Author Archive

En 10 numara benim annem…

{ Posted on May 06 2010 by Asl? Topçu }
Yukar?daki ba?l??a bak?p "neden en 10 numara da 11 numara de?il diyebilecek", kendisinden bir tane daha olsa cihan-? feth edebilecek çok sevgili annemi anlatmak için 10 madde. how can i get my ex girlfriend back 10. O bir sansür sava?ç?s? Sansüre sansür grubunu ...Read More »

En felaket yolculu?un 10 nedeni

{ Posted on Ara 29 2009 by Asl? Topçu }
Categories : Diger, Geyik, Hayvanlar, Ki?isel, Ya?am
?yi yolculuklar madde ba??ml?lar?. Her sabah Kozyata??-Taksim aras? 1,5 saatlik yapt???m seyahat esnas?nda takdir edersiniz ki inan?lmaz e?leniyor, belediyeye kucak dolusu öpücükler yolluyorum. Bu içime s??mayan sevgimin nedenlerini de size anlatmak isterim, 10- Çamur Kartal-Kozyata?? hatt?na metro yap?l?yor. Ne kadar ?ahane de?il ...Read More »

En Kant’ç? 10 kavram

{ Posted on Eyl 02 2009 by Asl? Topçu }
Tags : ,
Categories : alinti, Felsefe
??te size Kant'?n "Saf Akl?n Ele?tirisi"  kitab?ndaki kavramlar? aç?klamaya çal??an bir yaz?. S?k?c? bulup "aman kim okur onca yaz?y? bari daha çok görsel koysayd?." derseniz hiç üzülmem, ama ilgilenip göz gezdirirseniz çok sevinirim. 10- ?nsan? Öncelikle Kant Saf Akl?n Ele?tirisi'nde, hepimizin zaman ...Read More »

En iyi 10 Antik Ça? Filozofu

{ Posted on May 14 2009 by Asl? Topçu }
Tags : ,
Categories : alinti, Felsefe
Oi Antropoi (Ey insanlar), Yemye?il bir dünya dü?ünün. ?nsan eli çok az de?mi?, insan zihinleri bilgi birikimi ile bulanmam??. Her ?ey saf, temiz… ?lk öpü?me gibi heyecanl?… Dünya ile yeni yeni tan?maya ba?l?yorsunuz birbirnizi. Her uyand???n?zda bamba?ka bir sürpriz ile geliyor ...Read More »

En etkilenmi? 10 Türk Filmi…

{ Posted on Mar 18 2009 by Asl? Topçu }
Tags : , ,
Categories : Sinema
Orjinallik de neymi?? Bu filmler çok iyiymi?. 10. Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler Bir k?sm? küçük çocuklardan, bir k?sm? da gerçek cücelerden olu?an "14 kollu dev, 7 cüceler" ve tam Pamuk Prenses k?vam?nda olan Zeynep De?irmencio?lu"nun masal?n?n anlat?ld??? filmdir. Küçükken neden cücelerin ...Read More »

En ha?in 10 sevme tekni?i… (?STEK)

{ Posted on Şub 06 2009 by Asl? Topçu }
Tags : , ,
Categories : ask, Flört, iliskiler, Seks
?STEYEN: GARGAR "Kar??tlar?n birbirleri ile olan sürekli çarp??malar?, do?a içinde sonsuz bir devinim ve geli?me sa?lar." HerakleitosNe yapm?? Herakleitos burada? Kosmosdan varl??a geçi?lilik sa?lam??. EE kosmos kimlerden olu?uyor? Kad?n ve erkeklerden. Kad?n ve erkek nedir? Kar??tt?r. Peki ne yapar bu kar??tlar? ...Read More »

En çok tart???lan 9 toplumsal kavram?m?z…

{ Posted on Oca 28 2009 by Asl? Topçu }
Tags : ,
Categories : Gündem, Siyaset
"En çok tart???lan 9 kavram" diyerek kendimi toplumdan soyutla?t?ramazd?m. Do?rusu "En çok tart???lan 9 toplumsal kavram?m?z." Bu toplumda bar?nmaya çal???yorsam e?er; ay orta kesimler ?öyle, e?itimsiz kesim böyle, bilmem ne kitlesi ?öyle falan diyemem... Çünkü ben toplumda her bireyin ...Read More »

En garantili 10 taktikle bir adam? kaybetmek… (?STEK)

{ Posted on Oca 27 2009 by Asl? Topçu }
?STEYEN: ?SMA?L EMRAH DEM?RAYAK "Evdeki bir erkek sokaktaki iki erkekten iyidir." atasözleri ile kavrulurken, "ulan iyi olanlar hep mi kap?lm???" derken, tabiri caizse mum ile ararken… Erkekleri nas?l kaybedece?imizin maddelerini yap?yoruz. Allah bize ak?l fikir versin. (Ama belki iyi olanlar? kapm?? ...Read More »

En olmazsa olmaz 10 alternatif genç kural?…

{ Posted on Oca 20 2009 by Asl? Topçu }
Tags :
Categories : Gençlik
Nas?l süper ?ahane bir alternatif genç olunur? Bak?n?z kurallar?:10. Fight ClubOdana Fight Club posteri asmal?, kendine hemen marlasinger@...com ya da tylerdurden@....com adresi almal?s?n. Senden önce davrananlar muhtemelen marlasinger1, marlasinger2,….,marlasinger1738947"e kadar user name alm??t?r. Y?lmamal?s?n, arada unutulmu? olan numaralar? sen ...Read More »

En e?lenceli 25 çocukluk oyunu…

{ Posted on Oca 19 2009 by Asl? Topçu }
Tags :
Categories : Çocuk, Oyun
Çocuk oyunu demedim, çocukluk oyunu dedim. Çünkü ?u an çocuklar muhtemelen bunlar?n teknolojik mutasyonik versiyonlar?n? oynuyorlard?r. O yüzden "çocukluk oyunlar?" bunlar, ama asla çocuk oyunca?? de?il. "Çocuk oyunca??" söylemi, çocuk oyunlar?ndan türemi?se e?er, çok yanl?? türemi?. Zira çocuk oyunlar? kendi ...Read More »