Archive for Temmuz, 2009:

En Deniz Tan 10 sinema filmi

{ Posted on Tem 22 2009 by konuk maddeciler }
Maddecimiz; Ömer, uzun zaman k?l? k?rk yararak haz?rlad??? Deniz Tan maddelemesiyle kar??n?zda... ?imdi efenim, ba?l?ktan da fark edece?iniz üzere Deniz Tan Han?m? maddeleyece?iz bugün, hatta yetmez maddeleyip üzerine de film edelim kendisini diyorum. Fikrin kendileri tam olarak ?urada ortaya ç?k?verdiyse de ...Read More »

En Efsane 10 NBA Oyuncusu

{ Posted on Tem 19 2009 by Tolga Sirkeci }
Tags : , , ,
Categories : Spor, Taktikler
NBA kesinlikle çok ba?ka bir ?ey. Futbol, sadece futbol de?ildir deniliyorsa, NBA için de basketbol, burada sadece basketbol de?ildir demek icap eder. Sadece Amerikal? zencilere yak??t?rd???m NBA"i son y?llarda fazlaca Avrupal? beyaz oyuncu bassa da (Hedo hariç hehe), ba?ka ...Read More »

En absürd 9 yerli dizi

{ Posted on Tem 16 2009 by Tolga Sirkeci }
Bi" çe?itli sebeple kötü olan diziler vard?r, bir de bile bile kötü yap?lm?? diziler vard?r. A?a??daki dizilerin kötü ve absürd olmas? su götürmez bir gerçektir, zira bu amaçla yap?lm??lard?r. Ben ?ahsen, size a?a??da s?ralayaca??m 9 yerli diziye de hiç dayanamad?m, ...Read More »

En hatal? 10 tahmin…

{ Posted on Tem 13 2009 by deniztan }
Tags : , ,
Categories : alinti, Bilim, Karga Mecmua, Tarih
Sanatç?s?ndan politikac?s?na, bilim adam?ndan i? adam?na… Herkes arada gelece?e yönelik tahminler yapar, öngörülerde bulunur. Gelin görün ki, insan bu tahminlerinde bazen yan?labiliyor. Zira dünyan?n en zeki adam? da olsan?z, öngörü bir noktada t?kanabiliyor. Gelin, tarih boyunca yap?lm?? bu tahminlerden kafay? ...Read More »

En güzel 15 Türkçe rock cover’?…

{ Posted on Tem 10 2009 by konuk maddeciler }
Tags : , ,
Categories : Müzik, Türk i?i ?eyler
MADDELEYEN: Ömer Karap?nar Pek say?n Wrzl Özer Bey'in o pek nadide "cover" listesinden sonra ben de gaza gelip "Türkçe Rock Cover"lar? madde madde yazay?m dedim. ?imdi öncelikle "cover" falan ne oluyor, yenir mi içilir mi hepsini güzelce belirtmi?ken Wrzl Özer Bey, ...Read More »