En anlams?z 10 Türkçe ?ark? sözü…

{ Posted on Oca 21 2010 by konuk maddeciler }

tumblr_kvu8lnR6ep1qzl9q3o1_500_large

MADDELEYEN: s1m0ne
Geçenlerde friendfeed’de yazd???m bir ?ark? sözü üzerine, hadi dedim bu anlams?zl?klar? bir maddeleyeyim. Bu ilk maddelemem, çok heyecanl?y?m. Dinlerken lay lay lom ya da off ulen off diye dinledi?imizden midir nedir, baz? ?ark? sözleri var ki; cümleyi okudu?umuzda hiç bir anlam te?kil etmiyor, bildi?in anlams?z yani. Bunlardan çok var ama ilk maddeleme ad?na 10 tane ile s?n?rlad?m, devam? gelebilir… ??te en anlams?z 10 türkçe ?ark? sözü:

10. Sen Yoluna Ben Yoluma / Söz: Altan Çetin
“Hala ç?lg?ns?n hala unutkan
Sana tapt???m y?l geçen seneydi”

Asl?nda cümle kurarken bunu yapan çok san?r?m; “Bu sene e?lenceli bir y?ld? ama gelecek seneden korkuyorum” ya da “geçen y?l ni?anland?lar, bu sene evlendiler” gibi… olmuyor ama ya bir garip duruyor; yapmay?n bunu, istemiyorum ben…


Hande Yener – Sen Yoluna Ben Yoluma

9. A?k-? K?yamet / Söz: Yalç?n Aky?ld?z
“Sen ister al ister yere vur
Sana hasret gönül sana kul
Bak hayk?r??lar?m hiç bitmiyor
Sen olmasan da sensiz olmuyor”

Sen olmasan da sensiz olmuyor; hani derinden dü?ündü?ünde sen olsan da olmasan da ben seninleyim gibi bir anlam ç?kart?labilir belki, çünkü ?ark?n?n geneline bakt???m?zda gayet de eli yüzü düzgündür… Ama yok, o cümleyi tek ba??na söyledi?imizde gayet anlams?z, bir daha olmas?n…


Emre Altu? – A?k-? K?yamet

8. Ya?and? Bitti / Söz: Burak Kut
“Ya?and? bitti sayg?s?zca
Aldatman?n tad?na var?nca
Do?ru söylesen kimin umurunda
Gözüme inan?r?m, haydi z?pla”

Y?llar y?l? (ki o zaman küçüktüm) ?u haydi z?pla k?sm?n? “gözüme inan?r?m ama sana asla” diye söyledim ben… Yak??t?ramad?m oraya z?plamay?, hala da yak??m?yor…


Burak Kut – Ya?and? Bitti

7. Jest Oldu / Söz: Mustafa Sandal
“Bak??lar?nla sen herkesi görüyorsun”

Görü? aç?mda olanlar? görmemden daha do?al ne olabilir ki Mustafa? Bunu bir anlat bana… Ayr?ca ne demek bak??larla görmek?


MUSTAFA SANDAL – JEST OLDU

6. Her ?ey Bo? / Söz: Fettah Can
“Çok belli ettin aldatt???n?, dostlardan duydum
Haberin olsun, yalanlar?n önüne karargah kurdum”

Madem o çok belli etti, sen salak m?yd?n da anlamad?n? Dostlar?n söylemese boynuza devam m? yani? Ne dedin ki sen ?imdi?


Nez – Hersey Bos

5. Unuttum / Söz: Nalan
“Unuttum boyunu, posunu, huyunu, suyunu
Bu a?k?n sonunu
Dönersen yalanla, dolanla
Utanma, s?k?lma bu eski huyundu”

?ki sat?r önce unutmam?? m?yd?n sen huyunu suyunu, i? yalana dolana dönünce mi hat?rlad?n anlamad?m ki?


Demet Akal?n Unuttum

4. Unutabilsem / Söz: Emrah
“faydalar faydas?z
imkanlar imkans?z
uzayan gecelerde
saatler zamans?z”

Emrah sana ne desem bo?, ne desem faydas?z, ne desem imkans?z… Bu cümle uzamadan, saatler zamans?z olmadan noktay? koyar?m.


Emrah – Unutabilsem by Aluxton

3. Heyecan / Söz: Serdar Ortaç
“ya??m özneden büyük ama, seni ad?m ad?m sevip say?yorum”

Asl?nda sadece Serdar Ortaç ?ark?lar?ndan bile maddeleme yapabilirdim ama yapmad?m, bu k?ya??m? da unutmas?n…


Heyecan & VolgaTamöz remix

2. Ben Yokum / Söz: Sezen Aksu
“Bas?p gitmek istiyorum buralardan
Kendimi doldurup trenlere
Bir daha hiç basmadan frenlere
Gördü?üm bütün duraklarda inmek
A?r?y?p a?r?y?p dinmek”

Maddelememizin ikinci s?ras?na çok yeni bir ?ark? oturdu. Burak Kut’un dönü? ?ark?s? Ben Yokum. ?imdi Sezen’e sevgimiz sayg?m?z büyük ama, frene basmadan her durakta inmek biraz zorlar sanki…


