Archive for Ağustos, 2009:

En ünlü 10 nü tablo

{ Posted on Ağu 29 2009 by elmaaltshift }
Tags : , , ,
Categories : Güzel sanatlar, Resim
Uzun bir aradan sonra tekrar merhabalar (yazmayal? baya?? olmu?). Bugünkü yaz?m?z sanat tarihinin en ünlü ve zaman?nda çok tart???lm?? nü tablolar?yla ilgili. Baz?lar? yap?ld??? döneme göre çok devrimsel olan ve hatta yasaklanan usta ressamlara ait tablolar bunlar. Maalesef zamandan dolay? ...Read More »

En karizmatik 10 erkek…

{ Posted on Ağu 26 2009 by konuk maddeciler }
Tags : , , ,
Categories : Erkekler, Ünlüler
MADDELEYEN: Ya?mur Erengül Kimin veya neyin karizmatik oldu?u ki?iden ki?iye de?i?ir ama belli ba?l? adamlar vard?r ki onlar herkese kar?? korkunç bir karizma sahibidir diye dü?ünürüm ben. Bu adamlar? gördü?ünüzde bir durur dü?ünürsünüz. ?lla be?enmek zorunda de?ilsiniz ama size bir destur ...Read More »

En korkutucu 10 soru (?STEK)…

{ Posted on Ağu 23 2009 by deniztan }
Tags : , ,
Categories : Geyik, istek maddeler, Ki?isel
Çok sevgili arkada??m Meltem Muzmuz demi? ki: Benim için cevaplar?n? duymaktan korktu?umuz sorular? maddeleyin. Peki dedik takribi bi 5 ay kadar önce ama tembellik i?te, ba?a bela... neyse efenim sonra oturdum bi gün yazmaya, bakt?m ki binlerce soru var cevaplar?n? ...Read More »

En c?lk? ç?km?? 10 a?k filmi/roman? kli?esi …

{ Posted on Ağu 17 2009 by deniztan }
Efenim, a?k filmiymi?, dizisiymi?, roman?ym??... Bunlarda kar??m?za hep çe?itli formüller, kli?eler ve tabii engeller ç?kar. ?öyle normal bir büyük a?k ya?anamazm?? hayatta gibi, büyük a?k olmas? için illa bu kli?elerin testinden geçmesi gerekiyormu? gibi bir durum var ortada. Gerçi belki ...Read More »

En seksi 15 erkek olay?..

{ Posted on Ağu 15 2009 by deniztan }
Tags : , ,
Categories : Erkekler, Güzellik
Bayad?r ?öyle güzelinden maddesel bir geyik yapm?yordum do?rusu, eh, zaman? geldi dedim ben de. Ne yapay?m, ne yapay?m diye dü?ünürken, bakt?m mütemadiyen çekici kad?nlar ortalarda dolan?yor, yok Türk k?zlar? gitsin ruslar (veya brezilyal?lar, iskandinavlar, çekler, ispanyollar, uzayl?lar) gelsin muhabbetleri filan... ...Read More »

En büyük 10 a?k hatas?…

{ Posted on Ağu 10 2009 by konuk maddeciler }
Tags : ,
Categories : ask, iliskiler, Taktikler
MADDELEYEN: Ya?mur Erengül A??k olmak gerçekten çok gerekli bir aksiyon mu öncelikle onu tart??mak gerekir bence ama hadi bunun da yemek , içmek gibi hayati bir ihtiyaç oldu?unu varsayal?m... (daha yeni denedim de ac?l? süreç malum ☺) A??k oldun, karn?n kelebekler vadisi ...Read More »

En Güzel 10 Röyksopp Electronica”s?

{ Posted on Ağu 03 2009 by Tolga Sirkeci }
Norveç hayranl???m sebebiyle tan??t???m bir grup Röyksopp. Nedir bu Norveç kerameti arkada?, zira memleketten bo? müzik ç?km?yor. Bi" bak?y?m bunlar nas?lm?? diye yava? yava? dinlemeye ba?lad?ktan sonra 4 sene içerisinde hunharca, bokunu ç?kar?rcas?na sevdim onlar?. Deniz Tan bilir mesela günde ...Read More »

En Madde Ba??ml?s? 10 Chicago Maddesi

{ Posted on Ağu 03 2009 by miocaro }
Evet evet biliyorum say?n okuyucu, uzun bir ara oldu ancak bir yandan yaz rehaveti, bir yandan maddenin ta??nma i?leri derken i?te koskoca Temmuz ay? da kaynad? gitti arada. Ve zaman ne kadar h?zl? geçiyor farkettiniz mi? (ehehehe) Maddedeki ilk yaz?m? ...Read More »