Archive for Eylül, 2009:

10 y?l a??k kalmak için en olmazsa olmaz 10 neden

{ Posted on Eyl 20 2009 by Wrzl }
Categories : ask, iliskiler
Ba?l?k sizi yan?ltmas?n. Bu yaz? 10 y?l?n? bugün doldurmu? iki ki?inin bir olma hikayesinden yola ç?karak yaz?lm??t?r. Kelimelerin ifade edebildi?i kadar?yla nas?l oluyor da bir insana 10 y?l her gün bir öncekinden daha da fazla a??k olunabiliniyor anlatmak istedim. Bunu ...Read More »

En ya?anas? 10 macera…

{ Posted on Eyl 13 2009 by konuk maddeciler }
MADDELEYEN: Elvan Karaabal? Editörün notu: Konuk maddecimiz bize bu yaz?y? göndermi? ama giri? yaz?s? göndermemi?. Bendeniz de format merakl?s?, obsesif bi ki?ilik oldu?umdan buraya sanki giri? yaz?s?ym?? gibi görünecek i?bu notu dü?meyi gerekli buldum. ??te sizlere Elvan'?n kaleminden, kimi ...Read More »

En güzel 10 çocuk kitab?…

{ Posted on Eyl 13 2009 by konuk maddeciler }
MADDELEYEN: MEL?SA UNAT Çocuk kitaplar? içimizdeki çocuk yan... Huzursuz hissetti?imizde, i? ya?am?n?n h?rslar?ndan bunald???m?zda, ikili ili?kilerde ç?kmaza girdi?imizde okunas? kitaplar çünkü tüm bu s?k?nt?lar?n çözümünü içlerinde bar?nd?r?yorlar. A?a??daki liste bizim en çok sevdi?imiz çocuk kitaplar?. Dönem dönem de?i?ebiliyor. Belki farkl? ...Read More »

En Kant’ç? 10 kavram

{ Posted on Eyl 02 2009 by Asl? Topçu }
Tags : ,
Categories : alinti, Felsefe
??te size Kant'?n "Saf Akl?n Ele?tirisi"  kitab?ndaki kavramlar? aç?klamaya çal??an bir yaz?. S?k?c? bulup "aman kim okur onca yaz?y? bari daha çok görsel koysayd?." derseniz hiç üzülmem, ama ilgilenip göz gezdirirseniz çok sevinirim. 10- ?nsan? Öncelikle Kant Saf Akl?n Ele?tirisi'nde, hepimizin zaman ...Read More »