Burak Kut – "Ben Yokum"

1. Severek Ayr?lal?m / Söz: Orhan Gencebay
“severek ayr?lal?m
a?ka hasret kalal?m
e?er mutlu olursak
yeniden bar??al?m”

Ve listenin zirvesi, tabi ki maddemelenin ç?k?? noktas?; Severek Ayr?lal?m. Ayr?yken mutluysak niye bar???yoruz abi, otural?m i?te pa?a pa?a, bakal?m dalgam?za… Orhan Abi biliyorum sen ba?ka bir ?ey söylemek istemi?sindir de, biz anlayam?yoruzdur y?llard?r… Bir gün anlamak dile?iyle…


S?BEL CAN – Severek Ayr?lal?m


31 Responses to “En anlams?z 10 Türkçe ?ark? sözü…”

 1. ismail yk’n?n bu listede olmamas? beni çok üzdü :(

 2. mustafa “Bak??lar?nla sen herkesi görüyorsun” diyerek bakmak ile görmek aras?nda fark oldu?unu her bakan?n göremedi?ini lakin dilber ki?inin pek bi ak?ll? oldu?unu filan kastetmi?.

 3. ibrahim tatl?ses – yand?m televizyon

  nas?l olmaz? nas?ll olmazzzzz?????

 4. Direk bu yaz? anlams?z olmu?
  Her okudu?um ?ark? sözünde ya?ad???m ?v?rz?v?rla ba?lant?l? bi anlam ç?kard?m,
  “Benim anlam veremedi?im” veya ” zekam yetmedi kafam basmad? da anlamad???m ?ark? sözleri” falan yazsayd?n ba?l??a okumaya vakit harcamazd?m 3 5 dakka da olsa…fuzuli

 5. Ya?ad???n?z ?eylerle ilgili bir ba?lant? kurabilliyor olman?z bu cümlelerde anlam kar???kl??? olmad??? anlam?na gelmiyor.
  “Zekam yetmedi vs..” gibi kinayeler yapmadan önce kar??n?zdakini hiç tan?mad???n?z?, zeka düzeyi hakk?nda en ufak bir fikriniz olmad???n? hat?rlat?r?m. Ele?tiri ve hakaret aras?nda ince bir s?n?r var, dikkat.
  E?lenmeyi, gülüp geçmeyi, do?ru düzgün yorum yapmay? beceremeyecekseniz okumay?n?z bundan sonra, de?erli 3-5 dakikan?z? da harcamay?n?z.

 6. ba?l??? okudu?umda 8 nummaray? m?r?ldanmaya ba?lad?m. 2. Olarak akl?ma çok sevgili popçumuz m.sandal geldi ama sözler gelmedi.ama zaten blr ?ark?s?n? di?erinden ay?rmak güç bu klasmanda.zorlamad?m:)

 7. rafet el roman’dan “yaz mevsimi, her taraf güne?” ve metin arolat’tan “sevda yolunda kovalad?m sevgiyi gibi özlü sözler unutulmu? :(

 8. bir de “dongi dongi dongi dongi dongi doo” vard?..

 9. yetenekli assolistimiz petek dinçöz’ün bir ki sözü var ki; yazmadan edemeyece?im.
  “KURUDUM YEN? GEL?N M?SAL? G?B?”
  misali gibi ::(

 10. ehehee çok güzel, ama Orhan abimizin ?ark? sözleri sürekli mutsuzluk felsefesi ve inad?na arabesk ile tutarl? bence

 11. ?lhan ?rem’in say?s?z ?ark? sözü vard?r böyle anlam veremedi?im.
  En anlams?z 10 ilhan irem ?ark? sözü bile ba?l? ba??na bir liste olabilir.

 12. 2 numara olmam??, onceden kendisini arabalara doldurdugunu ve bir yerde durmasi gerekiyorsa kendisinin frene basmasi gerekirken, simdi treni tercih ettigini ve frene basanin da kendisi olmayi… neyse. cumleyi ben kuramadim simdi ama ana fikir, trende frene basilmaz, gunumuz teknolojisinde (ki soz yenice yazilmis) makinist dahil yapmaz bunu genelde. burada bir yanlislik yok.

 13. beni de manga’n?n : ben miydim senin pe?inden gelen, sendin kar??ma gelip diz çöken, kad?n m? sand?n kendini birden, kaçan sen oldun kovalayan ben. kad?n pe?inden ko?mu? da manga kendi kendini mi kovalam??… nolmus orda ben anlamad?m:)

 14. “severek ayr?lal?m
  a?ka hasret kalal?m
  e?er mutlu olursak
  yeniden bar??al?m”

  A?k ac? çekmektir, tasavvufi a?kta bile bu vard?r. Orhan Baba’n?n düsturu bu oldu?u için, mutlu olmay? kendine yediremiyor. A?k ac? çekmektir , severken ayr?lmak , ayr? iken mutluysan yeniden bar??mak 😉

 15. Gerizekal? sen önce kendin yazmay? ö?ren, bunlar?n hepsini ben sana aç?klar?m mal aptal. o kadar insan sana yazm?? sil lan ?u yaz?y?.

