Archive for Aralık, 2008:

En yayg?n 10 yeni y?l karar?…

{ Posted on Ara 31 2008 by deniztan }
Tags : ,
Categories : Özel günler
Efenim, bugün 2008'in son günü. Yar?n 2009'a uyanaca??z. Madem öyle buyrun bakal?m ben de en çok ald???m?z ve asla uygulayamad???m?z o yeni y?l kararlar?ndan bir derleme sunay?m...10. "Yeni y?lda i?e vaktinde gidece?im."Evet sevgili geç kalmay? sevenler, hepimizin ortak rüyas? bu... ...Read More »

En heyecanl? 15 Agatha Christie…

{ Posted on Ara 30 2008 by deniztan }
Çocuklu?umdan beri Agatha Christie'yi çok severim. Baz?lar? ona ikinci s?n?f bir yazar muamelesi yapsa da, ben zaman?n?n çok ötesinde, son derece üretken ve çok ak?ll? bir kad?n oldu?unu dü?ünüyorum. Ayr?ca, türünde bir dönüm noktas? olu?turdu?unu da her zaman söylerim, evet. ...Read More »

En dudak uçuklatan 3 rüyam….

{ Posted on Ara 27 2008 by Asl? Topçu }
Tags : ,
Categories : Ki?isel
Kendileri beni ürküten ya da ?a??rtan rüyalar olsa da, s?k? bir Vam?k Volkan takipçisi olarak, bütün rüyalar?ma bilinçalt? ile ba?lant?l? bir aç?klama yapabiliyorum. Ama suyumu da içmeyi ihmal etmiyorum. Ne de olsa modernin yan?nda geleneksel güzel duruyor.3. Aral?k kap?Uyurken gözlerimi ...Read More »

En damar 20 Sezen…

{ Posted on Ara 26 2008 by deniztan }
Tags : , , ,
Categories : Müzik, Ünlüler
Her türk kizi gibi sezen'i sevmek boynumun borcu. Kendisi arada ne?eli ?ark?lar yapsa da, esas damarlar?yla bilinir. A?k?n her halinden bahseden bir sarkisi, her duruma uygun bir sözü mutlaka vardir. Ask acisinda bizi en iyi Sezen anlar. Buyrun, bence en ...Read More »

En psikopat 6 psikopat…

{ Posted on Ara 14 2008 by deniztan }
Psikopatlar, seri katiller ve bir insan? bu kadar manyak olmaya ne iter konusunda hastal?kl? bir merak?m oldu?undan, bu konudaki ara?t?rmalar?m? sizlerle payla?mak isterim. Buyrunuz listemiz... 6. Seung-Hui Cho Listemizin ilk girisi, 16 Nisan 2007 tarihinde, 32 kisinin ölümü ve 25 ki?inin yaralanmas?yla ...Read More »

En çekici 20 erkek… (+ bonus liste)

{ Posted on Ara 12 2008 by Asl? Topçu }
entertainment tv'de oha lan bunu mu bir numero yapm??lar, neresi çekici bunun be diyaloglar?m?zdan sonra, bu s?ralamay? ak?l eden deniztan'a te?ekkür ederim. önceliklen, zaten ben kad?n s?ralamas?n? yapamazd?m. çünkü bilen bilir öle k?z be?enmem zordur. ancelina felan bile hatta bana ...Read More »