Archive for Şubat, 2009:

En kanl? 10 diktatör…

{ Posted on Şub 27 2009 by elmaaltshift }
Tags : , ,
Categories : Siyaset, Tarih
Diktatörlük garip bir ?ey. Tek bir adam oluyor genelde ve bu tek adam milyonlarca insan? etkileyen kararlar veriyor. Veya bu tek adam yüzünden milyonlarca insan ölüyor. ??te tek adamdan olu?mu? toplam 10 adet kanl? m? kanl? diktatör var maddeledi?imiz. Hepsi ...Read More »

En Yenilesi 40 Türk Tatl?s? (9-1) 4. ve Son Bölüm…

{ Posted on Şub 24 2009 by miocaro }
9. A?ure Evet efendim tatl? yiyelim tatl? konu?al?m konseptli yaz? dizimizin sonuncusunda yine kar??n?zday?z. Siz de?erli okurlar?m?z için de uygunsa a?ure ile bu bölüme ba?layal?m. Uygun de?ilse, bunu okumadan bir sonraki maddeye geçiniz. Biz a?ure diyoruz ama de?il asl?nda "a?ura", o ...Read More »

En geyik ötesi 10 hatun etkileme/götürme cümlesi…

{ Posted on Şub 19 2009 by elmaaltshift }
Kimimiz kad?n, kimimiz erkek. En ortak yan?m?z birbirimizi götürmemiz. Sonras?nda da s?k?l?p evlenmemiz, ard?ndan da çoluk çocuk vs. ??te bu süreç içerisinde ya?an?lan, erkeklerin cinsi latiflerle cinsi münasebet ya?amak için yapt?klar? maymunsal nidalar? mercek alt?na alcaz. Buyrun... Read More »

En Yenilesi 40 Türk Tatl?s? (19-10) 3. Bölüm….

{ Posted on Şub 19 2009 by miocaro }
19. Baklava Efendim geldik listemizin önemli isimlerinden birine. Baklava dedik mi akan sular durur bu memlekette. Her zevke uygun binbir çe?idi ile bayramlar?n vazgeçilmez ikram?, her iddia kazanan?n yegane ödülüdür o. ?ncecik yufkalar?n aras?na ceviz, antep f?st???, f?nd?k konularak f?r?nlanan ve ...Read More »

En Yenilesi 40 Türk Tatl?s? (29-20) 2. Bölüm…

{ Posted on Şub 18 2009 by miocaro }
29. ?ekerpare ?ekerpare diyince akl?ma 1983 yap?m?, yönetmenli?ini At?f Y?lmaz'?n yapt???, ?ener ?en, ?lyas Salman, Ay?en Guruda ve Yaprak Özdemiro?lu'nun oynad?klar? film gelir. Ancak konumuz bu film de?il, filme ad?n? veren tatl? elbette. Esasen bir nevi kurabiye olan ?ekerpareyi, limonsuyu, ...Read More »

En Yenilesi 40 Türk Tatl?s? (40-30) 1. Bölüm…

{ Posted on Şub 17 2009 by miocaro }
Sevgili okurlar "neden Türk tatl?lar? karde?im?" diye sorabilirler. Nedeni "sana ne be! çok seviyorum yazd?m" de?il elbette. Her ?eyden önce okurlar?m?za böyle hitap etmiyoruz. Ayr?ca ben bu tatl?lar?n ço?unu sevmem zaten. Türk tatl?lar? dememizin nedeni ?övenizmden ziyade kültürel bir payla??m ...Read More »

En merak edilen anket sonuçlar? 2… (ANKET)

{ Posted on Şub 16 2009 by deniztan }
Efenim, size dedik ki "en çok ne hakk?nda madde görmek istersiniz?" 35 ki?i oy vermi? ve ?unlar? demi?: 6. Urban Menü: Ya?am, ?ehir, al??veri? (5%)5. Showbiz Menü: Sinema, TV, müzik (5%)4. Entellektüel Menü: Genel kültür, tarih, edebiyat (11%)3. Omni Menü: ...Read More »

En romantik 50 romantik komedi…

{ Posted on Şub 16 2009 by deniztan }
Buyrun, sevgililer günü sezonuna uygun bir maddeleme daha! En sevimli, en seker romantik komediler! Ayr?yeten, film mevzubahis olunca eleme yetenegimi kaybettigimden biraz uzun bir liste yapiyorum, ne var? Yine de unuttuklar?m?z olmu?tur tabii, art?k onlar? da yorum olarak eklersiniz, ...Read More »

En çileke? 20 a??k (fiction)…

{ Posted on Şub 07 2009 by deniztan }
Tags : , ,
Categories : ask, ikililer
Buyruunuz, yine romantik bir post ile kar??n?zday?m efem ve huzurlar?n?zda sinema, edebiyat ve mitolojiden en a??k, en çileke? 20 çiftimiz... Hee bi de bunlar?n baz?lar? filmlerden falan ya, spoyler oluyo tabii haliyle. Read at your own risk valla. 20. Roger & ...Read More »

En ha?in 10 sevme tekni?i… (?STEK)

{ Posted on Şub 06 2009 by Asl? Topçu }
Tags : , ,
Categories : ask, Flört, iliskiler, Seks
?STEYEN: GARGAR "Kar??tlar?n birbirleri ile olan sürekli çarp??malar?, do?a içinde sonsuz bir devinim ve geli?me sa?lar." HerakleitosNe yapm?? Herakleitos burada? Kosmosdan varl??a geçi?lilik sa?lam??. EE kosmos kimlerden olu?uyor? Kad?n ve erkeklerden. Kad?n ve erkek nedir? Kar??tt?r. Peki ne yapar bu kar??tlar? ...Read More »