 16. Murat Kekilli’nin hak etti?i yeri alamamas? üzücü. Halbuse

  “Seni ç?lg?n
  Hadi oradan
  Seni sevdi?imi de nerden ç?kard?n?”

  dizelerinin yerini Rüya Ersavc? bile dolduramaz.

 17. ilac?m?n saati kaçt??
  ac?kt?m ama i?tah?m kaçt? :s

 18. Sanana,
  Bu tip yorumlar? çok k?nay?p, çok zavall? bulmakla birlikte “nas?l yorum yap?l?rsa insan kendini rezil eder” konusunda ibret olsun diye özellikle yay?nl?yorum.
  Hakaretlerinizin hepsini size iade ederken, internette insanlar?n kendi be?enileriyle olu?turduklar? yaz?lar yüzünden bu kadar kudurmaman?z? ?iddetle tavsiye ediyorum. Kalpten gidersiniz 3-5 seneye bu öfke ile.
  Yaz?n?n silinmesi söz konusu bile olmad??? gibi, hakaretleriniz devam etti?i takdirde sizin yorumlar?n?z?n silinmesi büyük olas?l?k.
  ?yi günler. Sakinle?tirici i?nenizi olmay? unutmay?n?z.

 19. ahahaha deniz alemsin ya…
  valla yay?nla mutlaka bu yorumlar?, görmek istiyorum ben (;

 20. merhaba
  bu yaz?n?z? çok be?endi?im için ocak ay?n?n en güzel blog yaz?lar? listeme ald?m.
  bkz: http://cubukmakarna.blogspot.com/2010/02/ocak-aynn-en-guzel-blog-yazlar.html

 21. 2. Maddedeki bir diger mantiksizlik da su, gordugum butun duraklarda inmek ne demek? Birinde indiysen bi daha durak goremez, bi daha da inemezsin. Bi kere indin mi duragi unutcan. Toptan mantiksizmis o 2 numara bak. Hic durmadan frene basmalar, trende fren, her durakta inmeler filan. Vardir tabe bi bildigi sezen’in :)

 22. Listedeki baz? ?ark?lar?n listeye girecek kadar ba?ar?l? olmad???n? dü?ünüyorum. Bence bu konuda bir ?ark? listesi yerine ki?i listesi bile yap?labilir. ?

  Misal : Y?ld?z Tilbe, Mustafa Sandal, Serdar Ortaç, Sezen aksu, Do?u?, Bendeniz ilk akl?ma gelenler.

  Herbirinin en 4-5 ?ark?s? var listede birincili?e oynayabilecek :))

 23. qercekten kat?l?yorm lakin salim de yok :)) jalede jalee üff ne jalee 😀

 24. ahahahahahha çok uzun zamand?r bu kadar gülmemi?tim ahahahahaha
  emrah yaaaa ac?lar?n çocuuuu

 25. Sezen Aksu`nun sozleri beni mahvetti.Madde bagimlisi hanim kizim sen cok yasa.:))

 26. Orhan Gencebay ?öyle demek istemi?tir belki ; E?er mutlu olacaksak seninle yeniden bar??al?m.

 27. @deniztan asl?nda gördü?ün bütün duraklarda inebilirsin frene basarsan durdurursun treni inersin tekrar binersin öyle öyle gider yani ama biraz mant?ks?z ve zahmetli bir i? osla gerek 😀

 28. listede serdar ortaç?n hiçbir ?ark?s?n?n olmamas? beni ?a??rtt?:)

 29. güzel bir liste olmu?, arkada??n ellerine sa?l?k, daha ne inciler var güzel ülkemizde. Bir tane de benden olsun…
  söyleyeni hat?rlam?yorum ama 2007de yaz?n kamp yapt???m?z yerde son ses çal?yordu:
  sokak kad?n?, vicdans?z sürtük
  biz seninle yar seninle ne günler gördük

  gülmekten oturdu?umuz sandalyeden dü?tük….

 30. Bir de her sözcü?ü buram buram beddua kokan me?hur ?ark? var ki bir zamanlar çok me?hurdu. Sözleri okuyunca insan deh?ete kap?l?yor:
  sak?n bir söz söyleme
  yüzüme bakma sak?n
  sesini duyan olur
  sana göz koyan olur
  dü?man?md?r seni kim
  bulursa cana yak?n
  annen bile ok?asa benim ba?r?m ta? olur
  dilerim tanr?dan ki sana aç?k kucaklar
  bir daha kapanmadan kara toprakla dolsun’
  daha fazla yazam?yacam…
  Allah insan? böylelerinden uzak tutsun; ne diyim? söz saçma, duygu saçma, bu ?ark?n?n me?hur olmas? çok saçma.

 31. buyrun bir saçma ?ark? sözü daha, bu da geçen yüzy?l?n çok me?hur ve sevilen bir ?ark?s?yd?:
  hakk?m yok seni sevmeye
  ç?kt?n kar??ma ne diye (buraya kadar her ?ey normal)
  sen ba?kas?n?n MALISIN, arkada??m?n a?k?s?n…..

Post a Comment