Archive for Ekim, 2010:

En Bi ?ey On Uzun Yol Raconu

{ Posted on Eki 27 2010 by konuk maddeciler }
MADDELEYEN: Ozan Tortop how can i get my ex back?imdi ben kaç zamand?r Madde Ba??ml?s? için bir ?ey yazmak istiyordum, lakin konumum nedeniyle çocuk kitaplar? falan da yazamayacakt?m. Sonra akl?ma reklamc? bir dostun "Reklamc? kamyoncu gibidir, reklamc? ajans?nda yatar, kamyoncu ...Read More »

En uzak durulmas? gereken 10 herif türü…

{ Posted on Eki 24 2010 by konuk maddeciler }
MADDELEYEN: Siminya how to make your ex want you back ?u 10 ?ekil heriften uzak dur diyece?im o?ul... Gerçi o?ul, buraya kadar zahmet oldu ama nasihatlerim sana de?il k?z karde?ine... 10. Yetkili birileriyle görü?mek istiyorum erke?i (homoyetkiuns gotuein kosus) Onu uzunca ?öyle anlatabilirim: Dünya ...Read More »