En ate?li 10 sevi?me sahnesi…

{ Posted on Oca 10 2009 by elmaaltshift }
Tags : , , ,
Categories : Seks, Sinema

Evet sonunda ilk maddelememle kar??n?zday?m! Hemen k?sa kesip sinema tarihinden haf?zama yerle?mi? (tabii ki bana göre) en iyi 10 sevi?me sahnesine ba?l?yorum.

10. Trainspotting (Ewan McGregor, Kelly McDonald)
Liseli Kelly ile bu filmle y?ld?z? parlayan Ewan’?n ?skoçya’da skor yapt??? sahne. San?r?m kafalar? her zamanki gibi iyi. Hat?rlad???m kadar?yla kamera da hareketliydi baya??, o yüzden sahnenin etkisi daha da bir artm??t?.

9. Gecenin Rengi (Bruce Willis, Jane March)
Bruce Willis filmde psikolog ve ba?ka bir psikolog arkada??n?n öldürülmesinden sonra onun yerine geçip hastalar?yla ilgileniyor. Sonra bir ufac?k tefecik bir kad?nla tan???yor (psikopat?n teki ç?k?yor hatun) ve sevi?meye ba?l?yorlar. Ufac?k tefecik hatun yatakta bir ba?ka ç?k?yor tabi. Ve olaylar geli?ir… (Bu arada film çok kötü.)

8. 9.5 Hafta (Mickey Rourke, Kim Basinger)
Zaman?n?n yak???kl?s? ?imdinin zombisi Mickey Rourke ve zaman?n?n güzeli ?imdinin ananesi Kim Basinger’?n bol etli, tur?ulu, yahnili seks ya?amlar? o zamanlar (1986) çok ses getirmi? ve herkesin hayallerini ve fantezilerini süslemi?ti. Sonras?nda devam filmini yapm??lard? ama ben bile seyretmedim, dü?ünün ne kadar kötü olmu?tur.

7. Eyes Wide Shut (Herkes + Nicole Kidman)


Eyes Wide Shut. Cierra los ojos a la Corrupción…
Uploaded by LEGITIMIDAD

Evet biraz garip oldu bu ba?l?k ama anlat?nca daha net anla??lacak. Filmde Nicole k?z?m?z, o zamanlar kocas? da olan Tom’a bir fantezisinden bahsediyor. Denizci olan bir adam görüyor bu, sonra bununla ilgili neler yapabilece?inden dem vuruyor falan. Sonra Tom, taksideyken bunun hayalini kuruyor ve hah i?te o sahne! K?sa, öz ama etkili. Ve tabii ki merakl? Tom’un milletin kafalar?n?n bi’ dünya oldu?u saraya girip dola?t???nda etraftaki herkesin grup ?eklinde tak?lmas? da unutulur gibi de?il tabii. Fonda da n?m n?m n?m diyen müzik de cabas?.

6. The Dreamers (Michael Pitt, Eva Green, Louis Garrel)

68’li y?llar, Amerikal? bir genç (Michael Pitt) iki Frans?z karde?le kar??la??yor. Sonra onlar?n evinde kalmaya ba?l?yor. Karde?lerin ili?kileri hafif garip, adam?m?z da bu gariplikten nasibini al?yor tabii. Günlerden bir gün bu karde?lerin di?i olan?yla i?i pi?iriyor adam?m?z ama bu da garip tabii. Mutfaktalar, erkek karde? yumurta, bunlar ise yerde c?b?l c?b?l i?i pi?irmeye ba?l?yorlar (zorlama cümle de bu kadar olur.) K?z bakire bu arada. A?lamaya ba?l?yor, Amerikal? çocuk ?a?k?n bakakal?yor, sonra erkek karde? gelip bu duruma ortak oluyor. (Devam? filmde.)

