Archive for Kasım, 2009:

En güzel 10 eski zaman y?ld?z? (1940’lar)…

{ Posted on Kas 05 2009 by deniztan }
1930- 1950'li y?llar aras?nda parlam?? Hollywoood y?ld?zlar?n?n ?????na, havas?na, nas?l derler aura's?na hastay?m. Böyle sanki güzel olman?n d???nda bu dünyadan de?illermi? gibi bir zerafet, bir eda... Siyah-beyaz filmlerin etkisi midir, o zaman?n k?yafetleri midir, o dönem Hollywood'unun görkemi midir nedir ...Read More »