Archive for Nisan, 2010:

En kötü 35 sinema kötüsü…

{ Posted on Nis 29 2010 by deniztan }
?STEK: Kerimov Efenim, bayad?r film filan maddelemiyorduk ki süper e?lenceli bir istek geldi. Ben de kaç?rmad?m, hemen atlad?m. Tabii atlay?nca liste ba?ta planlad???m 10 maddenin ötesine geçti bile. Neyse, buyrun size pek çok film içerisinde tan??t???m?z kötü kalpli karakterler, filmlere ...Read More »

En ate?li çizgi karakterler…

{ Posted on Nis 19 2010 by konuk maddeciler }
MADDELEYEN: Tuna & Irmak Hava ?s?nd?, güne? ???l ???l, içimiz k?p?r k?p?r! Yaz kap?m?zdayken ?öyle ate?li bir ?eyler yazal?m dedik. Marilyn Monroe ve Johnny Depp"lerden s?k?ld?n?z m? –ki Marilyn"den s?k?lan ölsün-? Çizgi dünyas?n?n en ate?lileriyle tan??maya ne dersiniz? Önce kad?nlar... 05. Safinaz Vogue ?talya"ya ...Read More »

En k?sa 10 kelime ile kad?nlar?n kavgada söylemek istedikleri…

{ Posted on Nis 17 2010 by konuk maddeciler }
Tags : , , ,
Categories : Dilbilim, Kad?nlar
MADDELEYEN: aynebilim Ah biz kad?nlar... Biliyorum hepimizin en çok sevdi?i ?ey konu?mak, konu?mak, konu?mak... O ha bire konu?an, anlatt?kça anlatan bizler bazen öyle kelimeler sarf ederiz ki siz bile ?a?ar kal?rs?n?z azl???na... Ama az ve öz konu?tuk diye sevinmeyin. Küçük ama ...Read More »

En Sa?lam 5 Post-Modernist Dü?ünce Sistemi

{ Posted on Nis 14 2010 by konuk maddeciler }
MADDELEYEN: Fatih Güner Her ne kadar ba?l?kta post-modernist demi? olsam da, bahsi geçen teorilerin kimi post-modernist, kimi ise post-modern dü?ünceden sonra daha da ivmelenmi? teorilerdir. O yüzden eksik bilgi vermi? olmayal?m. Post-modernizm, moderne kar?? ya da onunla birlikte ancak anti-tezlerle olu?turulmu? bir ...Read More »

En alt?n 10 feed konusu ile Friendfeed'de takipçilerini art?rmak…

{ Posted on Nis 13 2010 by konuk maddeciler }
MADDELEYEN: Alev how to get my ex back Ey güzel FF insan?! Bin oldu, binbe?yüz oldu derdine art?k bir son vermek için, herkesin minimum üçbin abonesi olmal? diyerek yola ç?kt?m ve sizlere alt?n de?erinde bir "Abonetoplar Feedler" listesi haz?rlad?m. Büyük emekler, ciddi ...Read More »

En kli?e 10 kad?n kavga ç?karma nedeni…

{ Posted on Nis 11 2010 by konuk maddeciler }
MADDELEYEN: Ya?mur Erengül get your ex back ?imdi say?n baylar, siz bizi hiç anlayamad???n?z? iddia ediyosunuz ya; hadi size bi kolayl?k yapay?m ve en temel 10 kavga sebebini ve nedenlerini aç?klamaya çal??ay?m. Ha bunlardan sonra kad?nlar? anlar m?s?n?z? Mümkün ihtimal dahilinde de?il ...Read More »

En iyi 20 Beatles ?ark?s?…

{ Posted on Nis 09 2010 by konuk maddeciler }
MADDELEYEN: wicca how to get my ex back Beatles hayranl???m ve en sevdi?im ?ark? hangisi diye dü?ünmeye ba?lamamla bir s?ralama yapmaya ve ard?ndan da en iyi 20 Beatles ?ark?s?n? maddelemeye karar verdim. Önce, en sevdi?im 20 ?ark?y? yazarken vazgeçtim. Çünkü 20 Beatles ...Read More »

En -Oha- Dedirten Atasözleri

{ Posted on Nis 05 2010 by konuk maddeciler }
Tags : , ,
Categories : Dilbilim, Türk i?i ?eyler
MADDELEYEN: Tuna & Irmak how to get your ex back Ne demi? atalar?m?z, "Üzüm üzüme baka baka karar?r." Biz de dedik yazal?m bir ?eyler. Ne yazsak ne yazsak derken koca bir ampul beliriverdi ufukta: Gün Yüzüne Ç?kmam?? Atasözleri! A?aç ya? iken e?ilirlerin, ...Read More »

En tan?mlanamayan 16 kad?n ?v?r z?v?r?… (?STEK)

{ Posted on Nis 02 2010 by deniztan }
Efenim, bi gün ortaya öyle bi laf att?m, bilmeden ne biçim bi yaraya parmak basm???m. FF erkekleri dedi ki, "Abla alla r?zas? için maddele bize bu objeleri, kad?nlar bahsediyor, biz de mal mal bak?yoruz. ?yi bi ?ey mi diyolar, küfür ...Read More »