5. Temel ?çgüdü (Michael Douglas, Sharon Stone, Jeanne Tripplehorn)

E tabi, bu filmi yazmazsak olmaz. Amma velakin, bahsedece?im sadece Michael’la Sharon’?n de?il, di?er karakterle yap?lan cinsi münasebet olacak. Di?er sahneler malum, Sharon alev alev ?ekilde, dam?zl?k Michael’la hardcore bir ?ekilde mesai harc?yor. Jeanne ise mazlum biraz, ama sonras?nda görüyoruz ki Michael’la baya?? bir aktifler, ki sadece bir sahnede bunu görüyoruz (galiba). ??te bence bu sahne en iyilerden biri ve 5 numaray? hak ediyor.

4. Last Tango in Paris (Marlon Brando, Maria Schneider)

Zaman?n bu en ate?li sevi?me sahnelerinden birini seyredenler unutamam??t?r herhalde. Bertolucci’den de bu beklenirdi san?r?m.

3. Postac? Kap?y? ?ki Kere Çalar (Jack Nicholson, Jessica Lange)
En çok konu?ulan, en çok tart???lan sahnelerden biri. Jack Nicholson’la Jessica Lange’in bu muhte?em sahnesi o kadar gerçekçiydi ki, sonras?nda bu sahnenin gerçekten ya?and??? bile konu?ulur oldu. Ama sonradan bunun reklam amaçl? oldu?u da anla??lm??t?. Yine de listemizin 3 numaras? olmaya hak kazand?.

2. Monster’s Ball (Billy Bob Thornton, Halle Berry)

Monster’s Ball’un bu sahnesinde sevgili Halle Berry o kadar üzülmü?tür ki,’Make me feel good! Make me feel good!’ diye diye Billy amcadan ilgi ?efkat beklemektedir. San?r?m Postac? Kap?y? ?ki Kere Çalar’dan sonra gelen en ate?li ve gerçekçi sevi?me sahnesidir bu. Böyle bir patlama, böyle bir istek zor bulunur valla!

1. ?ffet (Müjde Ar, Faruk Peker)

??teee, gelmi? geçmi?, zaman?nda tüm tiineyçç delikanl?lar?n seyredip bir daha unutamad?klar?, acaip ve bir o kadar da etkili sevi?me sahnesi. Asl?nda daha ziyade tecavüz de diyebiliriz buna. Faruk Peker, ?ffet’i (Müjde Ar)’? arabadan d??ar? ç?kart?r ve bir ?ey söylemek için camdan içeri uzanmas?n? ister. O s?rada da cam? kapat?r ve arkas?na geçerek tecavüz eder. Sonras?nda ise hiçbir ?ey olmam?? gibi arabaya biner ?ffet ve ke?ke yatakta yapsayd?k diye sitem eder:) Türk sinemas?n?n bu en manyak sahnesi böylelikle birincili?i de hak eder!

K?ssadan hisse, sava?may?n, bol bol sevin birbirinizi!


14 Responses to “En ate?li 10 sevi?me sahnesi…”

 1. burdan da söylüyorum! Gülün As?’ndaki samanl?k m? mahzen mi ne, ordaki sahne!

 2. Herkes + Nicole
  Koptum yemin ediyorum :)

 3. Kadir ?nan?r’?n Bald?z filmindeki me?hur sahnesi de bi ?ekilde listeye girmeliydi sanki.
  bkz:
  http://www.youtube.com/watch?v=a133OzS66xA

 4. olay budur anlat?m budur.Saolas?n

 5. Asl?nda Last Tango’nun senaryosunda öyle bir sevi?me sahnesi yokmu?. Filmin çekimleri devam ederken eklemi?ler. Onun için Maria Schneider, “Marlon ve Bertolucci bana resmen tecavüz ettiler” demi?tir y?llar sonra.

