Archive for Ocak, 2010:

En yarat?c? 7 (pardon 8) blog… (mim)

{ Posted on Oca 31 2010 by deniztan }
Madde Ba??ml?s?'na bir ödül geldi. Zillosh'a çok te?ekkür ediyoruz bizi de yarat?c? bloglar aras?nda gördü?ü için. ?imdi zannediyorum ki bu bi mim, e?er öyle ise, bu da benim ilk mimim oluyor. Tam ne yapmam gerekti?ini bilmiyorum ama mimin format? bu ...Read More »

En dezavantajl? 10 yönüyle iPad…

{ Posted on Oca 31 2010 by konuk maddeciler }
Tags : , , ,
Categories : Teknoloji
MADDELEYEN: Ça?da? Seichter Apple'in e-Kitap-Okuyucu ve Tablet-PC"ye merakla beklenen cevab?n?n ismi 'iPad' oldu. Peki iPad, E-Kitap-Okuyucu pazar?n?n büyük bir bölümünü elinde bulunduran Amazon Kindle ve di?er E-Kitap-okuyucular?n?n yerini almay? ba?arabilecek mi? Tablet pazar?nda, rakiplerinden bir ad?m öne ç?kmay? ba?arabilecek mi? Öncelikle ...Read More »

En iyi 10 a?k ?iiri…

{ Posted on Oca 26 2010 by konuk maddeciler }
MADDELEYEN: Ça?da? Seichter Öncelikle, ?iir be?enisinin, okuyucunun o anki içerisinde bulundu?u ruhsal yap? ile dogrudan ili?kili oldu?unun alt?n? çizmek isterim. Ve de asl?nda bu durumun, tüm sanat dallar? için de geçerli oldu?unun zaten birçok ki?i taraf?ndan bilindi?ini de çok iyi bilirim. ...Read More »

En iyi 10 canl? performans…

{ Posted on Oca 24 2010 by konuk maddeciler }
Tags : , ,
Categories : Müzik
MADDELEYEN: Yalk? Alçay Bu aralar kafama göre do?ru düzgün bir konser etkinli?i bulamazken, canl? performanlara bo?dum kendimi. Ama bir anda da a?a??daki gibi bir listeyi sürekli dinledi?imi-izledi?imi farkettim… bu liste olu?turulurken her videoda dikkat edilen noktalar farkl? oldu… ...Read More »

En anlams?z 10 Türkçe ?ark? sözü…

{ Posted on Oca 21 2010 by konuk maddeciler }
MADDELEYEN: s1m0ne Geçenlerde friendfeed'de yazd???m bir ?ark? sözü üzerine, hadi dedim bu anlams?zl?klar? bir maddeleyeyim. Bu ilk maddelemem, çok heyecanl?y?m. Dinlerken lay lay lom ya da off ulen off diye dinledi?imizden midir nedir, baz? ?ark? sözleri var ki; cümleyi okudu?umuzda hiç ...Read More »