviyorum neden listede cok kullanilarak bayagilastirildigi icin mi yoksa sizce baska bir ifadesizligi var mi? .)

  3. En bo? ve çaresiz laf : ” Yapacak bir?ey yok”
    Bu kadar teslimiyetçi bir söz yok. Bo?luklar? doldurmak için söyleniyor adeta . “b?d? b?d? b?d? ..e yapçak bi?ii yok, böyle art?k “

  4. 😀 oda deg?l en bo? laf eve geldi?inde geldinmi denilemisidir.

Sorry, comments for this entry are closed at this time.