Archive for Mart, 2010:

En karizmatik 20 J…

{ Posted on Mar 21 2010 by konuk maddeciler }
how to get ex girlfriend back MADDELEYEN: s1m0ne Her ?ey karizmatik buldu?um aktörleri dü?ünmemle ba?lad?. Bir iki üç dört derken, sayd???m bütün isimlerin ad?n?n J ile ba?lad???n? farkettim. ??te o an karizma ile J harfi aras?nda garip bir çekim oldu?una karar verdim. ...Read More »

En güzel 10 eski zaman y?ld?z? (1950'ler)…

{ Posted on Mar 16 2010 by deniztan }
Evet sevgili okuyucular, bir zaman önce söz verdi?im üzere, eski zaman y?ld?zlar?n?n ikinci bölümü nihayet huzurlar?n?zda. Ayr?m?, ilk parlad?klar? y?llara göre almaya çal??sam da tabii ki asl?nda bu biraz kar???k bir kronoloji, zira 1940'lar?n y?ld?zlar? 1950'lerde de var veya tam ...Read More »