  Kesi?en Yollar’? da sevi?me sahneleri yüzünden izleyemedim ben. Yani o sahnelere o kadar odakland?m ki filmi pek sallamad?m :)

  Mulholland Drive’daki lezbiyen sevi?me sahnesini de görmek isterdim listede :)

 6. BOUND- Gina Gershon, Jennifer Tilly
  wachowski brothhers

  iftiharla sunmu?lard? :)

 7. Sadakatsiz filminde Diane Lane ile Olivier Martinez’in düeti de kayda de?erdi.

 8. çok güzel ama angelina jolie antonio banderas sahnesini eklememi?sin oda çok güzel bi sahneydi

 9. tüm video kaynaklar?n?n da vidivodo olmas? enteresan :) tüm videolar orada bulundu?u için mi vidivodo? yoksa özellikle yazar?n seçimi mi? merak ettim..

 10. çok güzel olmu? tebrikler…

 11. yha bu ne be salak gibi ?eyler insan bi güzel ?eyler ekler bu ne terbiyesiz ?eyler kim eklediyse ona pes diyorum insan bi dini ?eyler ekler bunu yapanlar?n allah onlara cezas?n? verecek kim eklediysede vede kim seyrettiysede bak?n bunlar çok kötü al??kanl?klar öbür dünyada ne yapacaks?n?z izleyenlerin göleri yanacak ekleyenlerin elleri kuruyacak ve bunu yapanlar?n her taraf? ate?le yak?lacak var?n siz onlardan olmay?n bunun günah oldu?unu bile bile izliyosunuz sizde yapanlar gibi oluyosunuz gelin var?n bi daha izlemeyin allah r?zas? için
  bunlar? tan?d?klar?n?za söyleyin onlarda yolun ba??ndayken geri dönsünler benim ad?m? merak ediyosan?z söylemek istemiyorum
  HAYIRLI GÜNLER…

 12. sevgili salak,
  normalde bu tip yorumlara onay vermiyorum ama ibret olsun diye onayladim bu seferlik. allah bizim de?il, ezbere dü?ünen, ona buna bela okuyan, nefret dolu insanlarin cezasini verecektir bana sorarsan. zira senin dü?ündü?ün gibi bir tanr?ysa bu tanri, biz ayn? tanriya inanmiyoruz demektir.
  günah diyorsun da neden günah oldugunu aciklamamissin? karde?im, soyumuzun devam etmesi için gerekli bi?ey de?il mi sevi?mek, nas?l günah oluyor anlayamadim. günaht?ysa neden yapmak zorunday?z?
  senin ad?n? merak etmiyorum zira seçti?in nik ile nas?l biri oldugunu belli etmi?sin. korkak biri oldugun da ortada, zira yeteri kadar yurek olsa sende ad?n soyad?nla yazars?n, bak biz oyle yap?yoruz.
  tan?d?klar?na sen söyle, sevi?mekten de?il nefretten zarar gelir en çok.
  hadi guzel karde?im, sen tak?lma fazla bu blogda, sonra bi yerlerin dü?er. hadi can?m, bozulmaya o cok musait ahlakini bozma buralarda. pis dü?üncelerinle de blogumu kirletme.
  hadi sana eyvallah.

  NOT: S?Z?N G?B? BELA OKUYANLARI YA DA FAKE HESAPLAR AÇIP KÜFÜR EDENLER? YA DA ?K? MEME GÖRDÜ D?YE SAPITANLARI BU BLOGDA ?STEM?YORUM. BU T?P ?NSANLARIN YORUM VEYA ELE?T?R?LER?N? DE MERAK ETM?YORUM.

  G?D?N ÖFKEN?Z?, D?N? VAAZLER?N?Z? VEYA SAPIK DUYGULARINIZI BA?KA YERLERE KUSUN.

  BU YAZI YORUMA KAPANMI?TIR.

 13. Pek sevgili salak;

  Bu yorumu yazarken bu resimlere bakmad?n m?, bu videolar? izlemedin mi? Ne olucak ?imdi bittin sen yanacaks?n cay?r cay?r :)

 1. 1 Trackback(s)

 2. Sosyosinerjik imleme Araci

Sorry, comments for this entry are closed at this time.